sevgide şirk

Hasret

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
29 Mart 2011
Mesajlar
337
Tepkime puanı
16
SEVGİDE ŞİRK

"Bismillahirrahmanirrahim"
BAKARA 165-''İnsanlardan bazıları Allah'tan başkalarını (ALLAH'A) denk tutarlar.Onları Allah'ı sevdikleri gibi severler.İman edenler ise en çok Allah'ı severler.Zulmedenler (ahiretteki) azabı gördüklerinde bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu muhakkak görecekler.''

Bu ayet ,Rasulullah zamanında Allah'tan başka varlıklara ibadet eden müşriklerin, aynı zamanda
Allah'ı da sevdiklerini gösteriyor.Müşrikler, hem Allah'ı seviyor hem de yalnız Allah'a yapılması gereken ibadetleri başka varlıklara yaparak Allah'a eş koşuyor, böylece eş koştukları varlıkları Allah gibi sevmiş oluyorlar.

Allah (c.c.) Rasulü'ne şöyle buyuruyor:
''Ey Muhammed! Senin zamanında öyle insanlar vardır ki;onlar hem Allah'ı severler hem de başka varlıkları Allah'a denk tutarlar.Onları Allah'ı sevdikleri gibi severler.İşte onlar müşriklerin ta kendileridir.''

Onların Allah'dan başka varlıklara duydukları sevgi yalnız sözden ibaret değildir.Onlar, yanlız Allah'a yapılması gereken ibadetleri isteyerek ve hoşlanarak başka varlıklara yaparlar.Bu ,o varlıkları Allah gibi sevdiklerini gösterir.Her ne kadar inkar etseler de...

Allah (c.c) Rasulullah zamanında putlara,ağaçlara,cinlere,meleklere,salih kimselere v.s. tapanların halini bu şekilde vasfetmektedir.Zamanımızda da, yalnız Allah için yapılması gereken ibadetler toprak, tağut, sancak, bayrak, vatan gibi varlıklara yapılmaktadır.

Bu ameller ,o varlıkların Allah gibi sevildiğini göstermektedir.Hatta zamanımızda vatan,bayrak,liderler gibi varlıklar Allah'tan daha çok sevilmektedir.Üstelik günümüz müşriklerinin böyle basit değerlere olan sevgileri sadece sözden ibaret de değildir.

Örneğin:Allah'ın emrine zıt emirler veren liderlere itaat eden kimselerin bu amelleri,liderini Allah'dan daha fazla sevdiklerini gösterir.

'' İman edenler ise en çok Allah'ı severler. ''

Gerçek mümin Allah'ı herşeyden üstün tutar ve herşeyden fazla sever.Nefsinden, çocuğundan, ailesinden , vatanından ve bütün değer verdiği şeylerden daha çok sever.Çünkü o, Allah için herşeyini feda etmeye hazırdır.
Allah'ı sevmek sadece sözle olacak bir şey değildir.Allah'ı sevmek ancak ayetde belirtildiği gibi, Rasulullah 'ın emirlerine tabi olmakla olur.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

''Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Allah Gafur'dur.Rahim'dir de. (Ali İmran:31)''

SEVGİ ÇEŞİTLERi
1-FARZ OLAN SEVGİ:Allah'ı, Rasulü'nü, mü'minleri ve Allah'ın sevdiği herşeyi Allah için sevmektir.Böyle yapan Allah'a ibadet etmiş olur.

2-ŞİRK OLAN SEVGİ:Herhangi bir varlığı, Allah gibi veya O'ndan daha fazla sevmektir.
Yalnız Allah'ın hakkı olan ibadetleri, kendisine duyulan sevgiden dolayı bir varlığa yapmak şirktir.
Aynı şekilde , yalnız Allah'a yapılması gereken ibadetleri, Allah ile birlikte başka varlıklara yapmak da onları Allah gibi sevmek demektir ki, bu da şirktir.

3-KÜFÜR OLAN SEVGİ:Allah'ın sevmediği, buğzettiği varlıkları ve kişileri sevmek veya Allah'ın sevmeyi emrettiği varlık ve kişileri sevmemektedir.
Allah kafirleri sevmez.Bu sebeple müslümanların da kafirleri sevmemeleri, onlar kendilerine dostlar edinmemeleri gerekir.

Ayrıca, kafirleri sevmek, kişiyi küfür veya şirk amellerini işlemeye sevkeder.
Yalnız Allah'a yapılması gereken ibadetlerden herhengi birini, kendisine yapmamak şartıyla bir kafiri sevmek küfürdür.Kafirleri sevmek Allah'ın emrine muhaliftir.Çünkü,

Allah (c.c) kafirleri sevmeyi yasaklamıştır.

4-HARAM OLAN SEVGİ:Helal görmemek, kalben sıkıntı duymak ve meşrulaştır mamak şartıyla, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, sadece vereceği geçici lezzetten dolayı sevmektir.Bu, küfür değil haramdır.

5-FITRİ OLAN SEVGİ: İnsan fıtratı gereği bazı şeylere meyyilidir, bazı renk ve şekilleri, çocuk, kadın anne, baba, akraba ve iyilik yapanları sevmek gibi...Kur'an ve sünnete zıt olmadıkça, şer'i sınırlar dahilinde böyle şeyleri sevmek caizdir.

''Zulmedenler (ahiretteki) azabı gördüklerinde, bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu muhakkak görecekler.''

Yalnız Allah'ın hakkı olan ibadetleri, Allah'tan başka varlıklara yapan zalimler, öldükten sonra başlarına gelecek azabı görüyormuşcasına düşünseydiler, bütün kuvvetin yanlız Allah'a ait olduğunu bilirlerdi.Gerçek fayda ve zarar verecek olan tek varlığın Allah olduğunu ve yalnız Allah'ın sevilmesi gerektiğini anlarlardı.

Yanlız Allah'a yapması gereken ibadetleri, Allah'tan başkasına yapan ve Allah'ı
herşeyden daha fazla sevmesi gerekirken sevmeyen kimseler, ne kadar Allah'ı sevdiklerini iddia etseler de asla müslüman değildirler.Böyle kimseler ancak zalimdir,kafirdir ve Allah'ı şiddetli azabı da onlar içindir.

Allah'tan başkasını Allah kadar sevenler veya yalnız Allah'a yapılması gereken ibadetleri Allah'tan başkalarına yapanlar, bu yaptıklarından vazgeçmeli, ibadetleri yalnız Allah'a has kılmalı ve Allah sevgisini herşeyden üstün tutmaları gerektiğini bilmelidirler.

Aksi halde kıyamet gününde Allah'ın azabından başka hiç bir nasipleri
olmayacaktır ve sevdikleri diğer varlıklar da onları bu azaptan asla kurtaramayacaktır.

''Bir kimse din kardeşini severse, sevdiğini o kişiye söylesin''
(Riyazü's Salihin, 1, 413)
 
Sevme duygusu, bir kimseye veya birşeye muhabbet besleme hissi.
Sevgi, insanlarda doğuştan bulunan bir dugudur.Sevgi, topluma huzuru ve kardeşliği getiren birleştirici bir unsurdur.Kur'an kalplerin sevgi ile birleşmesine önem verir.Mü'minin gönlü sevgi ile doludur.Kin ve düşmanlık kafirlerin özelliklerindendir.

Allah Teala iman edenlerin kalplerini sevgi ile birleştirmiş, onları bu sevgi ve bağlılıkla güçlendirmiştir.Cenab-ı Hakk şöyle buyuruyor:


''Ve kalplerinin arasını sevgi ile birleştirdi.Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın, yine onların kalplerini birleştiremezdin.Fakat Allah, onların arasını sevgi ile birleştirdi...'' (el-Enfal, 8/63)

İnsan için en büyük mutluluk, Allah sevgisine ulaşmaktır.Allah Teala, zalimleri, fesatçıları, kafirleri, israfçıları, haddi aşanları, kibirlenip bübürlenenleri sevmez.Buna karşılık takva sahiplerini, ihsan sahiplerini, adaletle iş görenleri, ibadetlerini yanpanları, tevekkül edenleri sever.

Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

''Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.Allah Gafur'dur.Rahim'dir de. (Ali İmran:31)''

Buyurmuştur ve Allah sevgisine ancak O'nun emirlerine uymak, Peygamber'inin yoldan gitmekle ulaşabileceğini haber vermiştir.

Müslümanın görevi, sevgisini iyiye, güzele ve meşru olana yöneltmektir.Sevdiğini Allah için sevmeli, sevdiğini de yine Allah için sevmemelidir.Allah'ın sevdiklerini sırf Allah rızası için sevmek, sevmediklerinden yine O'nun rızasını umarak kaçınmak gerekir.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

''Allah Teala kıyamet gününde:
Benim için birbirlerini sevenler nerede?Onları gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde Arş'ın gölgesinde gölgelendireceğim '' buyurur. (Müslim Birr ve Sıla, 161)
 
Üst Alt