Selem: - selîm akıl: - selvâ:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,119

SELEM:
İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu yolla satın alınan mala müslemün fîh denir
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Ey îmân edenler! (Yaptığınız alış-veriş sonunda) muayyen (belirlenmiş) bir vâde ile birbirinize borçlandığınız zaman, onu yazın (Bakara sûresi: 282)
(Buradaki borç mânâsı umûmî olup, selem borcunu da bildirir İbn-i Abbas (ranh) onu (borcu) selem borcu diye tefsir etmiştir)
Sizden selem satışı (selem akdi) yapan kimse, belirli bir vâdeye kadar ölçeği bilinen ve tartısı bilinen bir mal ile selem yapsın (Hadîs-i şerîf-İhtiyâr)
Selem, söz kesilirken ve malı teslim edinceye kadar geçen zaman içinde, çarşıda benzeri hep bulunan ve sıfatı, iyilik ve aşağılık derecesi ve miktârı belli edilebilen, yâni hacm (ölçek), vezn (tartı), metre ve sayı ile ölçülen ve tayin edilince teayy ün eden (belli olan) malda sahîh (geçerli) olur (İbn-i Âbidîn)
Selem yapılan mal, belli zamanlarda taksit ile verilebilir Semen (para) pazarlık yerinde hepsi peşin teslim edilmelidir Hepsi peşin verilmezse, selem sahîh olmaz Selem müddeti en az bir aydır (İbn-i Âbidîn)
Selemden iki taraf uyuşarak vaz geçebilir ve bâyi' (malı satan), semeni (parayı) veya mislini (benzerini) veya kıymetini geri verir (İbn-i Âbidîn)SELÎM AKIL:
Yanılmayan, pişman olacak bir işi yapmayan ve peygamberlere, âlim ve evliyâlara mahsus, ileriyi gören akıl (Bkz Akıl)
Selîm akıl sâhibi, nefsine uymaz İslâm dînine uyar Aklı dinlemeyen kimse ise nefsine uyar (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)SELVÂ:
Mûsâ aleyhisselâma îmân eden İsrâiloğullarına Allahü teâlânın ihsân ettiği bıldırcın eti
(Bkz Men ve Selvâ)

 
Üst Alt