Sefer. - Seferi. - Seferilik.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SEFER:
1 Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu'ki:
Sizden biriniz hasta yâhut seferde olursa, bu hâldeki oruçlarını sonra tutsun (Bekara sûresi: 185)
Sizden birisi sefere çıktığında kardeşlerine vedâ etsin Zîrâ Allahü teâlâ onların duâları sebebiyle o kimse için bereket ihsân eder (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
Seferde kavmin seyyidi (efendisi) onlara hizmet edendir Hizmette önde olanın fazîletini, şehîdlik müstesnâ, kimse hiçbir şeyde bulamaz (Hadîs-i şerîf-Râmûz-ül-Ehâdîs)
2 Harbe gitme, savaş
Allahü teâlâ âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:
Eğer (dâvet olundukları şey) yakın (ve dünyevî) bir menfaat, orta bir sefer olsaydı elbette senin arkana düşerlerdi Lâkin o meşakkatli mesâfe (Tebük seferi) onlara uzak geldi Bununla berâber "Eğer gücümüz yetseydi sizinle berâber sefere çıkardık" diye Allah'a yemin edeceklerdir
Bunlar (bu sûretle) kendilerini helâke sürüklerler Allah biliyorki, onlar hiç şüphesiz ve muhakkak yalancıdırlar
(Tevbe sûresi: 42)

62657580bu0.gif


Sefer Der Vatan:
Nakşibendiyye yolunun on bir temel esâsından biri Sâlikin (tasavvuf yolunda bulunan kimsenin) kötü ahlâk, beşer (insan) tabiatının sıfatlarından kurtulması, beşerî sıfatlardan meleklere âit sıfatlara, kötü, çirkin vasıflardan, iyi, güzel ahlâka geçm esi
Şahsı kötü bir kimse, nereye sefer ederse etsin, kötü çirkin vasıflar ondan gitmez Bu sıfatların ondan gitmesi, ancak sefer der vatan ile mümkündür (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)
Sefer der vatan nasîb olunca, başkaları arasında düşüncenin dağılmasıda vatan gibi olan yalnızlığa sefer eder gider Dışardaki zihin dağınıklığı, kalbe sızamaz (İmâm-ı Rabbânî)

62657580bu0.gif


SEFERÎ:
Seferde olan, misâfir, yolcu Bulunduğu şehirden veya köyden gideceği yolun iki veya bir kenârındaki evlerin dışına çıkarken, senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüyüşü ile, son evden îtibâren üç günde gidilecek yere (Hanefî mezhebinde 104 kil ometre) gitmeye niyyet eden kimse
(Bkz Vatan)
Seferî olan kimsenin dört rek'at olan farz namazlarını iki rek'at kılması Hanefî mezhebinde vâcibdir Mest üzerine üç gün üç gece mesh edebilir Oruç tutmayabilir Kurbân kesmesi vâcib olmaz Misâfir rahat ise orucunu bozmamalıdır Seferî kimse, gitt iği yerde giriş ve çıkış günlerinden başka onbeş (15)gün kalmaya niyet ederse veya kendi memleketine girerse mukîm olur (İbn-i Âbidîn)
Hanefî mezhebinde seferî olan, farzı dört rek'at kılarsa, son iki rek'at nâfile olur Emri dinlemediği ve nâfilenin iftitâh (başlangıç) tekbirini ve farzın selâmını terk ettiği ve nâfileyi farz ile karıştırdığı için, günahkâr olur (Alâüddîn Haskefî)
Hür kadının, zevci (beyi) veya ebedî mahrem (evlenmesi haram olan) akrabâsından biri yanında bulunmadan, yalnız veya başka kadınlarla yâhut âkil, bâliğ ve sâlih olmayan mahremi ile üç günlük yola gitmesi (üç mezhebde de) haramdır Şâfiî mezhebinde kadınlar mahremsiz olarak, farz olan hacca gidebilir (Hâdimî, Abdülganî Nablusî)

62657580bu0.gif


SEFERÎLİK:
Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak (Bkz Müsâfir, Sefer)
 
Üst Alt