Sec. - Secavend. - Seccade.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SEC':
Nesirde cümle sonlarının kâfiye şeklinde birbirine uygunluğu
İslâm âlimleri, Kur'ân-ı kerîmin î'câzını (eşsizliğini, mûcize olduğunu) başka başka bildirdiler Çok kimse, Kur'ân-ı kerîmin nazmı garîb, üslûbu acîbdir yâni bilinenlerden başkadır Arab şâirlerinin nazmlarına, üslûblarına benzemediği için mûcizedir dediler Sûrelerin başındaki ve sonundaki ve kıssalarındaki nesr kısımları da böyledir Sec'lerin Kur'ân-ı kerîmde mevcûd olmaları, insan sözlerindeki sec' gibi değildir İnsanlar, bunları Kur'ân-ı kerîmdeki gibi yapamadılar Arabça'yı iyi bilen bir kimse, Kur'ân-ı kerîmin îcâzını açıkça anlar Kur'ân-ı kerîmdeki îcâz, hem belâgatının yüksek olmasından, hem de nazmının garîb olmasındandır Yâni hiç görülmemiş bir nazm (dizilme) olmasındandır (İmâm-ı Rabbânî)

62657580bu0.gif


SECÂVEND:
Kur'ân-ı kerîmin, mânâsına uygun ve doğru okunabilmesi için durak ve geçiş yerlerini gösteren işâretler
Kur'ân-ı kerîmin secâvendleri şunlardır: Cim: Câiz geçmek ondan, hem revâ Durmak fakat evlâdır sana Ze: Câiz onda dahi durdular, Geçmeyi daha iyi gördüler Tı: Mutlaka durmak nişânıdır, Nerde görsen, orda hemen dur Sad: Durmakta ruhsat var dediler, Nefes almağa izin verdiler Mim: Lâzım durmak burada elbet, Geçmede küfürden korkulur pek Lâ: Durulmaz! demektir her yerde, Durma hiç! alma hem nefes de Bu tertible oku, itmâm et Sevâbın cümleye ihsân et
(Ahmed İbni Kemâl Paşa)
Secâvendlerden ayn harfi rükû demektir Hazret-i Ömer'in namaz kıldırırken ayakta okumayı bitirip, rükûa eğildiğini gösterir Ayn işâreti hep âyetlerin sonunda bulunmaktadır Lâ bulunan yerde durulursa evvelki kelime ile birlikte tekrar okunur (M Sıddîk Gümüş)

62657580bu0.gif


SECCÂDE:
Yere serilip üzerinde namaz kılınan küçük halı, kilim, hasır, bez gibi temiz sergi, namazlık
Üzerinde dînî yazı, hattâ bir harf bulunan kâğıdı, örtüyü, seccâdeyi yere koymak, yere sermek tahrîmen mekruhtur (Harama yakın günâhtır) Bunları her ne için olursa olsun kullanmak ve yere sermek, o dînî yazıya hakâret etmek ve kıymet vermemek olur Bunları, hakâret etmek için sermek veya kullanmak küfür olur (Abdülganî Nablüsî)
Üzerinde Kâbe resmi, câmi resmi veya mübârek yazılar bulunan halıları, seccâdeleri yere sermek câiz değildir Bunları zînet (süs) için duvara asmak câiz olur (Abdülhakîm-i Arvâsî)
 
Üst Alt