Sebeiyye. - Sebil. - Seb'iyye

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SEBEİYYE:
Hazret-i Ali'ye tanrı diyen bozuk fırka Bunlara Hurûfîler de denir
Sebeiyye fırkasının kurucusu, Abdullah ibni Sebe'dir Sebeiyye fırkasında olanlar, Eshâb-ı kirâmın (Peygamber efendimizin arkadaşlarının) hepsine fâsık (günahkâr), hattâ kâfirdir (imânsız) dediler İbn-i Mülcem, hazret-i Ali'yi öldürmedi Şeytan, haz ret-i Ali'nin şekline girmişti Şeytanı öldürdü Hazret-i Ali bulutlar içindedir Gök gürlemesi onun sesidir Şimşek, kamçısıdır dediler İran'ın Esterâbâd şehrinde ortaya çıkan Fadlullah Hurûfî isminde birisi, Sebeiyye yoluna daha birçok hurâfe ve yalan da katarak hurûfîlik ismini verdi (Abdülkâhir Bağdâdî, Abdülazîz Dehlevî)

62657580bu0.gif


SEBÎL:
Yol; su dağıtılan yer ve dağıtılan şeyler
Eskiden işlek yollar üzerinde, gelip-geçenlerin su ihtiyâçlarını Allah rızâsı için ücretsiz olarak karşılamak üzere inşâ edilen çeşme
İnsanlara insanca muâmeleyi şiâr edinen, onlara her an Allah rızâsı için hizmet vermeyi kendine vazîfe bilen müslümanlar, asırlar boyunca, inşâ ettikleri sebiller ve çeşmeler vâsıtasıyla, dînimizce çok sevâb olan su dağıtımını gerçekleştirdiler Gene llikle câmi, türbe, mescid gibi umûma açık binâların bir parçası olarak; pâdişâh, harem mensupları, devlet büyükleri veya mâlî durumu elverişli olanlar tarafından inşâ edilen sebillerde, bayram ve kandil günleri, buzlu şerbet dağıtılırdı (Yeni Rehber Ansiklopedisi)
Osmanlılar zamânında, bütün memleket arâzisi boyunca, hanlar ve kervansaraylar bulunur; buralarda ve hac yolunda, Kâbe-i muazzamada ve Medîne-i münevverede sebîl dağıtılırdı (İslâm Târihi Ansiklopedisi)

62657580bu0.gif


SEB'İYYE:
Bozuk fırkalardan biri olan İsmâiliyye fırkasının diğer bir adı Bu fırka, şerîat (din) sâhibi peygamberlerin sâdece yedi tâne ve yedincisinin Mehdî olduğunu, ayrıca her asırda yedi imâmın bulunduğunu iddiâ ettikleri için bu isimle anılmışlardır
Seb'iyye'nin kurucusu, Kaddah diye bilinen Meymun bin Deysan'dır Kaddah, İran'ın Ahvâz şehri civârında mecûsîlikteki bâtıl inanışları İslâm dînindenmiş gibi göstererek anlattı Önce kendisinin Ali bin Ebî Tâlib'in (radıyü anh) kardeşi Ukayl'ın neslinden (soyundan) olduğunu söyledi Ona tâbi olanlar yediciler mânâsına Seb'iyye ismini aldılar (Abdülkâhir Bağdâdî, Abdülazîz Dehlevî)
 
Üst Alt