Sarf satışı: - sarf ve nahv ilmi: - sarık: - sarîh: - savm: - savmea:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
SARF SATIŞI:
Nakd hâlindeki veya işlenmiş altını ve gümüşü birbirleri karşılığında satmaktır
Sarf satışında satanın ve alanın sözleşmeden sonra, ayrılmadan kabz etmeleri yâni eline veya cebine almaları lâzımdır (Ali Haydar Efendi

62657580bu0.gif


SARF VE NAHV İLMİ:

Arabî dilbilgisi Sarf; kelime bilgisi; kelimelerde meydana gelen değişikliklerden ve birbirlerinden türemelerinden bahseden ilim Nahv; cümle bilgisi; kelimelerin cümle içinde fiil, fâil (özne), mef'ûl (nesne, tümleç) olma gibi durumlarından ve buna göre sonlarının aldıkları i'râbdan (harekelerden) bahseden ilim

62657580bu0.gif


SARIK:
Kavuk, fes, takke gibi başlıkların üzerine sarılan tülbent veya şal (Bkz İmâme)
Başa beyaz sarık sarmak müstehâbdır Resûlullah sallü aleyhi ve sellem bâzan siyâh sarık da sarar, ucunu iki küreği arasına iki karış uzatırdı (İbn-i Âbidîn, İbrâhim Hakkı)

62657580bu0.gif


SARÎH:
Belli, açık, meydanda olan Kendisinden kasd edilen mânânın açıkça anlaşıldığı lafız (söz)
Yalnız boşamakta kullanılan seni boşadım, sen bana haramsın gibi sarîh bir lafzı (sözü) şaka olarak veya şaşırarak da söylediği anda, yanında değil ise, mektup veya vekîli ile bildirince, bir talâk (boşama) olur (İbn-i Âbidîn)
Kur'ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîflerde sarîh bildirilmemiş bulunan ahkâmı (hükümleri) ve mes'eleleri, sarîh ve geniş anlatılmış mes'elelere benzeterek meydana çıkarmaya uğraşmaya ictihâd denir (S Abdülhakîm-i Arvâsî)
Bir şey anlatıldığı zaman sarîh olarak îzâh edilmelidir İfâde, karşısındakini suâl sordurmayacak şekilde sarîh olmalıdır (Taşköprüzâde)

62657580bu0.gif


SAVM:
Oruç Fecrin (tan yerinin) ağarmasının evvelki vaktinden (imsaktan) akşam namazı vakti girinceye kadar, yemeği, içmeği ve cimâ'ı terk etmek (Bkz Oruç)

62657580bu0.gif


SAVMEA:
Hıristiyanların ibâdet yeri Kilise, bîa (Bkz Kilise)
 
Üst Alt