San'at: - sanâyi' şirketi: - sanem:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
SAN'AT:
Ustalıkla, hünerle yapılan iş
En iyi ticâret bezzâzlıktır, yâni kumaş satmaktır En iyi san'at, terziliktir (Hadîs-i şerîf-Kimyây-ı Seâdet)
Allahü teâlâ, fende ilerleyen, san'at sâhibi olan kulunu elbette sever (Hadîs-i şerîf-İbn-i Adî ve Münâvî)
En üstün helâl kazanma yolu, silâhla ve kalemle cihâddır İkinci derecede ticâret, üçüncüsü zirâat, dördüncüsü san'attır (Muhammed Rebhâmî)
Bütün san'atlar, farz-ı kifâyedir Bunu düşünerek, bir san'ata yapışmak ibâdet etmek olur Kim olursa olsun her san'atı öğrenmek ve hele harb vâsıtalarını en modern, en ileri şekilde yapmağa çalışmak farzdır (İmâm-ı Gazâlî)
İnsanoğlunun bir san'atı öğrenmeğe ihtiyâcı vardır Bunun için de, araştırmak, düşünmek, tedkîk etmek, çalışmak lâzımdır Fen ve san'at, insanlığa, yaratılış îcâbı lâzımdır (Ali bin Emrullah)
Bir insanın, her san'atı öğrenmesi mümkün değildir Her bir san'atı muayyen (belirli) kimseler öğrenir, yapar Herkes, kendine lâzım olan şeyi, bu san'at sâhibinden alır Bu san'at sâhibi de, kendine lâzım olan başka bir şeyi, onu yapan diğer san'at sâhibinden alır Böylece insanlar, birbirlerinin ihtiyâçlarını te'min eder Bunun için, insan yalnız yaşayamaz Bir arada yaşamaya mecbûrdurlar (S Abdülhakîm Arvâsî)

62657580bu0.gif


SANÂYİ' ŞİRKETİ:
İki veya daha fazla san'at sâhibinin başkasından iş kabûl ederek ücretini paylaşmak üzere veya fabrika kurup îmâlât kârını paylaşmak üzere kurdukları şirket, ortaklık Şirket-i A'mâl
Sanâyi' şirketinde iş, işçilik eşit, kâr farklı olabilir Bir şirketin alacağı siparişi, her ortak yapar, her ortak iş kabûl eder ve satış yapar Her birinin kazancına ve zararına, her ortak, sözleşmedeki oranda ortaktır (Ali Haydar Efendi)

62657580bu0.gif


SANEM:
Put, odundan, altından ve gümüşten yapılan insan heykeli (Bkz Put)
Saneme tapınmak ve onun fayda ve zarar vereceğine inanmak şirktir (Allahü teâlâya ortak koşmaktır) (Tahtâvî)
 
Üst Alt