Sâlih aleyhisselâm:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
SÂLİH ALEYHİSSELÂM:
Semûd kavmine gönderilen peygamber Nûh aleyhisselâmın oğullarından Sâm'ın neslindendir Hazret-i Âdem'in on dokuzuncu kuşaktan torunudur
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki: Biz Semûd kavmine kardeşleri Sâlih'i peygamber olarak gönderdik (Hûd sûresi: 61)
Semûd kavmi, gönderilmiş olan peygamberlerini (Sâlih aleyhisselâmı) yalanladılar Onların (nesebde soyda) kardeşleri olan Sâlih aleyhisselâm onlara dedi ki: "Allahü teâlâdan korkmaz mısınız ki, O'na şirk (ortak) koşarsınız Ben, Allahü teâlâdan size gönderilen emin bir peygamberim Şimdi Allahü teâlâdan korkun Size bildirdiğim, O'nun emir ve yasaklarında bana itâat edin Bunun için sizden ücret istemem Bilin ki, benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi Allahü teâlânın üzerinedir" (Şuarâ sûresi: 141-145)
Sâlih (aleyhisselâm) ve onunla olan mü'minlere necât (kurtuluş) verdik Onlar küfür ve günâhtan sakınırlardı (Neml sûresi: 53)
Hûd aleyhisselâmın peygamber olarak gönderildiği Âd kavmi helâk olduktan sonra, felâketten kurtulanlardan olan Semûd, berâberindekilerle birlikte Şam ile Hicâz arasındaki Hicr denilen yere giderek yerleştiler Semûd'un torunları tekrar Âd kavminin he lâk edildiği yerlere gittiler Dağlardaki kayaları oyup evler yaptılar Allahü teâlâ onlara çok mal verdi Zamanla daha da çoğalarak bağlar, bahçeler ve köşkler yaptılar Her türlü nîmetler içinde bulunup azgınlığa, taşkınlığa saptılar Taşlardan yaptıkları putlara taptılar Allahü teâlâ, küfür ve azgınlık içinde bulunan Semûd kavmine Sâlih aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi Sâlih aleyhisselâm onları putlara tapmaktan ve azgınlıklardan sakındırdı Allahü teâlâya îmân ve ibâdete dâvet etti Nûh aleyhisselâmın dînini tebliğ etti Sâlih aleyhisselâma az sayıda kimse tâbi olup, diğerleri yalanlayıp karşı çıktılar Semûd kavmi, Sâlih aleyhisselâmı, büyülenmiş yalancı ve büyüklenen diye ithâm etmelerine rağmen Sâlih aleyhisselâm yılmadan, t atlı bir dille kavmini îmâna dâvete devâm etti İnanmadıkları takdirde, şiddetli azâbla korkuttu Fakat Semûdlular onun dâvetini kabûl etmediler Allahü teâlâ, Semûd kavminin küfür ve taşkınlığı sebebiyle kadınlarını kısır bıraktı Ağaçlar kuruyup meyve vermedi Hayvanlar yavrulamaz oldu
Bu durum karşısında Semûd kavmi Sâlih aleyhisselâma karşı hakâret etmeye başladılar Ölümle tehdîd ettiler Eğer hakîkaten peygamber isen mûcize göster dediler Mûcize gösterdiği takdirde inanacaklarını söylediler Kayadan bir deve meydana gelmesini istediler Deve olmasını istedikleri kaya büyüyüp gebe bir deve şekline döndü Deve yavruladı Bu mûcize üzerine bâzı Semûdlular îmân ettiler Devenin memesinden akan sütten Semûdlular bütün kaplarını doldurdular Daha sonra Semûdlular deveyi öldürdü ler Sâlih aleyhisselâma karşı düşmanca tavır takındılar Eğer hakîkaten peygamber isen bize vâd ettiğin azâbı getir dediler Bir takım acâib hâller görmeye başladılar Devenin bastığı yerden kan fışkırdığını, ağaçların yapraklarının kızardığını, kuyularındaki suyun kan kırmızısı, yüzlerinin de sapsarı olduğunu görüp birbirine haber verdiler Allahü teâlâ Sâlih aleyhisselâma vahy edip, kendisine inananlarla o beldeyi terk etmelerini ve kısa zamanda şiddetli azâbın geleceğini bildirdi
Sâlih aleyhisselâm kendisine inanan 4000 kişi ile birlikte o beldeyi terk ettiler Semûdluların yüzleri kana boyanmış gibi kırmızı oldu Daha sonra simsiyah oldu Allahü teâlâ Cebrâil aleyhisselâma Semûdluları bir sayha (korkunç gürültü) ile helâk et mesini emir buyurdu Bir sabah vakti azâb sayhası Semûd kavmini yakalayıverdi Cebrâil aleyhisselâmın sayhası onları muhkem (sağlam) binâlarda helâk etti Sayhanın şiddetinden hepsinin ödleri patlayarak helâk oldular
Sâlih aleyhisselâm, kavminin helâk olmasından sonra kendisine îmân edenlerle birlikte Mekke veya Şam taraflarına gitti Remle'de yerleşti Mekke-i mükerremede vefât edip Kâbe-i muazzama yanında defnedildi (İbn-ül-Esîr, Râzî, Taberî, Nişâncızâde)
 
Üst Alt