Sahabelerin hassasiyetleri

vaveyla

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
503
SAHABELERİN
'IN KANUNLARI HAKKINDAKİ HASSASİYETLERİ


Ebu Musa el-Eş'ari (r.a)'den şöyle rivayet edil*miştir:

«Rasulullah (s.a.s) Ebu Musa ile Muaz b. Cebel'i Yemen'e göndermişti. Yemen iki bölge olup Rasulullah bunlardan her birisini bir bölgeye memur etmişti.
Sonra:
«Halka kolaylık gösteriniz de zora koşmayınız, müj*de veriniz, ürkütmeyiniz!» buyurdu.
Sonra bunlardan her biri memuriyet bölgesine gitti. Bu ikisinden her birisi kendi bölgesini dolaşıp arkadaşının bölgesine yaklaştığında arkadaşını ziyaretle dostluğunu yenilemeyi ve ona kolaylık dilemeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Bir kere Muaz kendi bölgesini dolaşıp arkadaşı Ebu Musa'nın vilayetine yaklaştığında devesine binerek dostunu ziyarete gitmişti. Ebu Musa'nın bulunduğu yere vardığında onu bir yere oturmuş, etrafına da bir sürü halk toplanmış bir vaziyette buldu. Aynı zamanda yanında iki eli boğazına bağlı birisinin durduğunu gördü.
Muaz, Ebu Musa'ya:
«Ey Abdullah b. Kays! Bu ne iştir?» diye sordu.
Ebu Musa:
«Bu elleri bağlı duran kişi müslüman olduktan sonra dinden dönmüştür» dedi.
Muaz b. Cebel de:
«Bu mürted öldürülmedikçe devemden inmem» dedi.
Ebu Musa:
«Zaten öldürülmek için buraya getirildi, haydi sen in» dediyse de Muaz:«Bu mürted öldürülünceye kadar inmem» diye ısrar etti. Bunun üzerine Ebu Musa el-Eş'ari'nin emri ile mürted öldürüldü. Sonra da Muaz devesinden indi.
Muaz Ebu Musa'ya:
«Kur'an'ı nasıl ve ne zaman okursun?» diye sordu. Ebu Musa da:
«Günün belirli zamanlarına ayırarak okurum» dedi.
Bu defa da Ebu Musa:
«Ey Muaz! Ya sen nasıl okursun?» diye sordu. O da:
«Ben gecenin ilk zamanında uyurum. Sonra uykumdan bir kısmını uyumuş olarak kalkarım ve
'ın takdir buyurduğu kadar Kur'an okur, namaz kılarım. Namazımda
'tan sevab umduğum gibi uykum hususunda da
'tan sevab umarım» dedi. (Buhari)

HADİSTEN NE İSTİFADE EDERİZ

1-Kolaşlaştırınız, zorlaştırmaymız» sözünün manası şudur:
'ın farz
kıldığı her şey kolaydır ve insanlar bu farzlar dışındaki amellerden
kaldırabildikleri ve güçleri yettiği kadarını yapmakta muhayyerdir.
İşte siz de bunun bilincinde olarak insanlara muamele ediniz.
«Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz» yani insanlara tavsiye ettiğiniz
şeyleri önce kendiniz yaşayın ve söylediklerinizin pratik bir örneği
olunuz. Aksi halde insanların İslam'dan nefret etmesine sebeb olursunuz.

2- Muaz b. Cebel (r.a)'nün, mürtede uygulanacak hüküm yerine
getirilmeden deveden inmemesi, sahabelerin
'ın kanunları hususunda ne kadar titiz davrandıklarına ve ilahi hükümlerin hayat pratiğinden kaldırılması bir kenara bunların uygulanmasının geciktirilmesi halinde dahi kendilerini rahat hissetmediklerine işaret ediyor. Bunun sebebi sahabelerin bu konuyu imanın asli şartlarından birisi olarak görmeleridir.

3 -
'a yapılan ibadetlerin daha iyi hissedilip huşu ile yerine getirilebilmesi için vücudu dinlendirmek ve uyumak; niyet samimi ve halis olduğu sürece aynen ibadet hükmüne geçer.
 
Üst Alt