Sadaka:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
SADAKA:
1 Allahü teâlânın rızâsına niyet ederek ve karşılık beklemeden muhtâc olanlara, fakirlere, hibe edilen mal, para ve her türlü iyilikte, ihsânda bulunma
Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki:
Ey îmân edenler! Sadakalarınızı; insanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve âhiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve eziyet etmek sûretiyle boşa çıkarmayın (Bekara sûresi: 264)
Akrabâya sadaka vermek, ecîr (sevâb) bakımından iki kattır (Hadîs-i şerîf-Kenzül-Ummâl)
Yediğin şey sadakadır Zevcene yedirdiğin şey, senin için sadakadır Hizmetçine yedirdiğin şey, senin için sadakadır Her iyilik sadakadır (Hadîs-i şerîf-Dimyâtî)
Hoş (güzel) söz, bir sadakadır (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Müslim)
Mü'min kardeşinin yüzüne tebessüm etmek sadakadır (Hadîs-i şerîf-Edeb-ül-Müfred)
Sadaka; belâları önler, ömrü uzatır, bedene sıhhat verir, malı arttırır (S Abdülhakîm Arvâsî)
Ölüler için duâ ve istiğfâr ederek ve onlar için sadaka vererek, imdâdlarına yetişmek lâzımdır (Ahmed Fârûkî)
Zekât borcu veya başka borcu olanın sadaka vermesi sevâb olmaz, günâh olur (S Abdülhakîm Arvâsî)
2 Zekât
Allahü teâlâ, âyet-i kerîmelerde meâlen buyuruyor ki:
Sadakalar; Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, miskinlere, (zekât toplayan) me'murlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyen esir ve) kölelere, (borcuna karşılık malı olmayan) borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihâd edenlere, (parasız kalmış) yolcuya mahsûstur (Tevbe sûresi: 60)
Onların mallarından sadaka al ki, bununla onları (günahlarından) temizleyesin, onların (sevâblarını) artırıp yüceltesin Ve onlara duâ et; çünkü senin duân, onlar için bir rahatlık ve huzûrdur (onların ızdırablarını yatıştırır) Allah onların îtirâflarını (senin de duânı) işitici, kalblerindeki pişmanlığı bilicidir (Tevbe sûresi: 103)
Sadaka vermekle mal azalmaz Allahü teâlâ, affedenleri azîz eder Allah rızâsı için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir (Hadîs-i şerîf-Berîka)
3 Ganîmet
Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:
(Ey Resûlüm!) Onlardan, sadakaların taksimi husûsunda seni ayıplıyanlar da vardır Sadakalardan onlara da bir pay verilirse râzı olurlar, şâyet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar (Tevbe sûresi: 58)

etoi25.gif
etoi25.gif
etoi25.gif


Sadaka-i Câriye:
Yapıldıktan sonra sevâbı devâm eden hayırlı, iyi işler Devamlı hayra sebeb olan sadaka
Bir mü'min vefât edince, bütün amelleri biter Yalnız üç ameli bitmeyip, bunların sevâbı amel defterine yazılmaya devâm eder Bu üç amel; sadaka-i câriye, faydalı ilim (kitabları) ve kendisine hayırlı duâ eden sâlih evlâddır (Hadîs-i şerîf-Sahîh-i Müslim ve Sahîh-i Buhârî)

etoi25.gif
etoi25.gif
etoi25.gif


Sadaka-i Fıtır:
İhtiyâcı olan eşyâdan ve borçlarından fazla olarak, nisâb yâni dinde zenginlik ölçüsü miktarında malı, parası bulunan her hür müslümanın, Ramazân bayramının birinci günü sabâhı, fakirlere vermekle yükümlü oldukları belli miktarlardaki buğday, arpa, h urma veya kuru üzüm yahut kıymetleri kadar altın veya gümüş Fıtra da denir (Bkz Fıtra)
Allahü teâlâ, sadaka-i fıtr veren zenginlerinizi günâhlardan temizler (mallarına, işlerine bolluk ve bereket verir) Sadaka-i fıtr veren fakirlerinize de, daha fazlasını verir (Hadîs-i şerîf-Ebû Dâvûd)
Sadaka-i fıtr olarak 1750 gr buğday veya buğday unu veya 3500 gr arpa veya bu miktâr hurma veya kuru üzüm verilirBunların kendisi verilebildiği gibi, kıymeti kadar altın ve gümüş de verilebilir (Kâşânî, İbn-i Âbidîn)
İslâmiyet'in vâcibleri yedidir Sadaka-i fıtr, yakın akrabânın nafakası, vitr namazı, kurban kesmek, umre yapmak, anaya babaya hizmette bulunmak ve hanımının kocasına hizmeti (Alâüddîn Haskefî)
 
Üst Alt