Şaban Ayında Yapılacak İbadetler

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,969
Tepkime puanı
406
Şaban ayında yapılacak ibadetler, Şabanı Şerif'in gecelerini ihya

Şaban Ayı hayır kapılarının açıldığı bereketlerin saçıldığı, hataların bırakıldığı günahların örtüldüğü ve mahûkatın en hayırlısı Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salâvâtın çokça yapıldığı bir aydır. Artık her akıllı mümine gereken; bu ayı gafletle geçirmeyip, geçmiş günahlarına tövbe ile temizlenerek Ramazan'ı karşılamaya hazırlanmalıdır. Böylece kul, Şaban ayında Rabbına çokça yalvarmalıdır.

Şaban'ı Şerif oruçların faziletleri

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Şaban orucuna verdiği önem;

Same İbni Zeyd Radıyallahu anhüma şöyle anlatmıştır; Bir kere ben "Ya Rasulallah Şaban da oruç tuttunuz kadar hiç bir ayda oruç tuttuğunu görmedim" dediğimde "O Recep ve Ramazan arasında kalmış Büyük bir aydır ki insanlar onun dan gafildir, o kendisinde amellerin alemlerin Rabb'inin huzur-u Manevisine yükseltildiği bir aydır, Ben de amellerimin Oruçluyken yükseltilmesini seviyorum da onun için bu ayda çok Oruç tutuyorum" buyurmuştur.

Bu hadisi Şerif'ten anlaşıldığı üzere insanlar kıymetli haram aylardan olduğu için öteden beri Receb-i Şerif orucuna önem verirlerdi fakat Şaban'ı Şerif orucunun kıymetini bilmezlerdi. İşte bu yüzden Rasulullah Sallallahu Aleyhi vesellem Şaban orucunu sünnet olarak teşri etti.

Enes İbni Malik Radıyallahu anh şöyle demiştir; "Rasulullah Sallallahu Aleyhi vesellem Oruca bir başladı mı o kadar devam ederdi ki artık biz Rasulullah Sallallahu Aleyhi vesellemin bu sene oruç açmaya niyeti yok derdik. Bir de orucu açtı mı bir zaman tutmazdı ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sene Oruç tutmaya niyeti yok derdik"

Oruçlar içerisinde en çok Şaban orucunu severdi; Aişe Radıyallahu Anha dan rivayete göre "Rasûlullah Sallallahu Aleyhi vesellem Şaban'ın tamamını tutardı ben kendisine oruçlu geçirmeyi En sevdiğiniz ay Şabandır dediğimde Şüphesiz Allah o sene ölecekleri bu ayda yazar, takdir eder ben de ecelim geldiğinde oruçlu olmayı seviyorum" buyurdular.

Şaban'ı Şerif de belirli olan oruçlar:

Şabanı Şerif'in ilk ve son perşembe oruçları


Hadis-i Şerif'te şöyle buyurulmuştur "Şaban'ın ilk ve son perşembesini oruçla geçirene rahmetiyle cennete getirmek Allahu Teala üzerine bir hak olur."

Şabanı Şerif'in başında ortasında ve sonunda üç gün oruç:

Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; "Her kim Şaban'ın başından, ortasından ve sonunda üç gün oruç tutarsa Allahu Teala ona 70 peygamber sevabı yazar. Allahu Teala ya 70 sene ibadet etmiş gibi olur. O sene ölürse Şehit olarak ölür."

Şabanı Şerif'in eyyamı biydi 13-14-15 oruçları:


Hicri takvime göre her ayın 13-14 ve 15 günlerinin orucu çok faziletlidir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu günlerin orucunu yolculuklarında bile terk etmemiştir.

Ali radiyallahu anh Şöyle buyurmuştur Recep'in 13. gününün orucu 3000 sene orucu gibidir 14. orucu 3000 sene gibidir. 15 gün ise 13000 seneye denktir. Enes radiyallahu anh tan merfu rivayet edilen bir hadisi Şerif'te Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Herhangi bir aydan 13 14 ve 15 günleri (olan eyyami biyd) oruçlu geçirene Allah 1. Gününde onbin sene 2. Gününde yüzbin sene 3. Gününde ise üçyüz bin senelik Ecir verir.

Şabanı Şerif'in yarı 15'i olan berat gününün orucu:


Ali radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadisi Şerif'te Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Şaban'ın yarı (15 gecesi) olunca gecesini ibadette kıyamda geçirin, gününü de oruç tutun."

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellemin şöyle buyurdu rivayet edilmiştir; "Cebrail'in ve Allah-u Teala'nın meleklerinin (aleyhimüsselam) 7. Kat Sema'dan dünya semasına inişleri Şaban'ın yarı gecesinde gerçekleşir. O halde onun günün orucuna davet edin. Şaban'ın geri gününü Salih insanlar ve cinlerle Kuşlar, yabani hayvanlar, yırtıcı hayvanlar, davarlar, denizlerin balıkları ve yeryüzünün böcekleri bile oruçlu geçirir.

Şabanı Şerif'in Son pazartesi orucu:

Abdullah Radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadisi Şerif'te Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur; "Her kim Şaban'ın son pazartesini oruçlu geçirirse kendisi için günahları bağışlanır."

Şabanı Şerif'in tamamında oruç tutmak:

Aişe Radıyallahu Anha buyurmuştur ki; Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem hiç bir ayda Şaban'dan çok oruç tutmazdı, hatta Şaban'ın tamamını tutar ve amellerden gücünüzün yettiğini alın. Siz amelden yorulmadıkca Allahu Teala sevap vermekten vazgeçmez buyururdu"

Müminlerin annesi Ümmü seleme Radıyallahu Anha şöyle demiştir; "Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin Şaban ve Ramazan dışında iki ay peş peşe oruç tuttuğunu görmedim."

Rasulullah Sallallahu Aleyhi vesellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; "Eğer kul ayın tamamını oruçlu geçirirse Allahu Teala ona zulmün zorluklarını asan eder. Eğer ayın tamamını oruçlu geçirirse Allahu Teala ona ölümün zorluklarını kolay eder, kabrin karanlığı ile Münker Nekir meleklerinin şiddetini kendisinden giderir ve kıyamet günü onun ayıplarını örter."

Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre Şabanı Şerif'in tamamını tutmak sünnettir.

Şaban-ı şerîf duâları/zikirleri:

İlk on (10) gün: "Yâ latîfü celle şânühü"

İkinci on (10) gün: "Yâ rezzâku celle şânühü"

Son on (10) gün: "Yâ azîzü celle şânühü"

Hasan Basri'den rivâyet olundu diyor ki:

"Şabanın on beşinci gecesi, her rek'âtında bir fatiha ve onbir ihlas okumak ve iki rek'âtta bir selâm vermek sûretiyle yüz rek'ât namaz kılınır. İsterse her rek'âtında Fâtiha'dan sonra yüz "ihlâs" okumak sûretiyle on rek'âtta kılabilir. Bu şekilde kılmak, bütün müstehab namazlarda da mervidir. Selef bu namazı kılar ve buna "hayır namazı" derlerdi. Hatta bu namazı bir araya toplanıp, cemaatle de kılarlardı." [Gunyet'üt Tâlibin, s.580; Mekâsidu't-Tâlibîyn, s.388-389.]

"Otuz sahabî bana haber verdi ki, bu gece bu namazı kılan kimseye Allahu Teâlâ yetmiş kere nazar eder ve her nazarında yetmiş ihtiyacını temin eder. En küçüğü günahlarını mağfiret etmesidir." [Hazreti Ali'den. Şabanın onbeşinci gününü oruç tutun, gecesinde kaim olun meâlinde ibn-i Mâce bir hadîs rivâyet etmiştir.]

Şaban'ı Şerif ayının gecelerini ibadetle İhya etmek birçok sevaplar kazandıracağı gibi Kabir azabından kurtulmaya da büyük bir vesiledir.

Nitekim Muhammed İbni Abdillah ez Zahit rahimehullah söyle anlatmıştır: "Dostum Ebu hafs el Kebir vefat etmişti cenazesini kıldım fakat 8 ay kabrini ziyaret etmedim. Sonra ziyaret etmek istedim gece mana aleminde onu üzüntülü bir halde suratı sapsarı olarak gördüm. Selam verdim, selamımı almadı ve benimle konuşmaya başladı. Ben 'Subhanallah' 'benimle konuşuyorsun da selamımı niçin iade etmiyorsun' diye sorduğumda 'selama cevap vermek bir ibadettir Biz ise ibadetten kesilmiş'dedi.

O zaman ben kendisine 'Sen çok güzel yüzlü bir zat idin Şimdi niye seni yüzü değişmiş görüyorum' dediğimde "Mezarıma konur konmaz Münker ve Nekir melekleri gelerek bana Allahu Teala ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e imanı sordular. Allahu Teala'nın yardımı ile kendilerine cevap verdim. Allahü Teala'nın Fazlı Kerem'i olmasaydı bu sotulara cevap veremeyecektim. Onlar ayrılır ayrılmaz başka bir melek gelip başıma dikilerek; ey kötü ihtiyar diye hitap etti Günahlarımı ve kötü amellerimi sayıp döktü ve bana bir sopa vurdu ki cesedim ateşle tutuştu, sonra yılanlar bana sarılıp beni iyice yemeye başladılar, sonra kabrim benimle öyle sözler konuştu ve rabbinden Utanmadın mı diyerek beni öyle bir sıktı ki kaburgalarımı birbirine girdi ve masallarım kesildi. Böylece ben Şaban hilalinin göründüğü geceye kadar azap içerisinde kalmıştım ki o anda yukarı taraftan bir münadi; 'Ey azab ile görevli Melek ondan azabı kaldır Çünkü o ömründe Şaban'dan Bir geceyi ibadetle İhya etmiş günlerinden bir günü de oruçla geçirmişti' diye Nida etti. İşte Şaban'ı Şerif ayının bir gece ibadeti ve bir gün orucu hürmetine Allahu Teala benden azabı kaldırdı, sonra beni Cennet ve rahmetiyle müjdeledi. O halde Şaban ayının kıymetini bil de sen de benim gibi kurtulasın" deyip sessizliğe büründü. Ben de bu zuhuratımdan ayıldım.

Şaban-ı Şerif Ayında faziletli ameller

-Şaban ayında Nebiyyi Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine çokça salavatı şerife getirilir.

-Az sadaka çok belayı def eder. Size biri gelip ihtiyacını arz ederse verin. Geri çevirmeyin.

-Ramazanı Şerif gelmeden önce tevbe ve istiğfarla Ramazanı Şerifi istikbal için hazırlıklı bir vaziyette bulunarak ona göre ibadet ve taatımızı artırmaya gayret etmek lazımdır.

-Şaban ayı Ramazan'ın müjdecisi olmakla birlikte için hayırlı bir gece olab Berat Gecesini barındırmaktadır. Bu geceyi iyi değerlendirmek, istifade etmek gerekir.

-Nefis muhasebesi yapılır, kendimiz, ailemiz ve ümmeti Muhammed için bol bol dua edilir.

Şaban ayında günahlar temizlendiği için, çokça istiğfar getirebiliriz
"Şaban, günahları siler; Ramazan ise oruç tutanları temizler." (Gunyet'üt Talibin)
"Şaban ayı girince, nefsinizi temizleyin ve bu ay boyunca niyetlerinizi iyi ediniz." (Kalplerin Keşfi)
Şaban ayında günahların affı için çok dua etmeli. Dua ederken şefaat sahibi Efendimizi (asm) vesile bilinmelidir.
Şaban ayında namaz, oruç, sadaka ve Kur'ân-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlerle geçirerek, Ramazan ayı için kendimizi hazırlayabiliriz.

Bu Ay, Rasûlullah s.a.v Efendimize Salât ü Selâm Ayı. Bu ay, hayır kapılarının açıldığı aydır. Bu ayda bereketler iner. Bu ayda hatalar işlenmez olur. Bu ayda günahlar silinir. Bu ayda yaratılmışların hayırlısı Muhammed Mustafâ sallâllâhu aleyhi ve sellem üzerine pek çok salâtü selâm getirilmelidir.

Nitekim Allah Teâlâ yüce Kitâbında:
"Gerçekten Allah ve melekleri, Peygambere salât ederler (onun şeref ve şanını yüceltirler) Ey imân edenler!.. Siz de O'na salât edin (Allâhümme salli alâ Muhammed, deyin) ve gönülden teslim olun." buyuruyor. (el-Ahzâb Sûresi, 33/56)
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,969
Tepkime puanı
406
Şaban ayında günahlar temizlendiği için, çokça istiğfar getirebiliriz
"Şaban, günahları siler; Ramazan ise oruç tutanları temizler." (Gunyet'üt Talibin)
"Şaban ayı girince, nefsinizi temizleyin ve bu ay boyunca niyetlerinizi iyi ediniz." (Kalplerin Keşfi)
Şaban ayında günahların affı için çok dua etmeli. Dua ederken şefaat sahibi Efendimizi (asm) vesile bilinmelidir.
Şaban ayında namaz, oruç, sadaka ve Kur'ân-ı Kerim tilaveti gibi ibadetlerle geçirerek, Ramazan ayı için kendimizi hazırlayabiliriz.
 
Son düzenleme:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
6,969
Tepkime puanı
406
Enes İbni mâlik (Radıyallahu anh)den rivayet edilen bir hadis-i Şerif'te Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: Şabân'a bu isminin verilmesi kendisinde Ramazan'a ait birçok Hayır bulunup yayıldığındandır. Ramazan ise günahları yaktığından bu ismi almıştır. [Abdülkadir el-Geylânî el-Ğunye 1/340]
 
Üst Alt