• Forumda Rüya yorumu YAPILMIYOR! Mesaj göndermeyiniz! Mesajınız silinir!

Rüyada ay görmek neye işarettir?

İLiM DiLeNcİsİ

Rüyalar aleminden
Süper Mod
Katılım
10 Haziran 2011
Mesajlar
709
Tepkime puanı
42
Rüyada ay görmek şu şekillerde yorumlanır: Her kim rüyasında ay görse bu onun evleneceğine işarettir. Rüyada alnına, başına veya evine ay doğduğunu görse, fakir ise zenginliğe, zengin ise daha da zenginleşeceğine, garip ise selamet bulacağına, ne dileği ve muradı varsa gerçekleşeceğine işaretle yorumlanır.

Rüyada ay görmek, rüyasında ay tutulması görmek bir zarara uğramaya işaretle yorumlanır.
Rüyada ayı tam olarak daire şeklinde görmek, her konuda ilerlemeye yükselmeye işarete yorumlanır.
Ayı solmuş, mat bir şekilde görmek yakınlarından bir kadının hasta olacağına işarettir.
Ayı bulutlu ve kapalı bir durumda görmek keder ve üzüntüye işaretle yorumlanır.
Rüyada ayı yeryüzüne inmiş görmek, rüyayı görenin annesinin öleceğini işaretle yorumlanır.
Ayı elinde veya kucağında görmek evleneceğine işaretle tabir olunur.
Mehtaplı bir ayda yürüyüş yapmak rahmet ve şefkate, sevgiye işaretle yorumlanır.
Rüyada ayı eliyle tuttuğunu görmek, Devlet Büyükleri tarafından bir tiyilik veya ödül olarak yorumlanır.
Rüyada Ayın karanlık, koyu bulutlar içine girmesi, yönetimden gelecek kötülüğe işâret eder.Rüyada ayın hilal biçiminde görünmesi hacca işâret eder. Rüyada hilalin doğup, ardından hemen batması, arzu ve isteklerin sonuçlanmamasına işâret eder.
Cafer-i Sadık (R.A.)'ın Yorumu: Rüyada ay görmek, şu durumlardan birine işaret olarak yorumlanır. Mal, mülk, büyük devlet adamı, ana, baba, evlat, güzel eş, güzel hizmetçi, koca, hayırlı bir insan, başkan, büyük bir zat ve menfaat elde etme gibi durumlara işarettir.
Varlıklı birinin ayın bulutla örtüldüğünü görmesi, servetini kaybetmeye işâret eder. Bir işin gizli kalmasını isteyen kişinin rüyasında ay görmesi, o işinin meydana çıkmasına işârettir.
Rüyasında ay ile konuştuğunu görmek, rütbe ve makamının yükseleceğine işaret olarak yorumlanır. Rüyasında ayın secde ettiğini görmek, akrabaları ve yakınları tarafından sevileceğine işaret olarak tabirlenir.

Rüyada ay görmek ile ilgili olarak aşağıda İmam-ı Nablusi, Seyyid Süleyman, Îbni Şîrin yorumlarını okuyabilirsiniz.

Nablusi: Rüyada ay görmek, adaletli bir melike veya büyük bir alim yahut güzel bir oğlana ya da yalancı bir adama delalet eder. Eğer ayı gökte normal şekilde görse, melikin vezirine delalet eder. Gerek erkek ve gerek kadın rüyada ayı kucağında veya yanında görse, o kimse ayın parlaklığı nisbetinde, birisiyle evlenir. Ayın nur ve ışığını bulanık bir halde gören kimse, akranı olmayan bir kimseyle evlenir.

Bir kadın rüyada ayın kendi evinde olduğunu ve bazısını alıp bir bez parçasına koyduğunu görse, erkek bir çocuk doğurur ve o çocuğun ölümü ile mahzun olur. Ayın tersine döndüğünü görse, melikin veziri vazifesinden alınır. Ayın, güneşin önünde ve güneşten daha iyi olarak gittiğini görse, vezir melike isyan ederek melikin fevkine çıkar.

Rüyada ayın kaybolduğunu görse, rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin zamanının geçtiğine ve neticeye vardığına delalet eder.
Ayın doğurduğunu görse, o kimsenin istediği ve arzu ettiği şeyin ona kolay olacağına delalet eder.

Bir kimse rüyada gökten ayın evini ışıklandırdığını görse, vezirin hane halkına faydası dokunur. Rüyada ayı ne yere düşmüş ve ne de yerden kesilmiş bir vaziyette kucağında veya elinde olduğunu gören kimse, evlenir. Eğer rüyayı kafir bir kadın görse, o kadın Müslüman olur.

Rüyada ayı kendi evinde gören kimsenin, kaybının gelmesine delalet eder. Eğer ayın yer üzerinde olduğunu görse, o kimsenin annesinin ölümüne delalet eder.
Ay aydınlığında yürüdüğünü gören kimsenin, anasının ona şefkat etmesi ve onu esirgemesine delalet eder. Ayla güneş ana ile babadır.

Rüyada aya baktığını ve yüzünün şeklini ayda gördüğünü gören kimse, ölür. Eğer onun hamile bir hanımı varsa, o kimsenin erkek bir çocuğu olur. Bir kimse rüyada dalgın iken aniden aya baktığını görse, o kimseye düşmanları bakarlar ve emrine boyun eğerler.

Aya asıldığını gören kimse, melik tarafından hayra nail olur. Ayın karardığını gören kimse, melik ise onun idaresinde bulunan kimselerin, onun emir ve fermanına itaat etmelerine delalet eder. Rüyada ayın güneş olduğunu görse, rüya sahibinin babası veya hanımı tarafından izzet, şeref, hayır ve mala nail olmasına delalet eder.

Ay, rüya sahibinin hanımına, ana ve babasına, kızma, kızkardeşine, eşyasına, ticaretine ve amellerine delalet eder. Ay gemiye de delalet eder. Zira gemiciler ay ışığı ile giderler. Ay —daima hareket ettiğinden— yolculuğa da delalet eder. Ay, rüya sahibinin gözlerine delalet eder.

Hasta olan veya denizde giden kimse için ay görmek, helak olmaya delalet eder.
Bir kimse ayı bulut kapladığım görse, vezir'in yakalanıp sonra iyileşeceği bir hastalığa delalet eder. Ayın bulut içinde bulunduğunu gören kimse, sultana hizmet etmekten azledilir. Zengin bir kimse bulutun ayı örttüğünü görse, serveti gider.

Rüyada ayın söylediğini gören kimse, reislik ve başkanlığa yaklaşır. Hamile bir kadın rüyada ayın kucağında olduğunu görse, o kadın erkek bir çocuk doğurur. Ancak ay üzerine kapısını kapaması veya elbisesiyle ayı örtmesi ya da onu insanların gözünden saklaması şeklinde görülen rüya da, karındaki çocuğun kız olduğuna delalet eder.

Bir kadın, bir yerde ayın olduğunu ve elini aya uzattığı halde yetişemediğini görse, o kadın erkek bir çocuk arzu eder ve bu arzusuna kavuşamaz. Eğer kadın hamile ise, doğuracağı çocuk kız olur.

Ayı tam olarak doğduğunu görse, vezirin görevinden alınmasına delalet eder. Çünkü ay onbeş günlük olduğunda çok parlak olur ve ondan sonra parlaklığı gider.

Güneş ve aya secde ettiğini gören kimse, büyük bir günah İşler. Veya batıl bir işte melik veya vezire itaatta bulunur.
Bir kimse güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görse, o kimseden ana ve babası razı olur.

Bir kimse ayı karanlık bir şekilde görse, vezirden veya devlet hizmetinde bulunan bir kimseden meydana gelecek kötü ve çirkin bir harekete delalet eder. Ayın iki parça olduğunu görse, bu rüya bazen vezirin veya melikin ölümüne delalet eder. ayın rezil bir insan şekline girdiğini görse, vezir vazifesinden alınır.
Bir işinin gizli tutulmasını arzu eden bir kimse, rüyada ayı görse, o işi meydana çıkar.

Bir kimse ayın tutulduğunu veya siyah yahut kırmızı olduğunu görse, ayın nisbet edildiği kimsede değişiklik ve eksiklik meydana gelir. Ay sür'atli hareket ettiğinden yolculuğun süratli olmasına delalet eder. bazen ayı görmek, —güneşin hararete delalet ettiği gibi— soğuk ve rutubetten dolayı, hastalığa delalet eder. bazen ay görmek, bir kişi ile dost ve arkadaş olmaya delalet eder. bazen da, bakanlık, katiplik ve zalim müteveliye delalet eder. Çünkü ay karanlığa bakar «zulüm» maddesi ise karanlık anlamına gelen «zulmet» den alınmıştır. bazen ay kumara ve bahse girerek oynanan oyuna delalet eder.

. Ay: «Fakat ne gezer- And olsun aya.» () mealindeki ayetin işa-retince yemin yapmaya delalet eder. bazen da ayı görmek, göz ağrılarından şifa bulmaya delalet eder. ayın yarıldığını ve iki parça olduğu görülmesi: «Saat yaklaştı. Ay (ikiye) ayrıldı.» () mealindeki ayet işaretince, bir alametin çıkmasına delalet eder.
Ayın ilk gecelerinde ayı onbeş günlük görmek güzel halli olmaya delalet eder. Ayı hilal şeklinde görmek, hoş değildir. bazen ay, astronomiye veya rüya tabir etmeye vakıf bir alime delalet eder.

Ayı en yüksek bir yerde görmek, iyiliğe delalet eder. Ayı inerken görmek, alçaklığa delalet eder. Ayı Hamel burcunda görse, melik ve başka büyük bir insanla karşılaşma arzusunda bulunan kimse hakkında, iyilik ve güzelliğe delalet eder.
Bazen bu rüya yapı yaptırmak isteyenler hakkında, kötüdür.

Karada yolculuk etmek isteyen bir kimse, ayı boğa burcunda görse, bu rüya onun hakkında iyi değildir. Eğer ayı ikizler burcunda görse, bu rüya köle ve cariye almak arzusunda bulunan kimse hakkında, kötü; hayvan satın almak arzusunda bulunan kimse için de, güzeldir; yengeç burcunda görmek, evlenmek isteyen kimse için hayırdır; aslan burcunda görmek, şirket kurmak arzusunda bulunan kimse için iyi değildir; başak burcunda görmek, bedenle çalışmak isteyen için hayra; terazi burcunda görmek, bedenen çalışmak ve suyu eksiltmek isteyen kimseler için kötüdür.

Akrep burcunda görmek hamam ve elbise ile istirahat etme fikrinde bulunan kimse için güzel, yolculuk yapmak isteyen kimse hakkında ise, iyi değildir. Onu yay burcunda görmek, ağaç dikmek isteyen kimse için kötüdür.

Kova burcunda görmek hüküm ve idaresini icra ettirmek ve diğer hareketlerde bulunmak isteyen kimse hakkında, yine kötüdür. Bir kimse ayı balık burcunda görse, sancak ve alışverişe ehilse vilayette oturmasına izin verilmeye delalet eder.

Bir kimse, güneş, ay ve yıldızların güneşin yörüngesinde toplandıklarını ve güneşin daha parlak olduğunu görse, melik, vezir ve şerefli insanlar yanında sözü makbul olur. Eğer güneşin ışığı yoksa bu rüya, gören için musibettir. Bir kimse ayla güneşi kendi üzerine doğduğunu görse, o kimseden ana ve babası razıdırlar.
Eğer güneşle ayın ışıkları yoksa, ana ve babası o kimseye dargın ve ondan memnun değildirler.

Eğer güneş ve ayı solundan veya önünden ve arkasından görse, bu rüya, üzüntüye veya «güneşle ay bir araya getirildiği zaman o gün insan «kaçış nereye» diyecek.» (**) mealindeki ayet gereğince, rüyayı görenin aciz kalıp koşacağı belaya, hezimete ya da korkuya delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bu rüya, vezir ve diğer büyüklerle yorumlanır. Ayı eliyle tutup kendine mal ettiğini gören layıksa, vezir yahut yüksek dereceli bir memur olur. Ay ile kavga eden, idarecilerle çatışır. Ay olduğunu veya onun yerinde durduğunu gören, büyük bir makama gelir. Ayı eliyle tutan, kederden kurtulur. Ayı semadan başka bir yerde doğar görmek; idarecilerin zorluklarla karşılaşacaklarına ve halkın üzüleceğine delalettir.

İbn-i Şirin demiştir ki: Dolunay, bir kavmin büyüğünü temsil eder. Ayın iki parçaya ayrılması, büyüklerden birinin vefatına işarettir. Şayet ikiye ayrılan ay tekrar birleşirse, o zat hastalanır fakat, afiyet bulur. İki dolunayın çarpışması, iki hükümdarın harbine delalet eder. Bunlar dolunay halinde değiller ise, savaş iki vezir arasında olur.

Cabir'ül Mağribi'ye göre ayı elinde veya yanında gören, evlenir. Ay hilal halinde ise, kadın cariye takımındandır. Dolunay şeklinde ise, evlenilecek kadın soyca kendinden üstündür. Bu rüyanın yorumu kadın için de aynıdır. Ayın parlayarak evinde doğduğunu gören, devlet büyüklerinin hayırları ile karşılaşır yahut güzel bir kadınla evlenip, bahtiyar olur. Ay'ın başka hanede doğduğunu gören, o evden bir kız alıp, hayra ve menfaate erer.
Ay tutulması, devlet idarecilerinin zorluk çekeceklerine delalettir.

Aybaşı olmadığı halde ayın hilal şeklinde doğduğunu ve yavaş yavaş dolunay haline geldiğini görmek; o memlekette ileride padişah yahut vezir olacak bir çocuğun doğduğuna işarettir. Ay'ın parlaklığı, o çocuğun uzun ömürlü olacağına delalet eder. Ay hilal şeklinde ise, çocuk kısa ömürlü olur.

Aya ibadet ettiğini gören, devlet başkanına yahut yardımcısına hizmet eder. Ondan nur alan, padişahtan veya vezirinden hayır görür. Fayda sağlar. Ayı tuttuğunu yahut onun kendisine geldiğini görenin, ileride büyük bir makama gelecek evladı olur. Ayın koynundan çıktığını gören memursa, azl edilir. Karısı hamile ise, çocuk düşürür veya kadın ölür. Bu rüya herkes için zarara işarettir. Aydan bir parça koparıp yemek; devlet idarecilerinden birinin vefatına delalet eder. Gökyüzünde birkaç hilal görmek büyüklerin toplanacağına işarettir.

Gökyüzündeki bir tek hilali başkalarına gösterdiği halde kimsenin farketmediğini görenin, eceli yakındır. Hilalin doğduğunu fakat, hemen gurub ettiğini görenin işi yarım kalır.

Cafer-i Sadık ay rüyasını şunlarla ifadelendiriyor: Mülk, vezir, güzel eş, güzel cariye, evlat, ana, baba, koca, hayırlı bir şahıs, başkan, büyük bir zat ve menfaat.
İbn-i Fuzale'ye göre ay, bazen erkek evlatla yorumlanır. Rüyasında koynunda veya vücudunun başka bir yerinden ay çıktığını görenin, bahtiyar olacak bir erkek evladı doğar.

Bu ayın yavaş yavaş yükselip semaya gitmesi, o çocuğun dünyadaki en yüksek mertebeye ulaşacağına işarettir. Fakat, ay göründükten sonra hemen kaybolursa, çocuk çok yaşamaz. Şayet bu ay bilinen parlaklığında ise, çocuk ulaşacağı makamda adil davranır. Ayın rengi kan gibi kırmızı ise, çocuk zalim olur. Siyah ise, müşkülattan kurtulamaz. Bulutlarla örtülü olursa, kederler içinde yaşar.

Güneş ve ayı birarada görmek; sultanın bir yardımcısıyla beraber davranacağına delalettir. Ayla güneşin savaşması ise, büyük ve küçük iki hükümdar arasındaki kavgaya işarettir.

Okuduğunuz yorumlardan sonra biliniz ki, her rüya sahibine aittir. Rüyalar ancak rüyayı gören kişinin durum ve özelliklerine, yaşamındaki bazı olaylara ve daha birçok kritere bağlı olarak yorumlanmalıdır. Ayrıca her görülen rüya bir anlam taşımayabilir veya işaret olmayabilir.
 
Üst Alt