Ruh Çağırma Nedir?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,805
Ruh Çağırma Nedir?

Ruh Çağırma

Zamanımızda, bazı kimseler arasında, ruh çağırma ve ruhlarla temas kurma özentisi mevcuttur. Derinliğine İslami bilgisi bulunmayan hayal sahiplerinin saplanıp kaldığı bir özentidir. Bu moda bize Batı’dan gelmiştir.

Ruh çağırma hikayelerine gelince, internette arama yaparken, ruh çağırma hikayeleri adı altında birçok yazı okudunuz belki, belki de okuduğunuz bu ruh çağırma hikayeleri size yetmedi veya inandırıcı gelmedi! Ve hala daha ilginç ve sizi tatmin edecek bir hikaye arıyorsunuz. Ruh çağırma hikayesi başlığında gördüğünüz ve okuduğunuz hikayelerin %99’unun uydurma ve kafadan atma hikayeler olduğunu biliyormusunuz? Bu hikayeler, ziyaretçi sayısını artırmak için uydurulmuş, kafadan atma, saçma sapan yazılardan oluşmaktadır. Bir düşünün bakalım olmayan bir şeyin hikayesi olur mu? Hasta beyinlerin uydurduğu ve yapmaya çalıştığı bu gibi şeylere inanmayın.

Kendinizi, ruh çağırma hikayeleri gibi olmayan hikayeleri aramak için yormayın. Ruh çağırma hikayeleri adı altında okuduğunuz uydurma yazılara inanmayın. Kesinlikle bu tür ruh çağırma veya gelecekten haber verme gibi işler yaptıklarını söyleyenlere inanmayın. Geleceği sadece Allah c.c bilir. Kainatın sahibi o dur. Ruh çağırma, ruhun gelmesi, ruhun konuşması veya ruhun geçmişten, gelecekten haber vermesi diye bir şey yoktur. Aşağıdaki kısa yazıyı okuyun, hatta bununla yetinmeyin daha ayrıntılı islami kaynaklara da ulaşın. Fakat yine ısrarla tekrar edelim ki. Ruh çağırma veya ruh çağırma hikayeleri gibi saçmalıkların peşine düşmeyin, inanmayın, sizi kandırmalarına izin vermeyin! Ruh çağırıyorum, gelecekten haber veriyorum diyenler, şeytanın birer hizmetçileridir. Bu bilinçle olayı değerlendirin. Adam geleceği bilse dünyanın hakimi olurdu zaten, insanları bir masanın başına toplayıp, para karşılığı veya bir menfaat elde etmek amacıyla medyumluk yapmazdı. Şeytandan ve onun zararlarından uzak durmak ve kendinizi korumak için, Ruh çağırma gibi islamda yeri olmayan işlerle uğraşmayın.

Ruh Nasıl Çağrılır?
Kimi bir masanın etrafına toplanıyor, alfabe harfleri yazılmış bir kağıdı masa camının altına yerleştirip camın üzerine bir fincan koyuyor, fincanın üzerinede parmaklarını temas ettiriyor. Buna da Kur’an-ı Kerimi alet ediliyor bazı sürelerde okunuyor ve böylece sözüm ona ruh çağrılmış olunuyor. Kimi de medyum aracılığıyla kah babasının kah dedesinin ruhunu çağırıp, geçmişten gelecekten sorular sorulup, sözüm ona keyifli epeyide heycanlı dakikalar geçirmkteymişler. Kim zaman bir şair kimi zaman da sözüm ona bir velinin ruhu çağırılır bu seanslarda.
Evet, çağın bir çok manevi hastalığından biride ruh çağırmadır. Çağrıya uyanın ruh olduğu sanılmakta, şeytan olduğunun hiç farkına varılmamaktadır. Bir kimsenin rüyada ihtilamına sebep olan hayal, hakikatte şeytanın ta kendisidir.

Nârı Nur sanma ateş yakar
Cini cân sanma şeytan çarpar
Ruh Çağırmanın Aslı Nedir?

İşin esası şudur: İblis, yeni dünyaya gelen insanoğlunu saptırmak için emrindeki şeytanlardan birini tayin eder. Bu habis ruh o kişiden ölene kadar ayrılmaz, her durumda onu zarara sokmak ister. Cenab-ı Hak da o kulunu, şeytanların zararından korumak için koruyucu melekler tahsis eder. Ölüm vaki olunca melekler âlam-i melekût’a, rûh Berzah âlemine döner. Şeytan ise burada kalır.
Berzah alemine göçeden ruh, bir kâfirin ruhu ise müebbed hapse mahkumdur. Berzah Cehennemindedir. Müminlerin avamının ruhları ise, muayyen gün ve zamanlarda, izne bağlı olarak çıkabilmektedirler. Peygamberlerin ve velilerin ruhları ise, serbesttirler, fakat onları getirmek medyumun haddi değildir.

Medyumun, bir gayri muslimin ruhunu getirebilmesi aklen ve naklen çok uzaktır. Berzah aleminden dışarı çıkması izne bağlı bulunan müminlerin ruhunu getirmesi ise zayıf bir ihtimaldir, bir peygamberin ve bir velinin ruhunun getirilmesi ise hayal ötesinde hayaldir.
Medyumun davetine bir velinin geldiğine ancak şeytanın ağına düşmüş olanlar inanabilir.

Medyumun Davetine Gelen Kim?
Medyum tarafından yapılan davet, hava dalgalarıyla şeytanın antenlerine ulaşır. Çağrılan kimseye hayatta iken musallat olan şeytan hemen oraya gelir. Ölen kimsenin kimsenin yaptığı iş ve konuşmalara ve hayatta olan kimse ile olan münasebetlerine vakıf olduğu için sorulanlara gerekli ve çok kere isabetli cevabı vermeye ve bu yoldan da oradakileri kendine bağlamaya çalışır ve ağına düşürür. sıra zehirini sunmaya gelmiştir.

Şüphe uyandırmamak için o seansa iştirak eden yakınına namaz kılmasını ve içki gibi haramlardan el çekmesini bile tembih eder. Kazın geleceği yerden tavuğun esirgenmiyeceği gibi imanını çalacağı insanlara bu gibi tavizler vermekten çekinmez. Onun hilesi çoktur. Yetersiz bilgisi olanı kolaylıkla saptırabilir.

Unutulmamlıdır ki, bu olayları meydana getirenler cin ve şeytan alemine mensupturlar.
Hadis-i Şerif:
“Hiç bir kimse yoktur ki onun bir şeytanı olmasın”

Âyet-i Celile:
“Onun dünyadaki arkadaşı olan şeytan şöyle der: “Ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım, fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi.” (Kaf Suresi 90)

Ruh çağırma iş ile uğraşanlar cin ve şeytanın maskarası olan insanlardır. Allah korusun.

Kaynaklar
1) Şamil İslam Ansiklopedisi
2) Elmalı Tefsiri
3) Güzel Sözler, Bilal Eren
4) İlmihal, TDV, İslami Araştırmalar Merkezi
5) Büyük Kadın İlmihali, Rauf PEHLİVAN
6) Tenkidlerim, Tedkiklerim ve Makalelerim, Mehmet Emre
 
Üst Alt