Rivayet.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
RİVÂYET:
1 Bir şeyi haber vermek veya haber verilen şey
Hazret-i Ali radıyALLAHü anhtan gelen rivâyetlerde şöyle buyruldu: "Kalbler, kablara benzer Hayırlı olan, hayırla dolu olandır"
"Her fenâlıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır"
2 Nakletmek, bildirmek
Ahmed bin Hanbel'in rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bâzısı şöyledir:
Kişinin günâhları çoğaldığı zaman, günâhlarına keffâret için, Allahü teâlâ onu geçim sıkıntısına düşürür
Îmânın en sağlam kulpu; Allah için sevmek ve Alah için buğzetmektir (düşmanlık etmektir)
Dünyâyı seven, âhiretine zarar eder Âhiretini seven, dünyâsını zararlandırır Bu böyle olunca siz bâkîyi (âhireti) fânî (dünyâ) üzerine tercih ediniz
Hâşim-i Sugdî hazretleri, hocası Ebû Bekr-i Verrâk rahmetullahi aleyhten rivâyet ederek buyurdu ki: "Çok uyumak, çok yemek ve çok konuşmak, gönlü katılaştırır"
_________________________________________:

Rivâyet Tefsiri:
Kur'ân-ı kerîmdeki bâzı âyet-i kerîmelerin başka âyetlerle veya Peygamber efendimizin sünneti veya Eshâb-ı kirâmın mübârek sözleriyle açıklanması Buna me'sur veya naklî tefsir de denir
_________________________________________:

Rivâyet Yolu:
İctihâdda Medîne-i münevvere halkının âdetlerini kıyastan üstün tutan Hicâz âlimlerinin yolu Rivâyet yolundaki müctehidlerin büyüğü İmâm-ı Mâlik rahmetullahi aleyhtir (Bkz Ehl-i Rivâyet)
 
Üst Alt