Reşid. - Revafıd. - Revatib sünnetler.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
REŞÎD (Er-Reşîd):
1 Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden) Mahlûkâta (yarattıklarına) doğru yolu gösterip, dilediğini bu yolda bulunduran
Er-Reşîd ism-i şerîfini söyleyenin yaptığı ameller kabûl olur (Yûsuf Nebhânî)
2Rüşd sâhibi yâni, dînî vazîfelerini yerine getiren ve malını tasarruf edebilen, âkıl bâliğ olan, aklını ve malını yerinde kullanan
Çocuk bâliğ olunca, malını kullanmaya hak kazanır Fakat reşîd olduğu görülmezse, yirmi beş yaşına kadar malı kendine verilmez (İbn-i Âbidîn)

---------------/-------------------------/--------------------/--------------------

REVÂFID:
Râfizîler Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamber efendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler
Doğru yoldan sapanlar
(Bkz Râfızîler)

---------------/-------------------------/--------------------/--------------------

REVÂTİB SÜNNETLER:

Peygamber efendimizin beş vakit namazın farzından önce veya sonra devamlı kıldığı müekked sünnetler
Revâtib sünnetler, sünnet-i hüdâ olup, bunlar İslâm dîninin şiârıdır (alâmetidir) Bu ümmete mahsusturlar (Abdülganî Nablüsî)
Revâtib sünnetler nâfile niyeti ile veya yalnız namaza niyet etmekle sahîh olur Yâni o vaktin sünneti olur Ayrıca sünnet diye niyet etmeye lüzum yoktur (İbn-i Nüceym)
Revâtib sünneti özr ile terk edenler af olur Özürsüz terk edenler azarlanır, inkâr edenler îmânsız olur (İbn-i Âbidîn)
 
Üst Alt