Rehber.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
REHBER:
Yol gösteren, kılavuz; bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlâk sunan zât (Bkz Mürşîd)

Allahü teâlânın sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâm; insanların rehberi, her bakımdan en güzeli, en iyisi ve en üstünüdür (İmâm-ı Rabbânî)
Allahü teâlâyı tanımaya çalışmak, bunun için, İslâm ahlâkını bilen ve cenâb-ı Hakk'a kavuşturma yolunu gösteren bir rehber aramak ve ona uymak, İslâmiyet'in emirlerindendir (İmâm-ı Gazâlî)

İnsanlara rehberlik eden kimsede şu hasletler bulunmazsa, o rehberlik yapamaz Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülükten men edici olması, misâfirperver ve gece leri insanlar uyurken ibâdet edici olması, âlim ve cesûr olması (Abdülkâdir-i Geylânî)

Târihi inceleyecek olursak, insanların, önlerinde Allahü teâlânın gönderdiği bir rehber olmadan kendi başlarına gittiklerinde, hep yanlış yollara saptıklarını görürüz İnsan, kendisini yaratan büyük kudret sâhibinin var olduğunu, aklı sâyesinde anladı Fakat, ona giden yolu bulamadı
Peygamberleri işitmiyenler, hâlıkı (yaratanı) evvelâ etraflarında aradı
Kendilerine en büyük fâidesi olan güneşi, yaratıcı sandılar ve ona tapmağa başladılar
Kısacası, insan bir, ezelî ve ebedî olan Allahü teâlâyı kendi başına bir türlü tanıyamadı
Çünkü rehbersiz, karanlıkta doğru yol bulunamaz.

Peygamberler en büyük rehberlerdir İslâm dînini tebliğ eden, en son ve en üstün peygamber, Muhammed aleyhisselâmdır O'na verilen kitâb, Kur'ân-ı kerîmdir O'nun doğru yolu gösterici mübârek sözlerine, hadîs-i şerîf denir
Bir insan, bir rehber olmadan Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin mânâsını anlayamaz Bunun için, yetişmiş ve yetiştirebilen Mürşid-i kâmil denilen büyük din âlimlerine ihtiyaç vardır
Bunların en üstünleri de dört mezheb imâmlarıdır Bunlar; İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe, İmâm-ı Şâfiî, İmâm-ı Mâlik ve İmâm-ı Ahmed bin Hanbel'dir "rahmetullahi aleyhim ecmaîn" Bu dört imâm, İslâm dîninin dört temel direkleridir Kur'ân-ı kerîmin ve hadîs-i şerîflerin mânâlarını doğru olarak öğrenmek için, bunlardan birinin kitâblarını okumak lâzımdır Bunların herbirinin kitâblarını açıklayan binlerce âlim gelmiştir Bu açıklamaları okuyan, İslâm dînini doğru olarak öğrenir Bu kitâbların hepsindeki îmân bilgileri aynıdır Bu doğru îmâna "Ehl-i Sünnet" îtikâdı (inancı) denir (M Sıddîk Gümüş)
 
Üst Alt