Recep Ve Regaip Gecesi

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Yüce Mevlamız indinde bütün zamanlar müsâvidir. Fakat bazı zamanlar, içinde cereyan eden bir takım hadiseler, vuku’ bulan tecelliyat-ı ilahi sebebiyle diğer vakitlerden efdaliyyet kazanır.

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Keriminde: “Ayların sayısı Allah indinde on ikidir, gökleri, yerleri halkettiği günkü Allah yazısında. Bunlardan dördü haram olanlardır.” , buyurmuştur. Miladi 3 Haziran günü idrak edeceğimiz Receb-i Şerif de bu haram aylardan birisidir. Bu dört aya “haram” denmesinin sebebi, bu aylarda yapılan masiyetin günahı, ibadetin sevabı, daha şiddetli ve daha kıymetli olmak hasebiyle, diğer aylardan daha fazla tazim ve ihtiram edilmesi lazım gelen aylar olduğu içindir.

Recep ayının bildiğimiz bir takım isimleri vardır. Bu aya, bol bol rahmeti ilahi yağdığı için ziyade yağdıran manasına “Esab”; şeytanlar taşlandığı için “Recm”; ta’zîme layık olduğu için “Receb” ismi verilmiştir. Peygamber Efendimizin bu aya verdiği diğer bir isim ise, sağır manasına gelen “Esam”dır. Allah-ü Teala, Receb-i şerifi huzuruna çağırır ve kullarının amellerinden sorar. Receb-i Şerif ayı ise her defasında cevap vermeyerek, susar. Sonunda: “Ey Rabbım! Muhammed Mustafa (SAV) beni Esam diye isimlendirdi. Ben onların sadece ibadetlerini işittim. Günahlarını duymadım, Ya Rab.”, der.

Muhterem Mü’minler!

Bu ayda iki kandil vardır. 1.si ilk Cuma gecesi Reğaib Kandili; 2. si Yirmi yedinci gecesi Mirac Kandilidir. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Recep ayının ilk Cuma gecesinden gafil olmayın. Muhakkak o öyle bir gecedir ki; melekler onu reğaib gecesi diye isimlendirirler.” Gecenin üçte biri geçtikten sonra arz ve semavatta bulunan bütün melekler Ka’be-i Muazzama ve çevresinde toplanırlar. Cenab-ı Hak buna muttaliğ olur da: “Ey meleklerim! Dileyim benden, ne dilerseniz, yerine getireceğim”, buyurur. Bütün melekler: “Ya Rab! Senden Recep ayında çok oruç tutanları affetmeni istiyoruz.”, diye niyaz ederler. Cenab-ı Hak: “İsteğinizi kabul ettim. Onları affettim” buyurur.”

Regâib gecesi, ulviyetini Peygamber Efendimizden almıştır. Bu gece, Hz. Amine validemizin Peygamber Efendimize hamile olduğunu anladığı gecedir. Şu bir hakikattir ki Cenab-ı Hakk’ın mahlukatına gönderdiği en büyük hediye ve ihsan-ı ilahi Peygamber Efendimiz (SAV)’dir. Çünkü o bütün mahlukatın yaratılma sebebidir. Onun vücud-u şerifi ve unsur-u latifi, bütün mahlukattan efdaldir. Onun temiz ruhu, bütün kudsî ruhlardan; onun kabilesi, bütün kabilelerden; onun lisanı, bütün lisanlardan; onun kitabı, bütün ilahî kitaplardan daha üstündür. Onun parmaklarından çıkan su, bütün sulardan; onun âl ve eshabı, bütün insanlardan; onun doğduğu gece bütün gecelerden daha hayırlıdır.

İmam-ı Rabbani hzleri Mektûbat-ı Şerifesinde; Kendisine peygamber gönderilmeyen ve tebliğ ulaşmayan insanların, mahşer meydanında hesapları görüldükten sonra hayvanlar gibi yok olacağından bahseder. Demek ki insana, insanlık şerefini kazandıran Peygamberlerdir. Yine İmam-ı Rabbânî Hazretleri: “Hangi lisan ile Rasüllerin gönderilmesi nimeti eda edilebilir... Eğer o büyüklerin varlıkları olmasaydı, bu sapıklıkta kalanlar, küfür zulmetiyle kirlenmiş olan kısır ve kör akıllarıyla Cenab-ı Hakkın zatını ve sıfatlarını bilme devletine nasıl erebilirlerdi.”, buyururlar.

Muhterem Mü’minler!

Receb ayı içersinde Regaib gecesinde yapılması ehemmiyetle tavsiye olunan birtakım ibadetler mevcuttur. Bu ay Cenab-ı Hakk ‘a mahsus bir ay olduğu için, yalnız zat-ı ilahiyi bildiren ihlas suresini çokca okumak lazımdır. Bu ayın birinci günü oruç tutanlara 3 senelik, ikinci günü oruç tutanlara 2 senelik, üçüncü günü oruç tutanlara 1 senelik nafile oruç sevabı verilir.Yine bu ayın 1’i ile 10’u, 11’i ile 20’si, 21’i ile 30’u arasında sadece birer defa olmak üzere kılınacak 10’ar rekat hacet namazı vardır. Bu namaz Peygamber(sav) Efendimizin berberi Selman-ı Pak(ra) Hz. Tarafından rivayet edilmiştir. Bu namazın kılınış şekli ve regaib gecesinde yapılacak ibadetlerin keyfiyyeti dua kitaplarında ve takvim yapraklarında mevcuttur. Ayrıca Receb ve Şaban ayları içerisinde Peygamber Efendimizin çokca okuduğu “............................................ ” Ey Allahım! Bizler hakkında receb ve şaban aylarını mübarek kıl ve bizleri ramazana kavuştur” duası çokca okunmalıdır.

Tevbe 36
Nuzhetül Mecalis c.1 s.155
Nüzhetül Mecalis c.1 s.155
Büyük İslam İlmihali s.206

Ruhul Beyan Tefsiri c.3 s.543
Mehtubat c.1 Mektub: 259
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
resimli-regaib-kandil-mesajlari2.jpg
 
Üst Alt