Ravda-i mutahhera. - Ravda-i mübareke. - Ravi.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
RAVDA-İ MUTAHHERA:
Temiz bahçe Medîne-i münevveredeki Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) mescidinin içinde bulunan ve Peygamber efendimizin kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan 26 m uzunluğundaki mübârek yer Ravda-i mukaddese, Ravda-i mübâreke de denir
Bu fakire göre yeryüzünün en kıymetli yeri, Kâbe-i muazzama ve bunun etrâfındaki Mescid-i Harâm denilen câmidir Bundan sonra Medîne'deki Ravda-i mutahheradır Üçüncü olarak Mekke-i mükerreme şehridir Görülüyor ki, Ravda-i mutahhera Mekke'den daha üstündür demek doğrudur (İmâm-ı Rabbânî)
Hacca giden müslümanlar Mekke'de hac vazîfesini yerine getirdikten sonra Medîne'ye gelirler Mescide girmeden önce gusl abdesti alınır Peygamber efendimizin kabr-i şerîfini ziyârete niyet edilir Salevât-ı şerîfe ve duâ okuyarak Mescid-i nebîye geli nir ve minber yanındaki Ravda-i mutahherada iki rek'at tahiyyet-ül-mescîd namazı, iki rek'at da şükür namazı kılınır Duâdan sonra Kabr-i şerîf ziyâret edilir (Abdullah Mûsulî)

--------------------------------------------------------------------------------

RAVDA-İ MÜBÂREKE:
Mübârek, bereketli bahçe Medîne-i münevverede, Peygamber efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) kabr-i şerîfi ile mescidin o zamanki minberi arasında kalan mübârek mekan, yer
(Bkz Ravda-i Mutahhera)

--------------------------------------------------------------------------------

RÂVÎ:
Rivâyet eden, nakleden; duyduğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı başkasına haber veren; Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini, metin (hadîs-i şerîfin kendisini) ve senedi (nakledenleri) ile birlikte nakleden hadîs âlimi
Hadîs râvîlerinden Ebû Hüreyre radıyallahü anhın bildirdiği bir hadîs-i şerîfte şöyle buyruldu: "Kadın dört şey için nikâh edilir: Malı, soyu, güzelliği ve dîni Sen, dindâr kadını seç; mes'ûd olursun" Bir başka hadîs-i şerîfte; "Abdestli olan vücûd âzâsına Cehennem ateşi dokunmaz" buyruldu
Râvîlerin önde gelenlerinden hazret-i Âişe vâlidemize, Resûlullah efendimiz şöyle buyurdu: "Ey Âişe, yumuşak ol! Zîrâ Allahü teâlâ, bir ev halkına iyilik murâd ederse, onlara rıfk (yumuşaklık) kapısını gösterir"
Müksirûn denilen binden fazla hadîs nakletmiş olan râvîlerden Enes bin Mâlik, şu hadîs-i şerîfi bildiriyor: "Kendisinde şu üç sıfat bulunan, îmânın tadını duyar: Allahü teâlâ ve Resûlünü başkalarından daha çok sevmek Sevdiğini Allah için sevmek Küfürden (îmânsız olmaktan) kurtulup hidâyete (doğru yola) kavuştuktan sonra, ateşe atılmayı ne kadar istemezse, küfre dönmeyi de o derece kerih (çirkin) ve kötü görmek"
 
Üst Alt