Rahmet:

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
RAHMET:
1 Acıma, merhamet
Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
(Ey Resûlüm!) De ki: "Ey (günâh işlemekle) nefslerine karşı haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz Çünkü Allahü teâlâ (şirk ve küfürden başka dilediği kimselerden) bütün günâhları magfiret buyurur, bağışlar Şüphesiz ki O, Gafûr'dur, Rahîm'dir (Zümer sûresi: 53)
Yâ Rabbî! Bize rahmetini ihsân eyle İhsân sâhibi ancak sensin (Âl-i İmrân sûresi: 8)
Allahü teâlâ rahmeti yüz parçaya ayırmış, doksan dokuzunu kendisinde bırakmış, yeryüzüne bir parça indirmiştir İşte bütün mahlûklar bu parça sebebiyle birbirlerine acırlar (Hadîs-i şerîf-Müslim)
Ramazân'ın birinci gecesi Allahü teâlâ mü'minlere rahmet eder Rahmetle baktığı kuluna hiç azâb etmez (Hadîs-i şerîf-Sünen-i Beyhekî)
Bir kimse bir mü'minin ihtiyâcını karşılamak için yürüse, Allahü teâlâ yetmiş bin meleği ona sâyehân eder, gölgelendirir Eğer sabah vakti ise akşama kadar, akşam vakti ise sabaha kadar ona rahmet ile duâ ederler Her bir ayağını kaldırdıkta bir günâhı affolur ve bir derece verilir (Hadîs-i şerîf-İbn-i Hibbân)
Allahü teâlânın bir kuluna rahmet etmiyeceğine, ona gazab ve azab edeceğine alâmet, dünyâya ve âhirete faydası dokunmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir (İmâm-ı Gazâlî)
Allahü teâlâdan korkmalı, fakat O'nun rahmetinden ümidi kesmemelidir Ümid, korkudan çok olmalıdır Böyle olanın ibâdetleri zevkli olur (Muhammed Hâdimî)
2 Sevgili Peygamberimiz hazret-i Muhammed'in isimlerinden
Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik (Enbiyâ sûresi: 107)
3 Kur'ân-ı kerîm
4 Yağmur

Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:
Allahü teâlâ rüzgârı, rahmetinden önce müjdeci olarak gönderir Rüzgârlar, ağır olan bulutları sürükler Bulutlardan ölü olan toprağa su yağdırırız O yağmurla yerden meyveler çıkarırız Ölülerini de mezârlarından böyle çıkaracağız Umulur ki, düşünüp ibret alırsınız (A'râf sûresi: 57)
_____________________________________________________:

Rahmet-i İlâhiyye:
Allahü teâlânın merhameti, acıması
Kalbinde zerre kadar îmân olan bir kimse, Cehennem'de sonsuz kalmayacak, rahmet-i ilâhiyyeye kavuşarak Cennet'e girecektir (İmâm-ı Rabbânî)
Cenâb-ı Hak bir kulunun hidâyet ve îmânda sebâtını dilerse, o kimseye rahmet-i ilâhiyye gelir Rahmet-i ilâhiyye, şeytanı uzaklaştırıp, hastanın yüzünden yorgunluğu giderir (İmâm-ı Gazâlî)
____________________________________________________:

Rahmet Kapısı:
Duâların kabûl edildiği, ihsân ve bereket kapısı Duâların geri çevrilmediği lütuf kapısı
Rahmet kapıları dört gece açılır O gecelerde yapılan duâ, tövbe red olmaz Fıtr (Ramazan) bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şâban'ın on beşinci gecesi ve Arefe gecesi (Hadîs-i şerîf-Riyâd-un-Nâsihîn
Evliyânın büyüklerinden Râbia-i Adviyye adamın birini duâ ederken; "Yâ Rabbî! Bana rahmet kapını aç!" dediğini işitince; "Ey câhil! Allahü teâlânın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mı idi de, şimdi açılmasını istiyorsun?" Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, giriş kapısı olan kalbler, herkeste açık değildir Bunun açılması için duâ etmeliyiz" dedi (Muhammed Rebhâmî)
_____________________________________________________:

Rahmet Melekleri:
Yeryüzünde dolaşan ve mü'minlerin ölümü ânında hâzır olan melekler Bunlara Rûhâniyân da denir
Resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez (Hadîs-i şerîf-Zevâcir)
Sizden öncekiler arasında doksan dokuz kişiyi öldürmüş biri vardı Bu adam yeryüzündekilerin en âlimini sordu Bir râhibi tavsiye ettiler Ona geldi ve; "Doksan dokuz kişiyi öldüren bir kimse için tövbe (affolma imkânı) var mı?" diye sordu O râhib de; "Hayır" dedi Bunun üzerine onu da öldürdü ve onunla yüz kişiyi tamamladı Sonra yeryüzündeki insanların en âlimini sordu Ona başka âlim birini tavsiye ettiler Ona geldi "Yüz kişiyi öldürmüş bir kimse için tövbe var mı?" diye sordu O da; "Evet tövbeyi kim engelleyebilir Sen şu yere git Çünkü orada Allahü teâlâya ibâdet (kulluk) eden insanlar vardır Sen de onlarla berâber Allah'a kulluk yap Sakın kendi memleketine dönme Çünkü orası kötü bir yerdir" dedi
Adam oraya gitti Fakat yolu yarıladığında vefât etti O zaman Rahmet melekleri ile azap melekleri (onun rûhunu alma) konusunda konuştular Rahmet melekleri: "Bu adam tövbe ederek ve kalbi ile Allahü teâlâya yönelerek geldi" dediler Azap melekleri ise; "O henüz bir hayır işlememiştir" dediler Onların yanına insan sûretinde bir melek geldi Onu aralarında hâkim yaptılar O melek; "İki yer arasını (kendi memleketiyle gideceği iyi memleketin arasını) ölçünüz Bunlardan hangisine daha yakınsa o oradan sayılır" dedi Ölçtüler ve onu gitmek istediği yere daha yakın buldular Bunun üzerine onu Rahmet melekleri aldılar (Hadîs-i şerîf-Buhârî)

Hangi evde Kur'ân-ı kerîm okunursa, orada bereket, bolluk olur, şeytanlar uzaklaşır, melekler oraya hücûm eder Hangi evde Kur'ân-ı kerîm okunmazsa, o evde darlık, sıkıntı, huzursuzluk başgösterir Rahmet melekleri oradan uzaklaşır ve şeytanlar orayı istilâ eder (Ebû Hureyre-İhyâ)
Can vermek acısı, dünyâ acılarının hepsinden daha şiddetlidir Fakat, âhiret azâblarının hepsinden daha hafiftir Mü'min, rûhunu teslim edeceği vakit, rahmet meleklerini, Cennet hûrîlerini görüp, onların zevki ile, can verme acısını duymaz Rûhu tere yağından kıl çeker gibi çıkar Nîmetlere kavuşur (Seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ)
 
Üst Alt