Peygamberimizi sevmek bize ne kazandır?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Peygamber Efendimiz’e (sas) duyulan sevgi canlı veya cansız bütün varlıkları etkileyen bir güce sahiptir O’nu sevmek bize pekçok şey kazandırır Bunlardan bazıları şunlardır:

1- Peygamber sevgisinin kazandırdığı en önemli husus; sevilenle kurulan bağ ve nispettir Sevgi varlıklar arasındaki en sırlı bağdır Her varlığı Allah’ın en sevgilisine bağlayan sırlı bağ sevgidir Canlı cansız bütün nesneler sevgi bağı ile Kâinatın Efendisi’ne alaka duymuşlardır Şuursuz varlıklar hatta cansız nesneler bile Allah Resûlü’ne sevgi ile bağlanmışlardı Eline aldığı taşların Allah’ın adını anarak zikretmesi çağırdığı ağaçların davetine icabet etmesi bulutların O’nun üzerinde gölge yapması onların Efendimiz’e olan bağlılıklarını ve alakalarını gösteriyorlardı Minber yapılmadan önce Efendimiz’in kendisine dayanarak hutbe okuduğu kuru bir hurma kütüğünün minber yapılınca Allah Resûlü minbere çıkarak hutbe okumaya başlamaları üzerine devenin ağlaması gibi inlediğinin duyulması da bu konudaki en meşhur olaylardandır Cansız varlıklar da yanlarında Allah’ın adının anılmasını istemişler ve Peygamber’le beraber olmayı arzu etmişlerdir

2- Sevgi karşılıksız kalmaz Niyetlerimiz nasıl karşılıksız bırakılmıyorsa sevgi de seven gönüllere sevginin derecesine göre büyük lütuflar/feyizler kazandırır Sevgi en kısa yoldan kişiyi Hakk’a ulaştırır Hakk’ın Sevgilisini sevmek ve O’na bağlanıp kendini O’na nispet ederek yola çıkan yolcular en kısa ve tehlikesiz yoldan Allah Teâlâ’nın rızasına kavuşurlar Efendimiz’in elinden tuttuğu hiç kimse yolda kalmamıştır

3- Seven bağışlanır Peygamber sevgisi Cenab-ı Hakk’ın af ve mağfiretini kazandıran en önemli vesilelerden birisidir Nitekim âyet-i kerimede “Ey Resûlüm de ki: “Ey insanlar eğer Allah’ı seviyorsanız gelin bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın Allah gafurdur rahimdir” buyrularak bağışlanma Peygamber sevgisine bağlanmıştır (Âl-i İmrân sûresi 3/31) Peygamber sevgisi bulunan bir kalbi cehennem ateşi yakmaz Peygamber sevgisi Rabbanî bir sevgidir Cenab-ı Hakk’ın emridir Peygamber’i sevmek Allah’ı sevmek demektir Peygamber’in sevgisi kişiyi Allah sevgisine ulaştırır Peygamber’i yalnızca beşerî özellikleri itibarıyla değil “Allah’ın Peygamberi” olarak sevmek insanların cehenneme girmelerine mani olur Zira sevgi karşılıksız kalmaz

4- Sevgi sevilene yakınlık kazandırır küçük kusurları örter Hazreti Peygamber kendisini candan seven bazı sahabîlerin yaptıkları küçük kusurların kendisine şikayet edilmesi üzerine şikayet edenlere “O Allah’ı ve O’nun Resûlü’nü seven birisidir” diyerek samimi candan seven bir müminin küçük kusurlarına bakıp onu tenkit etmenin yersiz olduğuna işaret etmiştir Nitekim ‘Abdullah b Huzâfe (ra) şakacıdır ve boş şeylerle uğraşıyor’ diye kendisine şikayet edilince Peygamber Efendimiz onu savunmuş ve onun Allah’ı ve Allah Resûlü’nü sevdiğini söylemiştir Böylece Efendimiz sevginin kusurları örten bir özelliği olduğuna dikkat çekmiştir Hatta sevenlerin sevdiklerinin yanında özel bir makamları vardır Onların şefaatlerinin başkalarının da Hak katındaki kurtuluşlarına ve kurbiyetlerine vesile olması ümit edilir

5- Seven sevdiğinin dertlerini paylaşır Seven her şeyiyle sevdiğine benzemek ister Bunun sonucunda bazen isteyerek bazen de istemeyerek sevgilisinin dertleri ile dertlenir Allah Resûlü kendisini çok sevdiğini söyleyen bazı sahabîlere sıkıntılara hazır olmaları gerektiğini çünkü Allah’ı ve O’nun Peygamberi’ni çok sevenlerin dünya hayatlarında büyük sıkıntılarla imtihan edileceklerini haber vermiştir Âşık sevdiğinin derdine ortak olduğunda görünüşte sıkıntı içinde olsa da gerçekte vuslat kapılarını aralamıştır

6- Peygamber sevgisi farzlarını yapan büyük günahlardan kaçınan birisi için öte alemlerde Resûlullah’la beraber bulunmayı netice verecektir Zira kişi sevdiğiyle beraberdir Sevgi ashab-ı kiramın hayatta iken küçük kusurlarının bağışlanmasına vesile olduğu gibi büyük günah işleyen müminlerin ahiret kurtuluşunun da en önemli vesilesidir

7- Peygamber Sevgisi O’nun şefaatine nail olmayı sağlar Büyük günah da işleseler ümmetinin her ferdine şefaat ederek ahirette onların kurtuluşuna vesile olacağını Efendimiz (sas) “Her peygamberin dua ettiğinde kabul olunacak bir duası vardır Şayet o dua ile dua ederse duası kabul edilir ve istediği kendisine verilir Ben duamı ahiret gününde ümmetime şefaat etmek için sakladım” hadisiyle ifade buyurmuşlardır Hayatı boyunca büyük sıkıntılar çeken Efendimiz’in bu dua hakkını bu sıkıntıları esnasında kullanmayarak ümmetinin ahiretteki halini düşünüp bu hakkı ahirete bırakmış olması O’nun ümmetine olan muhabbetini göstermesi açısından ne kadar manidardır İşte peygamber aşkının inananlara kazandıracağı en önemli uhrevî mükafat O’nun bu şefaatine nâil olma saâdetidir

8- İmanın tadını tatmayı netice veren üç husustan biri de Allah ve Rasulü’nü bunlar dışındaki her şeyden daha fazla sevmektir Diğer iki husus sevdiğini ancak Allah için sevmek ve iman ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi kötü görmektir Bu üç ölçü kimde bulunursa imanın tadını tatmış demektir Allah ve Peygamber sevgisi de bu noktada imanın tadını tatmayı sağlayan bir hususiyet arz etmektedir (Zübeyr Tekin’in “Peygamber (sas) Sevgisi” adlı eserinden istifade edilmiştir)
 
Üst Alt