Oğlum!

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
983
Tepkime puanı
16
Oğlum!

İmam-ı Gazali Hazretleri'nden:

Oğlum! Şu üç ibâdetinde mutlak sûrette kalbini teyakkuz hâlinde bulundur, aklın ve kalbin başka yerde olmasın!.
Bunlar:

"Kur'ân-ı Kerîm okurken, Rabbini zikrederken ve namaz kılarken."

Bu üç hâlde bir an bile aklını ve gönlünü başka yere verme.

"Allâh'ın huzûrunda olduğunu unutma!"

Yoksa yönünü kıbleye çevirip de, aklın başka şeyler peşinde olursa, bunun değeri zaafa uğrar.

Yönünü İslâm'ın doğduğu ilk mâbed olan Kâbe'ye, kalbini de Hazret-i Allâh'a bağla!

Ayrıca âriflerden olmak istersen; "sükûtun fikir, bakışın ibret ve dileğin tâat olsun." Zîra bu üç haslet, âriflerin alâmetidir.

Oğlum! "Kul borcundan son derece sakın!"

Bir kuruş borç yüzünden, kabul olmuş pek çok ibâdetin sevabı gider. Rasûl-i Ekrem (sallâllâhu aleyhi ve sellem), borçlu olarak ölenlerin namazını kılmazdı. Bundan maksadı, zengini merhamete getirip alacağını bağışlatmaktı. Mümin, borç yaparken fuzûlî yere borca girmez. Lâkin zarûreten borçlanırsa ve ödemek niyetiyle alırsa, Allâh Teâlâ ona yardımcı olur. Hattâ ödemenin gayreti içinde olup da borcunu ödeyemeden ölürse, kıyamette de Allâh yardımcısı olur.

"Belâya da şükretmek lâzımdır."

Çünkü küfür ve günahlardan başka belâ yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allâh, senin iyiliğini, senden daha iyi bilir. Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır. Hayır zannettiğin çok şey vardır ki senin için şerdir. En selâmet yol, ilâhî takdîre râzı olman, her hâle şükür diyebilmendir.

Oğlum! "Son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile düşüp kalktığındır."

Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz.
Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür.
Bunun için dâima sâlihlerle düşüp kalk!

"İyi arkadaş da, gül yağı satana benzer," ya satın alırsın, ya o sana biraz sürer veya hiç olmazsa yanında bulunduğun müddetçe güzel koku taşırsın.

'Kişi sevdikleri ile beraberdir.' Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolunursun.
O hâlde ilmi ile amel eden âlimlerin ve sâlihlerin sohbetine devam et!

Oğlum! "Hayatta her şey Allâh'ın taksîmi iledir."

Allâh; kimini zengin, kimini yoksul, kimini sağlam, kimini sakat, kimini âlim ve kimini câhil kılmıştır.
Dünyanın düzeni ancak böyle sağlanır. Kendinden düşük kimseleri gördüğün vakit, böbürlenip onları hakîr görme!
Sen onların yerinde, onlar da senin yerinde olabilirdi. İşte bunu düşünerek yoksullar ile arkadaş ol!
Onlara karşı dâima alçak gönüllü olmaya çalış! İnsanlık ve İslâmlık vakârını koru! Saadet ancak böyle elde edilir.

Dünya ve âhirette huzur istersen, kimseyi incitme!

Senden gencini gördüğün vakit; "Bunun günahı benden az",
senden yaşlısını gördüğün vakit; "Bunun sevabı benden çok, bilmediğim tarafları ile benden daha fazîletlidir" düşüncesi ile onlara bak!

Bir âlim gördüğünde; "Bunun ilmi var, kendisini kurtarır",
senden câhilini gördüğünde; "Bu bilmez, Allâh onu bağışlar", diye düşün!

Hattâ bir kâfir gördüğün vakit, son nefes belli olmadığından; "Allâh Teâlâ buna hidâyet nasip ederse, bütün günahları bağışlanmış ve tertemiz olarak ilâhî huzûra çıkabilir. Acaba benim son nefesim ne olur?" diye âkıbetini düşün!
Kendini ne kadar tanır ve ne kadar düşük görürsen, Allâh katında o nisbette mevkî kazanırsın.

Oğlum! "Elinden geldiği kadar din kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşıla!" Zîrâ Rasûl-i Ekrem (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:

"Kim mümin kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allâh Teâlâ da onun bir ihtiyacını giderir." (Buhârî)

Diğer bir hadîs-i şerîfte Rasûl-i Ekrem (sallâllâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:

"Kim bir müslümanın ayıbını örterse, Allâh Teâlâ da dünya ve âhirette onun ayıbını örter." (Müslim).

Aklı olan kimse nefsine demelidir ki:

"Benim sermâyem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur."
Bu sermâye, o kadar kıymetlidir ki, verilen her nefes, artık hiçbir şekilde ele geçmez.
Nefesler sayılıdır ve azalmaktadır.
O hâlde, nefeslerini iyi değerlendir ve bu fânî dünyâya yarın ölecekmiş gibi nazar et.
Bütün azâlarını haramdan koru ve takvâya sarıl.

Allâh'ım! Ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızâ-yı ilâhiyyene ve Cemâlullâha nâiliyet nasîb eyle!

Sabah-akşam bizi âfiyetten ayırma!

Takvâyı bize azık kıl, tevekkül ve güvenimizi sana yönelt!

Bizi hak yolda sâbit kıl! İbâdete lâyık ancak Sen'sin.

Sen'i noksan sıfatlardan tenzîh ederim. Sana lâyıkıyla kulluk edemediğim için zâlimlerden oldum.

Hamd, âlemlerin Rabbi Allâhu Teâlâ'ya; salât ü selâm, Fahr-i Cihân Efendimiz Muhammed Mustafâ (sallahu aleyhi vessalem)'e olsun!
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
983
Tepkime puanı
16
Bütün azâlarını haramdan koru ve takvâya sarıl.
Allâh'ım! Ömrümüzü saadetle sona erdir. Rızâ-yı ilâhiyyene ve Cemâlullâha nâiliyet nasîb eyle!
Sabah-akşam bizi âfiyetten ayırma!
Takvâyı bize azık kıl, tevekkül ve güvenimizi sana yönelt!
Bizi hak yolda sâbit kıl! İbâdete lâyık ancak Sen'sin.
 

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,123
Tepkime puanı
26
Allah Razı Olsun Krd
 
Üst Alt