Nihat Hatipoğluna Sorular - Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
Ölmek üzere olan birine "kelime-i şehadet" dememiz gerekiyor mu

cevap: Peygamberimiz (SAV) ölmek üzere olanlarınıza kelime-i şehadet, yani "lailahe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur) cümlesini öğütleyin buyurur. Bunu zorlayarak, hadi söyle tarzında yapmamalıyız. Biz kelime-i şehadeti ve bu cümleyi vefat etmek üzere olanın yanında duyacağı sesle tekrarlarız, o da gereken öğüdü almış olur. İçinden tekrar eder.


soru:Bazı ayetlerde yüce Allah "biz" der. Bunun anlamı nedir? Neden "ben" değil de "biz" der?


cevap: Kuran-ı Kerim'de bazen yüce Allah'ın kendisine nispet ederek "biz" ifadesini kullanması, O'nun büyüklüğünü, şanının yüceliğini gösterir. Hemen hemen bütün dillerde saygı ve yücelik ifadesi olarak tekil yerine çoğul kelimeler kullanılır. Saygı duyduğumuz veya yakın olmadığımız kişiye bazen "sen" yerine "siz" kelimesini kullanırız. Kendimizi ifade için de nezaket olarak "ben" yerine "biz" deriz.


Kimlerin gıybetini yapmak sakıncasız olur?


cevap: Kuran-ı Kerim, gıybeti yasaklamıştır. Bir kimsenin arkasından hoşlanmayacağı şekilde konuşmak anlamına gelen gıybet haramdır. Çirkindir. Kuran bunu, "Ölmüş din kardeşinin etini yemek" olarak nitelemiştir (Hucurat 49/12). Ancak yapacağı kötülüğe dur demek, başkalarını zararından korumak, zulmü veya ahlaksızlığına engel olabilmek için kişinin arkasından konuşulabilir.


Cenazelerde tabutun üzerindeki örtüde bulunan Arapça yazıda ne var?


cevap: Genelde tabutun örtüleri üzerinde, her insanın ölümlü olduğunu hatırlatan, "Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz" (Ankebut 29/57)mealindeki ayet yazılıdır. Bu da örfi bir uygulamadır.


Kabir azabı var mıdır?


İslam inancına göre kabir azabı vardır. Bazı ayetler buna işaret eder. Sahih hadisler de bunu açıklar (İbrahim Suresi 27; Mümin Suresi 46). Peygamberimiz, "Kabir, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur" buyurmuştur.


Adak kurbanının bedeli, fakire para olarak verilebilir mi?


cevap: Adak, kişinin bir ibadeti yapacağına dair Allah'a söz vererek üzerine borç kılması anlamına geldiğinden, bu borçtan kurtulmak için adağın yerine getirilmesi gerekir. Bundan dolayı kurban keseceğine dair adakta bulunan kişi, ancak kurban kesmek suretiyle adağını yerine getirmiş olur. Bu itibarla, adak kurbanını kesmek yerine parasını fakirlere vermek ya da aynı yardımda bulunmakla bu adak yerine getirilmiş olmaz.


Mezarlık yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?


cevap: İslam dini, hayatında olduğu gibi ölümünde de insana gereken değeri vermiş, saygıyı göstermiş ve öldüğü andan itibaren ona yapılacak muameleyi de belirlemiştir. Bu itibarla İslam dini, kabir ve kabristanın düzenli ve tertipli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, hayatta bulunan insanların ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür. Ancak kabirlerin yükseltilmesi, üzerine kubbeli binalar yapılması, taşına övücü veya kaderden şikáyet edici sözler yazılması yasaklanmıştır. Buna karşılık, bir-iki karış yükseltilmesi, israfa kaçmadan ve tevhid inancına zarar vermeyecek şekilde yapılmasında bir sakınca yoktur.


Vücut temizliğiyle ilgili dinimizin emri var mıdır


cevap:Beden temizliğiyle ilgili olmak üzere, yaratılıştan gelen ve geçmiş peygamberlerin de uyguladığı bazı temizlik noktalarına dikkat çekilmiştir. Tırnakların kesilmesi, koltuk altı ve mahrem bölgelerin temizlenmesi, bıyıkların uzun kısımlarının kesilmesi, sünnet olmak ve özellikle dişlerin temiz tutulması bunlar arasında sayılabilir.


Normal yollarda çocuk sahibi olamayanların tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmalarında herhangi bir sakınca var mıdır?


cevap: Konuyla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü şu şekildedir: "Normal yollarla gebeliğin gerçekleşmesi mümkün olmadığı takdirde; döllendirilecek yumurta ve sperm, her ikisinin de nikáhlı eşlere ait olması, yani bunlardan herhangi biri yabancıya ait olmaması; döllenmiş olan yumurta, başka bir kadının rahminde değil, kendi rahminde (yumurtanın sahibi olan eşin rahminde) gelişmesi; bu işlemin, gerek anne-babanın, gerek doğacak çocuğun maddi, ruhi ve akli sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisinin olmayacağı tıbben sabit olması şartıyla, normal yoldan gebe kalması ve anne olması mümkün olmayan evli hanımların, çeşitli tıbbi yollarla gebeliklerinin sağlanmasında, İslami hükümler açısından bir sakınca görülmemektedir. Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanması ise insanlık duygularını rencide etmesi ve zina unsurları taşıması sebebiyle caiz değildir."


Sigara haram mıdır?


cevap: Sigara konusunda çağdaş İslam alimleri üç görüş etrafında odaklaşmışlardır. Bunları kısaca belirtelim.


1- Pipo, sigara ve nargile gibi (uyuşturucu olmayan, sarhoş edicilik özelliği olmayan) maddeler hakkında dinin yasaklayıcı açık bir hükmü yoktur. Bu nedenle de mübahtır (sakıncasızdır).


2- Bu gruba göre, sigaraya haram denemez ama en azından mekruhtur.


3- Özellikle tiryakilik oluşturacak derecedeki alışkanlık, ayrıca ekonomik açıdan ve sağlık yönünden oluşturduğu yıkım itibarıyla haram diyen görüş.


Bu maddeler üzerinde uzunca konuşulabilir. Ama bu görüşlerin her birine saygı duymakla beraber ikinci maddedeki görüş daha makul sayılmaktadır. Sigaraya, içki gibi haram demek mümkün değildir. Fakat birçok olumsuzluğundan dolayı sigara içmek mekruhtur diyebiliriz.


Loğusa olarak ölen kadının şehit olduğunu duyduk, doğru mudur?"


Sevgili Peygamberimiz, Allah yolunda vatanını korurken ölenlerin dışında, 7 grup insanın da şehitlere verilen bazı nimetlerden yararlanacak şekilde, şehit kabul edildiğini belirtir. Loğusa iken (hamile iken) ölen kadın da bu gruplar içinde zikredilmiştir. İslam bu ölçüsüyle kadınlara ve özellikle de bebek bekleyen annelere daha çok toleranslı davranmamız gerektiğini göstermiş oluyor


"Sabah namazını kılmak için ezanı beklemem lazım mı?"


Hayır, şart değildir. Takvimlerdeki imsak vaktine bakınız. O saat geldiği anda sabah namazının vakti girmiş demektir. Ezanın okunmasını beklemeden namazınızı kılabilirsiniz


Kaza namazı borcu olan nafile namaz kılabilir mi?


Kazaya kalmış namazların kazasıyla meşgul olmak, nafile namaz kılmaktan önemli ve önceliklidir. Ancak vakit namazları ile birlikte kılınan düzenli nafileler (revatib sünnetler) ve teravih namazı, imkánlar ölçüsünde kılınmalıdır. Hz. Peygamber (SAV) bir hadislerinde, "Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği konu, farz namazlarıdır. Eğer bu tamamsa işi kolaylaşmıştır. Aksi halde bakın bakalım nafileden bir şeyi var mıdır denir. Nafile ile farz eksikleri tamamlanır" buyurmuştur. (Tirmizi, salat, 188; İbn-i Mace ikame, 202)


Kabirdekiler ziyaretimizi duyarlar mı?


Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir. Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. (Bk. Ez-Zebidi, Tecrid-i Sarih tercümesi, Kamil Miraf, Ankara 1985 4. cilt 580.)


Dövme yaptırmak günah mıdır? Boy abdestine engel midir?


cevap: İnsanın vücudunun doğallığını, güzelliğini, sadeliğini bozacak müdahaleleri yapmaması gerekir. Tıbbi gereksinim duyulan sağlıkla ilgili müdahaleler tabii ki bunun dışındadır. Dövme yaptırmak, zaruri ve sağlık yönünden gerekli bir işlem değildir. Ayrıca Hazreti Peygamber (SAV) dövme yaptırılmasını kesin bir dille yasaklamıştır. Ancak dövme boy abdestine ve namaz abdestine engel değildir. Çünkü dövme, suyun deriye ulaşmasına engel oluşturmaz.


Taksitle kurban alınabilir mi?


Kişi, mülkiyetinde bulunan ve kurbanlık özellikleri taşıyan hayvanı, kurban olarak kesebilir. Bu itibarla ister peşin ister taksitle olsun satın aldığı hayvan kişinin mülkiyetine geçtiğinden, bu hayvanın kurban edilmesinde sakınca yoktur.


3 aylık çocuğumu aldırmam mümkün mü?


Henüz dört aylık olmayan gebeliğe son verilebileceği görüşünde olan bazı alimler varsa da, gebelik gerçekleştikten sonra, dört aylık süre içinde de olsa, bir zaruret olmaksızın rahimdeki nutfe ve ceninin gerek ilaç, gerekse diğer etki ve işlemlerle düşürülmesi veya aldırılması (kürtaj) İslam bilginlerinin büyük çoğunluğu tarafından caiz görülmemiştir. Dört aylıktan sonra ise annenin hayatının kurtarılması dışında bir sebeple gebeliğe son vermenin (kürtajın) haram ve cinayet hükmünde olduğunda İslam müştehit ve fatihleri ittifak etmişlerdir. Sonuç olarak denilebilir ki, gebeliği önleyici tedbirlere başvurarak doğumu kontrol altında bulundurmak, istenmeyen durumlarda gebeliğe engel olmak caiz ve mümkündür. Ancak, gebelikten sonra, haklı, kesin ve meşru bir zaruret olmaksızın, düşürmek veya aldırmak (kürtaj) yolu ile bir canlının hayatına son verilmesi caiz değildir.


Zina yapan kişi ne yapmalıdır?


İslam dininde kesin olarak yasaklanmış büyük günahlardan birisi de zinadır. Zina fiili öteden beri ahlak ve hukuk düzenlerinin ve aile yuvalarının yıkılmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur" (İsra 32) buyurulmaktadır. Zina eden kimse derhal tövbe etmeli, Yüce Allah'tan af dileyip günahının bağışlanmasını istemelidir. Dinimiz, kişilerin cinsel ihtiyaçlarının meşru bir şekilde giderilmesini öngörmektedir. Cinsi ihtiyacın giderilmesinin meşru yolu evlenmektir.


Şehitler nerdeler, nasıllar o alemde?


Şehitler nerede, nasıldır cümlesiyle ifade ettiğiniz sorunuzu Bakara suresinin 154. ayetiyle Ali İmran suresinin 169-170. ayetleri açıklamakta, onların gerçekte ölmedikleri vurgulanmaktadır. Zira ölüm denilen hakikatin ruha değil bedene geldiği, ruhun bedenden ayrıldıktan sonra ölmeyeceği Allah'a imanı olanlar için bilinen bir gerçektir. Şehitlerin Allah rızası için canını feda etmeleri ve Allah indinde büyük nimetler görmekte olmaları, ilahi bir takdir ve lütuftur. Dünyamızda yaşayan yığın yığın insanlar ne şekilde olursa olsun bu dünyada yaşamayı gaye edinip ona elden çıkarmamak için çoğu zaman insanlıkla bağdaşmayacak düşük yaşantılara ve zillete katlanmayı kabullenirken, yüce bir gaye uğruna en değerli varlıkları olan hayatlarını feda eden yüksek ruhlu şehitlerimiz, Allah nezdindeki ulvi yaşantıya öncelikle layıktırlar.


Doğumdan sonraki lohusalık kaç gün devam eder?


Lohusalık hali en fazla 40 gün devam eder. Eğer kan, 40 günden fazla sürerse fazla olanı istihazıdır, yani ibadete engel olmayan akıntı sayılır. Lohusalığın azının sınırı yoktur. 40 günden önce de kan kesilebilir. Bu durumda kadın 40 günün tamamlanmasını beklemez. Boy abdesti alınır. İbadet ve normal aile hayatına devam edilir
 

gmz34

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
2 Aralık 2016
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Buse ismi kuran da kötü anlamda mıdır?
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Kırmızı şal takmak günah mı?
 
A

Asumedya

Kayıtsız
Misafir
Nihat Hatipoğluna soru sormak istiyorum

Meraba hocam ben Mardin kızıltepe ilçesinden asumedya hocam ben oruç zamanında orucumu hep tuttum ve hiç bozmadım ve hem kendime hemde rahmetli anneme hep dua ettim acaba o ettiğim dualar kabul olurmu hocam ve bugün mevlit kandilidir diye hem ekmek dağıttım hemde dua ettim acaba allah bugün ettiğim duaları kabul edermi hocam şimdiden sizin mevlit kandiliniz mübarek olsun dualarınız kabul olsun olsun inşallah hocam
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Merhaba kardeşim, Allah c.c niyetini kabul etsin. Umulur ki Rabbimiz iyi niyetli her çabamızı, her amelimizi kabul eder, duamıza icabet eder. Namaz ve duaya devam.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Bir kimse evli iken başkasıyla telefonda zina yaparsa nikah bozulur mu
 
K

Karı Koca

Kayıtsız
Misafir


Hocam ben emine Ankara'da yaşıyorum 26 Yaşındayım. 3 Aylık Evliyidim eşime boşanma davası açtım, o da bana açmış çünkü eşimin hayatında başka bir kadın oldunu öğrendim ve bunu kaldıramiyorum. Beni hiç sevmemışken aldı ve ben bu insana hakkimi helal etmiyorum. Canim çok yanıyor ben her namazın peşine O kişiyi Allaha havale ediyorum. Biliyorum Allahın adaleti teceli edecek. Lütfen hocam bana dua edin. Size çok dua ediyorum Iyiki varsiniz, iyiki bu dünya fanı, iyiki Mahşer günü var. Sabırsızlıkla bekliyorum mahşer gününü. Allah inşAllah Eşimin hem bu dünyada hemde ahirete canı çok yansın benim canımı yaktığı gibi. Sizi cok seviyorum.
 
K

Kayıtsız Üye

Kayıtsız
Misafir
Hocam selâmün aleyküm hayirli akşamlar hocam size sorum birincisi iki oglum var elinizden öper kucuk oglum dogmadan ismini ruyamda gördüm ismi cebrail elinizden oper. Ben de kurban adadim ama on yaşinda suan, kurbanini kesemedim kac yasina kadar kesmem lazim. Bir de namaz esnasinda kötü düşünceler aklima cok geliyor bu da beni rahatsiz ediyor icime sıkıntı giriyor ne yapmaliyim hayirli aksamlar.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Aleykümselam kardeşim, Akika kurbanı çocuk doğduktan itibaren bülûğ çağına kadar kesilebilir. Namazda gelen düşünce ve sıkıntılar şeytanın vesvesesidir. Onlara aldırmayın. Demek ki doğru yoldasınız ki şeytan sizinle uğraşıp sıkıntı veriyor. Sabırla namaza devam etmek gerekir.
 
D

Davut selçuk

Kayıtsız
Misafir
Başkasının oğlunu evlat gibi sevmek

Sayın hocam bi fabrıkada işçi olaraak çalişmaktayim 52 yaşindayım orda çalişan bir erkek çocuğunu evlatlarım gıbı sevıyorum. nedenı bu devırde ortalıkta mıllet çığrından çikmiş bu delıkanlı çok temız, durust, namusuna, düşkün, mert, kalender, nefsıne hakım bır gencımız, 25 yaşinda. Bana çok şefkatle ilk işe girdiğimde yanaşti içime allahımız oyle bir sevgi verdi ki anlatamam evlat kokusu var onda. Çok temiz bir ailesi var durumu da yağlarınla kavrulup gıden bır aıle, ne benım ona ıhtıyacım ve çıkarım var nede onun benden bi çikarrı var. Menfaat beklemeksızın evlat sevgısı var. Ne kadar kendımı gerı cekmeye çalişsamda yapamadım onu evlatlarımla tanıstırdım hepımız çok mutluyuz sorun yok evlat kokusunu ondan alıyorum allahım bana onu bı dayanma gücü verdiğine ınanarak işimde çok zor olsa onun sevgısı sayesınde 3 yıl oldu çalişiyorum. O olmasaydı ben orada çalişamazdım, o kadar onun sayesınde çaliştim, çocuklarıma ekmek getırdım. Ben bunun allahtan gelen bı hedıye dıye anlıyorum sızden benı ıyıce aydınlatmanızı beklıyorum allahın selamı uzerınıze olsun saygılarımla.
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Sayın hocam bi fabrıkada işçi olaraak çalişmaktayim 52 yaşindayım orda çalişan bir erkek çocuğunu evlatlarım gıbı sevıyorum. nedenı bu devırde ortalıkta mıllet çığrından çikmiş bu delıkanlı çok temız, durust, namusuna, düşkün, mert, kalender, nefsıne hakım bır gencımız, 25 yaşinda. Bana çok şefkatle ilk işe girdiğimde yanaşti içime allahımız oyle bir sevgi verdi ki anlatamam evlat kokusu var onda. Çok temiz bir ailesi var durumu da yağlarınla kavrulup gıden bır aıle, ne benım ona ıhtıyacım ve çıkarım var nede onun benden bi çikarrı var. Menfaat beklemeksızın evlat sevgısı var. Ne kadar kendımı gerı cekmeye çalişsamda yapamadım onu evlatlarımla tanıstırdım hepımız çok mutluyuz sorun yok evlat kokusunu ondan alıyorum allahım bana onu bı dayanma gücü verdiğine ınanarak işimde çok zor olsa onun sevgısı sayesınde 3 yıl oldu çalişiyorum. O olmasaydı ben orada çalişamazdım, o kadar onun sayesınde çaliştim, çocuklarıma ekmek getırdım. Ben bunun allahtan gelen bı hedıye dıye anlıyorum sızden benı ıyıce aydınlatmanızı beklıyorum allahın selamı uzerınıze olsun saygılarımla.
Değerli kardeşim Allah c.c nün selamı ve rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Bazen Rabbimiz Latif ism-i Şerifinin bereketi ve sırları hürmetine kullarına çok yumuşak davranır. Anlaşılan sizi de bir sevgiyi vesile yaparak rızıklandırmış. Rabbimizin her işinde bir hikmet olduğunu unutmayalım. Rabbimiz akılların mümkün gördüğü herşeyden daha yücedir. Allah c.c memnuniyetinizi daim eylesin, daima hamd ve şükür içinde olmayı nasip etsin.
 

Yusufakyuz47

Yeni Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
3 Aralık 2018
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Merhaba hocam yecüc ve mecüc insanların arasından mı çıkacak yani insan ırkından mı
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Merhaba, Rivâyetlere göre, Ye'cûc ve Me'cûc, kötü ve belâlı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısa, sayıları çoktur. Kıyâmete yakın yeryüzüne yayılacaklardır. Ye'cûc ve Me'cûc kavminde ânî doğumlar olacak, böylece birden bire artacaklardır. Nasıl sinekler teressübât üzerinde birden çoğalıyorlarsa, onlar da öyle çoğalacaklardır. Şu an bulundukları yer Hak Teâlâ'nın ilminde gizlidir.
 
O

Oğuz kurtkaya

Kayıtsız
Misafir
Üç aylarda oruç tutmak sevabı
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Üç aylarda oruç tutmak sevabı
(Receb ayında Allahü teâlâya çok istigfar edin; çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Cennette öyle köşkler vardır ki, onlara ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]
 
S

Sadullah

Kayıtsız
Misafir
Hocam bn konyadan yaziyorum 2 yil once kardesime araba carpti 2 defa ameliyat oldu bugun babama telefon geldi carpan adamin araba sigorta sirketi cocugunun hakki olan tazminati alin diye babam kabul etmedi almadi gunah mi hocam
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Hocam bn konyadan yaziyorum 2 yil once kardesime araba carpti 2 defa ameliyat oldu bugun babama telefon geldi carpan adamin araba sigorta sirketi cocugunun hakki olan tazminati alin diye babam kabul etmedi almadi gunah mi hocam
Değerli kardeşim sorunun ayrıntılı cevabı için; İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı 0850 811 7777 numaralı telefondan pazar günleri hâriç her gün 10:00-16:00 saatleri arasında fetva sorabilirsin.
 
M

Mehmetcik

Kayıtsız
Misafir
Merhaba hocam. Ben sizi sayarim ve severim. Ama bir gun sizin bir konuşmanizdan sonra kusura bakmayin ama ben size karsi bozuldum. Yani Siz bir konusmanizda kendinizin bir stadyumdaki gosterinizi bize izlettiniz ve burasi bir stadyum, dop dolu vs diyerek ovundunuz. Halbuki ben Sizi boyle tanimamistim. Siz sanki orda kendinizin reklamini yaptiniz ve insanlara iste ben boyleyim falan diyerek kendinizi buyuk gostermek isterken küçüldünüz. Sözlerim için özür dilerim, eger kirdiysamda özür dilerim.
 
Üst Alt