Namuslu Kadınlara İftira Etmek

ömr-ü diyar

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
23 Nisan 2011
Mesajlar
3,345
Tepkime puanı
25
namuslu kadına iftira etmek, iftira etmek, iftira günahı, iftira atmak, iftirada bulunmak Namuslu kadina iftira Namuslu Kadınlara İftira Etmek Masum müslüman kadına iftira atmak KAZF (iffete iftira atmak)

İftira etmek de büyük günahlardandır.

İftira: Bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek ona kara çalmaktır.

İftira, toplumu rahatsız eden sosyal bir hastalıktır.

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor:
"Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptıklarından sorumludur." (İsra, 36)

Bu âyet-i kerime, iyi bilmediğimiz herhangi bir konuda bir şey söylemenin doğru olmadığını, bunun insanı sorumlu kılacağını bildirmektedir.

İftiranın çeşitleri vardır. En kötüsü hiç şüphe yok ki, iffetle ilgili olanıdır.

Namuslu bir kadına iftira etmek onun dünyasını yıkar. Çünkü iffet kadının en değerli varlığıdır, iftira onu perişan eder. Günahsız yere ölünceye kadar üzüntü çekmesine sebep olur.

Peygamberimiz, namuslu kadınlara iftira etmeyi, insanı helak edici günahlardan saymış, şöyle buyurmuştur:
"İnsanı mahveden yedi şeyden kaçının."
-Ey Allah'ın elçisi, bu yedi şey nedir? diye sorduklarında, Peygamberimiz:
"Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın, öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmek, yetim malı yemek, faiz yemek, düşmana hücum anında savaştan kaçmak, namuslu kendi halinde olan mü'min kadınlara zina iftirası yapmaktır" buyurdu. (Buhari, Tıb, 48; Müslim, İman, 38)

Günahsız yere insanların azab çekmesine ve huzursuz olmasına sebep olmak ne kötü bir davranıştır. İnsan kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına da yapmamalı, üç günlük dünya için ahiretini yıkmamalıdır.
okisareti.gif
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
masum kadına iftira atmakla ilgili ayet ve hadisler

masum kadına iftira atmakla ilgili ayet ve hadisler, GÜNAH SUÇSUZ MÜSLÜMAN KADINLARA İFTİRA Namuslu bir kadının namusuna bühtan (iftira) etmek

İftira: Bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek ona kara çalmaktır. benim bile başıma geldi,dünyam başıma yıkıldı..hala da hakkımı helal edeyimmi diye düşünüyorum

MASUM MÜSLÜMAN KADINLARA İFTİRA ATMAK

ALLAH-u Te'âla şöyle buyuruyor:

"Namuslu ve hür kadınlara (zina) iftirası atan sonra dört şahit getiremeyen kimselere seksen değnek vurunuz. Onların şahitliğini ebediyyen kabul etmeyiniz. Onlar fasıkların ta kendileridir." (Nur: 4)

"Namuslu ve habersiz (suçsuz) mü'min kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır." (Nur: 23)

Rasulullah (s.a.s) "Helak edici yedi günahtan sakının....." hadisinde hiçbir şeyden haberi olmayan mü'min kadınlara iftira atmayı da zikretmiştir.
"Müslaman elinden dilindan başkalarının selamette kaldığı kişidir."
(Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesei)

"İnsanların cehennemde yüzüstü sürünmelerine sebep olan şey onların dilleriyle söylediklerinden başka birşey değildir."
(Tirmizi rivayet etti ve hasen sahih dedi)

ALLAH-u Te'âla şöyle buyuruyor:
"İnanan erkek ve kadınları, yapmadıkları birşeyden ötürü incitenler, şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar."
(Ahzab: 58)

Rasulullah (sav) şöyle buyurdu:
"Kölesine veya cariyesine zina ithamında bulunanın söylediği doğru değilse kıyamet gününde cezalandırılır."
(Buhari, Müslim)

Mü'minlerin annesi Hz. Aişe (r.a) hakkında gökten onun temiz, iffetli olduğuna dair ayet indikten sonra onu iftirada bulunan kişi, Kur'an'ı yalanlamış ve dolayısıyla kafir olmuştur. Böyle olan kişi öldürülür.
okisareti.gif
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
İftira: Bir kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı demek, söylemediği bir sözü söyledi diyerek ona kara çalmaktır.

benim bile başıma geldi,dünyam başıma yıkıldı..hala da hakkımı helal edeyimmi diye düşünüyorum

Allah razı olsun..
Böyle iftiracı hemde ne iftiracı biri benim çok yakınımda var aksilik buya birde akrabam iyimi:(
Yapmadığımız birşeyi veya kendi yaptığı şeyleri bizi yaptılar diye sağda solda bizi karalaması varya eğer ALLAH(cc) korkusu olmasa katil olmamak içten değil.
Nediyelim rabbim onu ve onun gibileri ıslah eylesin.
Hacım afetmek hernekadar ALLAH'A mahsus olsada biz yinede afedip hakkımızı helal edelim derim, konu nerden nereye gidiyor, benim kamyonum varken yakınım olan bu iftiracı kişilerin altlarında taksileri vardı köyde veya çarşıda havalarından geçilmezdi,
büyük ALLAHIM onlara öylebi tokat vurduki, taksi paramparça oldu,ğu halde amcaoğlu içinden birkaç kırıkla çıktı ama bu tokadın nerden geldiğini halen anlamış değiller halen daha sağa sola çamur atmaya devam ediyorlar, dedimya birzamanlar havalarından geçilmeyen bu kişiler güngeldi bana muhtaç oldular, ben yine bana muhtaç oldular diye ALLAHIMA şükredip yine işlerini görüverdim,
peki şimdi noldu? demekki insanoğlu birbirine muhtaçmış, en güzeli araya mesafe koyup hakkımızı helal edelim ki büyüklük bizde kalsın.

okisareti.gif
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
Kazf büyük günahlardandır, iftira atmak

masuma iftira atmak, masum kadınlara iftira
Kuvvetle atmak, sözü ağzından atıvermek, dokundurmak, iffetine iftira etmek. Namuslu bir erkek veya kadına "sen zina ettin..." ey zaniye..." gibi sözlerle zina suçlaması yapmak anlamında bir Islâm hukuku terimi.

Kazf büyük günahlardandır. Bu konuda Cenab-ı Hakk "Şüphesiz namuslu, kendi halinde olan mü'min kadınlara (zina iftirası) atanlar, dünyada ve âhirette lanet olunurlar. Onlar için büyük bir azap vardır" (en-Nur, 24/23) buyurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s) de bir hadis-i şeriflerinde, kazfi, insanı helâka götüren yedi unsurdan biri olarak zikretmiştir (Buhârî, Vesâyâ, 23).

Kazf cezası, eğer iftirayı yapan kimse hür ise cezası seksen değnektir: "Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da, sonra dört şahit getiremeyenlere seksen değnek (hadd) vurur, onların şahitliklerini de ebediyyen kabul etmeyin" (en-Nur, 24/4). Değnekler vücudunun belirli bir yerine değil, çeşitli yerlerine vurulur. Yalnız manto, palto gibi dış elbiseleri çıkarılır. Eğer iftira eden köle ise cezası kırk değnektir: "Cariyelere hür kadınlara olan azabın yarısı vardır" (en-Nur, 24/4).

Iftira edilen kimsenin muhsan olması; hür, akıllı, baliğ, müslüman ve namuslu olması demektir.

Kişi iftira ettiğini söyleyip sonra bundan caymaya kalkarsa, bu kabul edilmez, yani kendisine ceza uygulanır.

Bir kâfire zina isnad eden veya bir müslümana zinadan başka bir şey atfeden meselâ, ey fâsık, ey kâfir veya ey habis diyen kimse Islâm Devletinin koyduğu bir ceza (ta'zir) varsa onunla cezalandırılır.

Ta'zirin en çoğu otuzdokuz en azı üç sopadır. Hakim birisine had uygulayıp veya ta'zir ettiğinden dolayı o kimse ölürse, hakim sorumlu değildir. Iftiradan dolayı had cezası uygulanan müslüman tevbe etse bile, şahitliği kabul olunmaz (bk. en-Nur, 24/4). Ancak tevbesi sebebiyle fâsıklıktan kurtulmuş olur. Şâfiîlere göre ise tevbe edince, hem fâsıklıktan kurtulur, hem de bundan sonra şahitliği kabul edilir.

Kâfir iken, iftiradan dolayı kendisine had cezası uygulanan müslüman olursa, şahitliği kabul olunur. Çünkü müslüman olmakla kendisine şahitlik hakkıyeniden doğar (el-Kurtubî, el-Cami' fi Ahkâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1965-1966, XII, 190-195; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Istanbul 1936, IV, 3478-3483; Mevdûdî, Tefhimul Kur'ân, Istanbul 1986, III, 431 vd. Seyyid Kutup, Fi Zilâli'l Kur'ân, Istanbul t.y., X, 381 vd.).

Alıntıdır...
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,016
Tepkime puanı
423
iftira iki kişi arasında olan bir olay değildir. Bütün toplumu etkisi altına alan ve kişilerin şeref ve izzetini toplumsal olarak yok eden bir olay olup izi asla zihinlerden silinmeyen bir tecavüzdür. Temiz insanları toplum nazarında kirletmeye yönelik bir alçaklıktır.
 
Üst Alt