Namazda son oturuşta ettehiyyatüyü unutup selam vermek

B

Bilirkişi

Kayıtsız
Misafir
Namazda son oturuşta ettehiyyatüyü okumayı unuttup selam verdiyseniz namaz geçerli olur. Çünkü farz olan oturmaktır. Bir miktar uturup selam verdiyseniz namaz geçerlidir. Namazda son oturuş ve ilk oturuş namazın geçerli olma şartlarındandır. Yani namazdaki oturuşlar farzdır. Bir kişi namazın farzlarından birini unutursa onu yerine getirmezse namaz geçersiz olur. Sonuç olarak kim son oturuşta teşehhüd miktarı oturmadan selam verirse ve uzun bir ara geçmeden hatırlarsa oturur ve teşehhüdü okur, sehiv secdesini yapar ve tekrar selam verir. Ara uzarsa namazı baştan kılar.

( TEŞEHHÜD: Namazlardaki oturuşlarda "et-Tahîyyâtü li'llahi..." diye başlayan duayı sonuna kadar okumaktır.)

Son oturuşda teşehhüdü okumak Hanefîlere göre vaciptir. Bu konudaki delilleri Hz. Peygamber (s.a.s)'den nakledilen; "Son secdeden başını kaldırdığın ve teşehhüd miktarı oturduğunda namazın tamam olmuştur" hadis-i şerifidir. Bu hadiste Resulullah (s.a.s), namazın tamamlanmasını teşehhüdün okunmasına değil, oturuşa bağlamıştır. Buradan hareketle Hanefîler farz olan, teşehhüdü okumak değil oturmaktır demektedirler. Teşehhüd ise vacip olup terki tahrîmen mekruhtur. Sehven terki durumunda sehiv secdesi ile telâfî edilir. Şâfiî ve Hanbelîler, teşehhüdü namazın rükünlerinden kabul etmektedirler
 
Üst Alt