Namaz kişiyi çirkin davranışlardan alıkoymuyorsa, o namaz kişiyi Allah'tan uzaklaştırır.

Muvatta

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Şubat 2011
Mesajlar
318
Tepkime puanı
13
Namaz kişiyi çirkin davranışlardan alıkoymuyorsa, o namaz kişiyi Allah'tan uzaklaştırır.
Rasûlüllah {s.a.v.) şöyle buyurdu:
— Farz namazlar, teraziye benzer! Doğru tartanlar kazançlıdır! Yezid Rakkasi dedi ki:
— Rasûlüllah (s.a.v.) Öyle namaza dururdu ki, O'nu görenler O'nu hareketsiz zannederdi. Bir hadisinde Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
— Ümmetimden iki kişi namaza durduğunda, huşu ile kılanın secdesi, rükusu, gökle yer arasını doldurur. Huşu ile kılan namaz, huşusuz bir namazdan kat bekat yüksektir.
Bir hadiste de:
— Namazda rüku ile secde arasında belini tam doğrultmayanın Allah kıyamet günü yüzüne bakmaz!

Diğer bir hadiste şöyle buyurdu:
— Kim vaktinde abdest alır ve huşu ile namazın rükunlerine, secdeleri ne dikkat ederek kılarsa, kulun namazı beyaz bir nur olarak göğe yükselir. Sahibine söyle der:
— Beni nasıl korudunsa, Allah da seni korusun! Her kim de vaktinde abdest alıp, huşu ile namazın rükünlerini tam yapmazsa, siyah elbiseye bürünüp namazı ona şöyle der;
— Beni nasıl sen rezil ettiysen, Allah da seni öyle rezil etsin! Kıyamet gününde o namaz, kirli çamaşır gibi, kulun yüzüne çarpılır!

Rasûlüllah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"İnsanların en hırsızı namazdan çalan hırsızdır!" İbni Mesud (r.a.) dedi ki:
— Namaz teraziye benzer, kim doğru tartarsa mükâfatlandırılır, kim de noksan tutarsa cezalandırılır,
— Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:
"Vay doğru tartmayanlan haline" (Mutaffifin/1)
Din büyüklerinden biri şöyle der;
— Namaz kılan, esnafa benzer. Nasıl esnaf anamalın parasını çıkarma dan kâr edemezse, namaz kılan da farz namazları kılmadan nafile namaz kılamaz!
Namaz vakti gelince Hz. Ebu Bekir (r.a.) şöyle derdi:
— Allah'ın yaktığı ateşi, namaz kılarak söndürünüz? Rasûlüllah (s.a.v.) bir hadisinde söyle buyurmuştur:
— Namaz tevazudan ibarettir! Diğer bir hadiste;
Namaz kişiyi çirkin davranışlardan alıkoymuyorsa, o namaz kişiyi Allah'tan uzaklaştırır. Gafil kişilerin kıldığı namaz, kişiyi çirkin davranışlardan alıkoymaz, buyurulmuştur.

Başka bir hadisle şöyle buyurulmaktadır:
— Nice namaz kılanlar vardır ki, sadece ayakta durup yorulurlar. Burada kast edilen, gaflet ile kılınan namazdır!

Rasûlullah şöyle buyurdu;
— İdraksiz kılınan namaz, namaz değildir. Dervişana göre, namazın dört esası vardır:
a) İdrakle namaza başlamak.
b) Edep ve haya ile namazı kılmak.
c) Namazın rükunlerine saygı göstererek kılmak.
d) Namaz bittiğinde, kabul edilip edilmeyeceğinden endişe duymaktır.
 
Üst Alt