Mükemmelliği Arayış

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Mükemmelliği Arayış
İnsan hayatı boyunca sadece içgüdülerinin ve organik ihtiyaçlarının tatmini için uğraşır. Bu uğraşı esnasında kişiliğinin bazı yönleri bariz şekilde öne çıkar. Çünkü her insan, birini diğerinden ayıran ünik özelliklere sahiptir.
Bu karakteristik özellikler, insanın güçlü veya zayıf yönünü teşkil ederler. Bu hususta verilen öneriler; güçlü yönleri ortaya çıkarıp geliştirmek ve zayıf yönleri keşfedip üzerine gitmek gerektiği şeklindedir.
Bazı kişiler çok cesaretli, gözü kara olurlar. Bazıları, çevrelerindeki insanlara çabuk güvenir ve ihanete uğramayacaklarından çabucak emin olurlar. Bazıları maceracıdırlar, sürekli yeni yeni heyecanlar ararlar. Bazıları çok azimlidirler ve hayattan her istediklerini almaya çalışırlar. Bazıları çok çabuk korkarlar. Bazıları çok titizdirler. Bazıları asi ruhludurlar. Bu örnekleri genel anlamda çoğaltmak mümkün.
İçerisinde bulunduğumuz laik sistem, dinin hayattan ayrılması gerektiği görüşüne dayandığından dolayı, insanları bu hususta dünyaya yönlendirirler. Mesela; cesaretli veya sürekli macera arayışında olanlar adrenalini arttıran aktivitelere yönlendirilirler. Veyahut ta rizikolu işlere atılmaları tavsiye edilir. Fakat bu tavsiye onları tatmin etmez. Çünkü heyecanları belli bir süre sonra geçer. Ve tekrar daha fazla heyecan arayışına geçerler. Arayışları sonuçsuz kalır. Çünkü ulaştıkları heyecan onları mutmain etmez.
Çabuk güven duyup, güvenleri boşa çıkarılınca büyük hayal kırıklığına uğrayan kişilere seçici olmaları ve güvenip güvenemeyecekleri insanları dikkatle seçmeleri tavsiye edilir. Oysaki insanoğlu çok değişken bir varlıktır.
Mikdâd bin Esved'en Radiyalllahu Anh. Rasûlüllah Sallallahu Aleyhi Ve Sellam'den bir şey sorulmuştu da, şu cevabı vermişti:"İnsan kalbi kadar değişen bir şey yoktur!"
(Hayatü's Sahâbe/M. Yusuf Kândehlevî; Hilyetü'l Evliya; El- İsabe Fi temyizi Sahâbe/İbn-i Hacerü'l Askalani; Suvenın Min Hayatü's Sahâbe/Abdurrahman Ref'at el- Başa, Beyrut/ty)
İnsan güvendiği kişiden, güven sarsıcı bir davranışa maruz kalınca, güven arayışları sonuçsuz kalır. Ve aradığını bulamamış olmanın mutsuzluğunu yaşar. İnsan güçlü ve zayıf yönlerini keşf etmeli ve geliştirmelidir. Burada dikkatle altı çizilmesi gereken nokta, söz konusu gelişimin doğru yöne yönlendirilmesidir.
İnsanoğlu mesela, mutmain olmak ve kalıcı saadet duygusunu hissetmek, ihanete uğramayacağından emin bir halde güvenebilmeyi isterken, esasında mükemmeli arzulamaktadır. Her insan, aynı fıtrat fakat farklı karakteristik özelliklerle mükemmelliği aramaktadır.

Mükemmeli arayış...
Her sağlıklı akıl, mükemmel olanın, sağlam ve kompleks bir binanın mimarı olduğu hakikatına ulaşır.
Mükemmel olan Allah'tır Celle Celaluhu...
Aydın bir arayışın varacağı nokta mutlaka bu hakikattır. Sadece Allah Celle Celaluhu tüm hatalardan ve noksan sıfatlardan beridir. Dolayısıyla kul, zayıf ve güçlü yönleriyle Allah Celle Celaluhu'ya yönelmelidir.
Maddi ve manevi tüm mükemmellikler Allahu Teala'dadır Celle Celaluhu...
İnsan, mesela güven arayışı içerisine girdiği zaman, bu güvene ihanet etmeyecek olan, tabiri caizse dostunu kesinlikle sırtından vurmayacak olan Aallah Celle Celaluhu'dur. Hatta Allahu Teala'nın her zaman kulun Kendini sandığı gibi olacağını Resulullah Sallallahu Aleyhi Ve Sellam şöyle bildirmektedir:
..أبشر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيراً فله وإن ظن شراً فله "Müjdele! Zîra ben Rasûlullâh'ın şöyle buyurduklarını işittim: "ALLAH Azze ve Celle buyurdu ki; "Ben kulumun Beni zannettiği gibiyim. Eğer hayır zannederse onun için öyledir, şer zannederse onun için öyledir." (Ahmed hasen isnadla ve İbn-u Hibbân'da Sahîh'inde)
Yani kul Allah Celle Celaluhu'yu yakınında, hatta ardında bilmek istediği zaman, Allahu Teala mutlaka kulun yakınında, ardında olacağı vaadinde bulunmaktadır.
Kalplerin mutmain olacağı, heyecan dolu, ebedi saadette Allah Celle Celaluhu'nun cennet vaadindedir. Mesela; belirlediğine ulaşmakta azimli olan bir insan, bu karakteristik özelliğini cennete yönlendirmelidir. Allahu Teala şöyle buyurdu:
(وفي ذَلك فليتنافس المتنافيون) "İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar" (Mutaffifin 26)
Ayetde de buyrulduğu gibi bir yarış içerisinde olmalıdır. Hatta ellerini semaya açıp, Peygamber Efendimizin Sallallahu Aleyhi Ve Sellam yaptığı gibi ısrarla Cennetin en üst mevkisini, Firdevs cennetini istemelidir. Böylelikle Allah Celle Celaluhu adına yaptığı en ufak bir işten, cesaret gerektiren, büyük ve ağır işleri dahi yaparkan büyük bir heyecan duyacak, saadet duygusunu yakalayacaktır.
Sadece Mükemmel'den Celle Celaluhu gelen mükemmeldir...
Ancak mükemmel olandan gelen, mükemmellik özelliğine sahip olabilir. Bu meseleye insanın karakteristik özellikleri açısından bakıldığında, mesela kişiliğinde detaycı bakış veya titizlik gibi yönleri öne çıkan Müslümanlar, bu özelliklerini Allah Celle Celaluhu'dan gelen mükemmel şeriatın inceliklerini kavrama yönünde geliştirebilirler. Veyahutta hitabet açısından kuvvetli olan bir Müslüman bu özelliğini, Allah Celle Celaluhu'nun Dini'ni insanlar arasında yaymak, hatta Ümmet içerisinde tek bir kamuoyunu oluşturarak Allah Celle Celaluhu'nun Kelamını tekrar hakim kılmak yönünde geliştirebilir.
Evet, insan güçlü ve zayıf yönlerini keşf etmeli ve geliştirmelidir. Bu gelişme iyi yöndede gerçekleşebilir, kötü yönde de. Fakat, sadece Mükemmel olanın gösterdiği yönde geliştirilirse söz konusu karakteristik özellikler anlam bulacaktır. Aksi takdirde ortaya, herhangi bir yoğun duygunun peşinde koşturan bir kişilik çıkacaktır.
Her biri bir rol model olan Sahabeler (Allah onlardan razı olsun) İslam'ın ışığında kendilerini geliştirdiler ve güçlendiler.
Mesela Ömer Radiyalllahu Anh cesareti ve gözü karalığıyla bilinen bir kişiydi. Cahiliyenin tüm cahillikleri damarlarında dolaşırken, Ömer Radiyalllahu Anh Müslüman olunca, Müslümanlar üzerindeki işkenceler azaldı. Çünkü Ömer Radiyalllahu Anh Müslümanlara büyük bir cesaretle kol kanat gerdi. Kafirlerin zülumlerinden korkmadı. İslam olduğu ilk andan itibaren onlara meydan okudu. Hatta Ömer' Radiyalllahu Anh'ın Allah yolundaki cesareti öyle bir noktaya ulaşmıştı ki şeytan kendisinden korkar, onu görünce yol değiştirir hale gelmişti.
Halid bin Velid Radiyalllahu Anh savaş stratejileri hususunda kıvrak zekaya sahip olmasıyla bilinen bir kişiliğe sahiptir. Ve Halid bin Velid Radiyalllahu Anh bu özelliğini o denli geliştirmişti ki onun Radiyalllahu Anh komutası altında İslam ordusu hiç bir zaman yenilmemiştir.
Müslümanlar mükemmelliği arayışlarında sadece Allahu Teala'ya yönelmelidirler. Böylelikle Allah Celle Celaluhu onları güçlendirecektir. Çünkü mükemmel olan sadece Allah Celle Celaluhu'dur.
Esma Sıddık
 
Üst Alt