Misvâk.

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
MİSVÂK:

Bir karış büyüklüğünde kesilmiş, dişleri temizlemek için kullanılan ve Erak denilen ağaçtan veya zeytin dalından yapılan ağaç fırça.
Misvâk; ağzı temizlemeye, cenâb-ı Hakk'ın rızâsına kavuşmaya vesîledir. (Hadîs-i şerîf-Beyhekî)
Misvâk kullanarak kılınan namaz, misvâk kullanmadan kılınan namazdan yetmiş kat üstündür. (Hadîs-i şerîf-Reddülmuhtâr)
Abdest alırken misvâk kullanmak sünnet-i müekkededir (kuvvetli sünnettir).
Misvâk, düz ve ikinci küçük parmak kalınlığında, bir karış boyunda olmalıdır.
Misvâk, Arabistan'da yetişen Erak ağacının dalıdır. (Düzgün ucundan iki santimetre kadar, kabuğu soyulup, burası birkaç saat suda tutulur.
Sonra ezilince, fırça gibi açılır). Erak ağacı bulunmazsa, zeytin dalından yapılır.
Nar ağacından yapılmamalıdır. (İbn-i Âbidîn)

Misvâk kullanmanın on beş faydası vardır.
Bunlar; sekerât-ı mevtte (son nefeste) Kelime-i şehâdeti söylemeye sebeb olur, dişlerin etlerini pekiştirir, safrayı keser, balgamı ve ağız kokusunu giderir, Allahü teâlâ ondan râzı olur, baş damarlarını kuvvetlendirir, gözleri nûrlanır, hayrı ve hasenâtı (iyilikleri) çok olur, sünnet ile amel etmiş olur, ağzı temiz olur, fasîh-ul-lisân yâni güzel konuşmaya vesîle olur, şeytan gamlanır, misvâklı olarak kılınan iki rek'at namazın sevâbı, misvâksız olarak kılınan yetmiş rek'at namazın sevâbından daha çok olur. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)

Hazret-i Ömer zamânında Şam civârında bir kal'a muhâsara edildi.
Öğleye kadar kal'a feth edilemedi. Hazret-i Ömer gadaba geldi.
İslâm askerlerini huzûruna çağırdı. "Kal'a feth edilemedi.
Kâfirler İslâm askeri karşısında bu kadar dayanamazdı.
Aramızda birisi bir kusur işlemiş olmasın" buyurdu.
Askerler hayret edip, tövbe ve istiğfâr etmeye başladılar.
O sırada bir kişi ağlayarak hazret-i Ömer'in huzûruna geldi. "Ey mü'minlerin emîri! Bu gece teheccüde kalktığım zaman karanlık olduğu için misvâkımı aradım, fakat bulamadım.
Bu sebeble misvâksız namaz kıldım.
Sizin aradığınız kusuru ben işledim" dedi.
Hazret-i Ömer ona; "Tövbe ve istiğfâr etmeye devâm et" buyurdu.
O da tövbe ve istiğfar okumaya başladı.
Bir saat sonra kal'a fetholundu. (Evliyâlar Ansiklopedisi)
 
Üst Alt