Mişnâ,

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Yahûdîlerin Tevrât'tan sonra mukaddes kabûl ettikleri Talmûd kitâbının iki kısmından biri.
Mişnâ, İbrânice "tekrar" demektir. Sözlü emirlerin kânun hâline getirilmiş ilk hâlidir.
Yahûdî îtikâdına göre, Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma, Tûr dağında Tevrat kitabını (Yazılı emirleri) verdiği gibi, bâzı ilimleri yâni (sözlü emirleri) de söyledi.
Mûsâ aleyhisselâm bu ilimleri Hârûn, Yûşâ ve Elîazar'a aleyhimüsselâm bildirdi.
Bunlar da kendilerinden sonra gelen peygamberlere bildirdiler.
Elîazar, Şuayb aleyhisselâmın oğludur.
Bu bilgiler hahamlardan hahamlara rivâyet edildi.
Mîlâddan önce 538 ve mîlâddan sonra 70 senelerinde çeşidli Mişnâlar yazıldı.
Bunlara Yahûdîlerin âdetleri, kânun müesseseleri, hahamların bir mevzudaki tartışmaları ve şahsî görüşleri de karıştırıldı.
Böylece Mişnâlar, hahamların indî görüş ve münâkaşalarını ifâde eden kitablar hâline geldi.
Diğer Mişnâları içinde toplayan en son ve en meşhur Mişnâ, mîlâdın ikinci asrında yahûdî hahamlarından Yehûda tarafından yazıldı.
Yehûda'dan sonra gelen hahamlar, Mişnâ'ya ilâveler ve şerhler yapmışlardır.
Mişnâ'nın lisanı, kendisinde Yunanca ve Latincenin tesiri görülen Yeni İbrânicedir.
Mişnâ'nın yazılmasından maksat, yazılı emr kabûl edilen Tevrat'ı tamamlayıcı olan sözlü emirleri tanıtmaktır.
Mişnâlar, Tevratlardan daha basît olup, kelime ve cümle şekilleri onlardan çok farklıdır.
Emirler, umûmî kâideler şeklinde bildirilmiştir.
Dikkat çekici misâller verilmiştir. Vâki' olmuş hâdiselere bâzan rastlanır.
Emirler beyan edilirken kaynak olarak Tevratların âyetleri verilir.
Mişnâ altı kısımdan meydana gelir:
1)Zerâim (tohumlar), 2)Moed (Mübârek günler. Bayram ve oruç günleri gibi),
3) Nâşim (Kadınlar), 4)Nezikin (Zararlar), 5)Kedaşim (Mukaddes şeyler),
6)Tehera (Tahâret, temizlik). Bunlar altmışüç risâleye, risâlelerde cümlelere ayrılmıştır. (Harputlu İshâk Efendi)
 
Üst Alt