Mevlevi Evrad ı Serife (Ha-keza'l harace't) (21).

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
y50.jpg


1. Ha-kezâ’l-harace’t-Tirmîzi ve Beyhâkî an İbn-i ‘Abbâs radiya’llâhü anhümâ
2. Allâhümmec’al lî nûran kalbî 3. Ve nûran fî kabrî 4. Ve nûran beyne yedeyye 5. Ve nûran min halfî
6. Ve nûran an yemînî 7. Ve nûran an şimâlî 8. Ve nûran min fevkî 9. Ve nûran min tahtî
10. Ve nûran fî sem‘î 11. Ve nûran fî basarî 12. Ve nûran fî şa’rî 13. Ve nûran fî beşerî
14. Ve nûran fî lahmî 15. Ve nûran fî demî 16. Ve nûran fî ‘ızâmî
17. Allâhümma’zim lî nûran vec’alnî nûran
18. Hakeze’l-harace’l-Buharî ve’l-Müslîm ve’n-Nesâî an İbn-i ‘Abbâs radiyallâhü te’âlâ anhümâ

İbn-i Abbas (r.a.)’dan Tirmîzî ve Beyhâkî böyle rivâyet ettiler:

Allah'ım benim kalbime nûr ver
Benim kabrime nûr ver
Benim önümü aydınlat; benim ardıma nûr ver
Benim sağıma nûr ver,
Benim soluma nûr ver
Benim üstüme nûr ver,
Benim altıma nûr ver,
Benim kulağıma nûr ver,
Benim gözüme nûr ver.
Benim vücûdumdaki kıllarıma nûr ver,
Benim vücûdumdaki derime nûr ver,
Benim etime nûr ver,
Benim kanıma nûr ver,
Benim kemiklerime nûr ver.
Allah'ım benim nûrumu büyült,
Beni baştan ayağa nûr yap.

İbn-i Abbas (r.a.)’dan Buhârî, Müslim ve Nesâî böyle rivâyet ettiler.

1. Allâhümmec’al fî kalbî nûran 2. ve fî lisânı nûran 3. ve fî basarî nûran 4. ve fî sem’î nûran 5. ve an yemînî nûran 6. ve an yesârî nûran 7. ve min fevkî nûran ve min tahtî nûran 8. ve min emâmî nûran 9. ve min halfi nûran 10. vec’al lî fi nefsî nûran 11. va’zım lî nûran 12. Allahümme’r-ham ve tehannen alâ seyyidî ve senedî ve mu’temedî 13. ve mekâni’r-rûhi min cesedî 14. ve zahîreti yevmî ve ğadeyî Mevlâna Muhammed Celâli’l-Hakkı ve’d-dîni mette’anâ’l-lâhü bi sırrihu’l-mübîn 15. Ve ‘âlâ âbâihî ve ümmehhatihî ve ecdâdihî ve evlâdihî ve hulefâihî ve fukarâihî ve ehibbâihî ilâ yevmi’l-haşri ve’l-Kur’ân 16. Bi rahmetike yâ erhame’r-râhimîn 17. Ve’l-hamdüli’llâhi rabbi’l-‘âlemîn


1-10. Allah’ım! kalbimi, dilimi, gözümü, kulağımı, sağımı, solumu, üzerimi, altımı, önümü, arkamı ve nefesimi nûrlandır. Bana nûrunu artır yâ Rabbi! Allah’ım! Efendime, dayanağıma ve güven kaynağıma merhamet et ve sev. Varlığımın ruhanî yeri, günümün ve yarınımın kaynağına merhamet et. Mevlâna Celâleddin ki, Allah, bize onu yararlı kıldı. Allah ecdâdına, evlatlarına, geçmişine, sevenlerine ve gönüldaşlarına mahşer gününe kadar Kur’an ile dolu aydınlık müyesser kılsın. Yâ erhame’r-râhimîn! Rahmet senindir. Hamd, âlemlerin Rabbinedir...

Mevlevi Evrâd-ı Şerîfe (El-Fatiha) (22).
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst Alt