Mevlâna'nın Dilinden Muhabbet..

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Mevlâna'nın Dilinden Muhabbet..

Bir âşık, topraktan aşağı değildir. Toprak bile sabâ rüzgârının tohum
saçmasıyla yokluktan başını kaldırır ve yeşil çimenle örtülür.

Keza âşık, nutfe suyundan bayağı değildir. O su bile 'kün' (ol) hitabının
feyziyle, güneş yanaklı Yusuflar doğurur.

Âşık, havadan daha kabiliyetsiz değildir ki, 'kün' emrini alınca tavus olur,
güzel söz söyleyen kuş olur.

Âşık, taştan müteşekkil dağdan daha istidatsız değildir. Zîrâ o, Allâh 'ın
emrini alınca, bir deve doğurdu, o deveden de bir yavru doğdu.

Bu misallerin hepsinden geç, o yokluk mayası, emr-i ilâhi ile bir âlem
doğurmadı mı, hâlâ da doğurmuyor mu?

Aşk, çok gizlidir ama hayreti aşikârdır. Ruh sultanlarının canları bile ona
hasrettir.

Aşkın mezhebi, yetmiş iki devletten başkadır. Pâdişâhların tahtı, onun
indinde bir tahta parçasından ibarettir.

Bendelik bir kayıttır, efendilik de baş ağrısından ibarettir. Aşk ise, bu
iki kayıttan kurtulmuştur.

Aşk, yokluk deryâsıdır ki, orada akim ayağı kırıktır.

Aşkı gizlemek nedir? Yün ve pamuk içinde ateş saklamak gibidir ki,
saklandıkça ve pamuğu artırıldıkça alev daha ziyâde meydana çıkar.

Aşkın sırrını gizlemek istedikçe o, 'İşte ben buradayım' diyerek sancak gibi
başını kaldırır ve kendini gösterir.

Her âlimin düşünmeksizin malûmudur ki, her kaynayanın bir kaynatanı vardır.
Dolayısıyla sûri şarabı küpün içinde, aşk şarabını da gönülde kaynatan
Allâh 'tır (cc).

Âşığın bedeni de tendir amma ondan tenlik sıfatı kaybolmuş, nura tebeddül
ederek, rengi ve râyihası gitmiştir.

Aşığın gönlünde sabır, kalburda su durmaz.

Hak âşıkları, menzillerini bilen, fakat izlerini kaybeden klavuzlardır.

Hak âşıklarının dış duvarları haraptır, ama içleri Mescid-i Aksa gibi
kubbelerle süslüdür.

Her solukda, eğriden de, doğrudan da aşkın sesi gelir.

Aşkın şerhinde akıl, çamura saplanmış merkep gibi yatıp kaldı.

Aşk kalbi istilâ ederek orayı işgal eylediği zaman, lâtif olan şeyleri dâhi
âşığın gözüne çirkin gösterir.

Aşkın kıskançlığı, zümrüdü bile insanın gözüne pırasa gibi değersiz
gösterir. 'Lâ ilahe illAllâh 'ın mânâsı da budur.

Âşık başını verince, akıl kalır mı?

Âşıkların hocası, sevgilinin güzelliğidir.

Âşıklar, kârı sermayesiz elde edenlerdir.

Ey âşıklar! İlâhi aşk şarabının içilmesi size mahsustur. Siz Hak ile
bakisiniz. Beka da sizin içindir.

Ey kalplerinde aşk derdi olmayanlar! Kalkın ve âşık olun. İşte hakikat
Yusuf'un kokusu gelmekte... Hemen koklayıp, o kokuyu alın.

Duman dâima odundan çıkar; yoksa parlak ateşten değil. Onun gibi, bir kimse
de aşk-ı ilâhi ateşi ile yanıp parlak bir kor hâline gelir de odunluktan
kurtulursa, nûrâni bir hal peyda olur.

*Âşıkların Özelliği*
1- Allâh 'ın vaadine kesin inanmış, kalpleri tatmin olmuş kimselerdir.

2- Allâh 'dan başka kimseden meded ummazlar.

3- Şeytana ve şeytan huylu kimselere düşmandırlar.

4- Mal-mülk sevgisinden uzak dururlar.

5- Onlar, bütün yaratıklara karşı sevgi ve merhamet hisleriyle doludur.

6- Onlar insanların eziyetlerine karşı dayanıklı kimselerdir.

7- Müslümanların birbirine düştüğü, düşmanlık ettiği yerlerde nasihat ve
uzlaşma metoduna sarılırlar, barış için öğüt verirler.

8- Hakkı söylerken ve yaşarken, mütevâzidirler, halleri ile gururlanmazlar.

9- Onların sermâyesi hiçbir şeye sahip olmamaktır, fakirliktir.

10- Onlar, bütün zamanlarını temiz geçirmeye çalışırlar.

11- Sahip oldukları şeyler az da olsa, çok da olsa, Rab Teâlâ'dan
razıdırlar. Sadece O'na şükrederler.

*Nükte:*
Şemsi Tebrizi Hazretleri nerde bir cenaze görse;

- Ah! Bu cenazenin yerinde ben olsaydım, onun yerine beni defnetselerdi,
diye söylenirdi.

Dostları ona:

- Niçin böyle söylüyorsun? Seni yaşamaktan bezdiren bir sıkıntı mı var? Diye
sorduklarında onlara:

- Âşık olanlar, maşuklarına bir an önce kavuşmak isterler benim ölüm
temennim, dünyevi sıkıntılardan değil, Rabbime olan kavuşma iştiyakımdandır.

Allâh âşığı, halka karşı ruhen istiğna duyar ve dilencilik etmez.

Ben, Allah 'a muhabbetimden dolayı ibâdet ederim. İbâdet yapmamak elimde
değil. Ey isyankâr insan! Gel, Allâh 'ı sevme lafını bırak! O'na yaraşmayan
davranışların, senin bu duanı bâtıl kılar. Şunu iyi bil; samimi âşık,
maşukunun her arzusunu yerine getiren ve O'nu canı gibi tutan kimsedir. O
halde, onun hiçbir soluğu boşa gider mi? *(Fudayl b. İyad)*

Âşık olana Allâh yeter, başkasını aramaz.

Kul Hakka âşık olursa, Hızır da kula âşık olur.

Talhâ ibn-i Verâ, Allâh 'a (cc) çocuk yaşta âşık olmuştu. Resûlûllah (sav)
onu denemek için, îmân etmemiş babası için 'Git babanı öldür' dediğinde,
gitmeye kalkışmış, Peygamberimiz (sav) tarafından engellenmişti.

Kuru aşk iddiasını bırak. O'na yaraşmayan davranışların senin bu davanı
bâtıl kılar. Şunu iyi bil ki samimi âşık maşukunun her arzusunu yerine
getiren ve O'nu canı gibi tutan kimsedir.O hâlde O'nun hiçbir soluğu boşa
gider mi? Allâh 'a muhabbetten dolayı ibâdet etmek onda huy hâline gelmiştir.

Allâh 'ın veli kulu (dostu), yeryüzünün çiçeğidir. Hakkın talipleri onu
kokladığı, onun kokusu gönüllerine vâsıl olduğu zaman, onların Allâh 'a olan
aşk ve şevkleri artar. *(Yahya b. Muaz)*

Allâh aşkıyla yaşayanın ameli baki kalır.

Allâh sevgisi tohumdur, zikir suyudur. Bir kalpte Allâh sevgisi yoksa,
zikirden faydalanamaz. Tohum olmayan yeri sulamaktan fayda hâsıl olmaz.

Muhabbet, sevgide ortaklık kabul etmez. Nitekim Yâkup (as), oğlu Yusuf'un
rüyasında 'on bir yıldız ile ay ve güneşin kendisine secde ettiğini'
söylemesi üzerine onun baba ve dedesine vâris olacağını anlamıştı. Artık her
an oğlu Yusuf'u bağrına basıyordu. Muhabbetlerin Sultanı ise başkasıyla
ortaklık kabul etmeyeceğinden, bu hâl gayretullaha dokundu. Zira çocuğuna
muhabbet tuzağı, tuzakların en şiddetlisidir.

Ünsiyet, zikrin devamıyla; marifet fikrin devâmıyla hâsıl olur. Muhabbet ise
marifete tabiidir.

İnsan, hayvan, nebatat... Her birinin bir muradı vardır ki, o muratlar, o
bîmuratların aşkıdır. *(Mevlânâ)*
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
7,015
Tepkime puanı
423
Teşekkürler güzel paylaşımbrrvo
 

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
984
Tepkime puanı
16
Allah Razı Olsun Krd
 

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,125
Tepkime puanı
26
Emeğine Sağlık krdşm
 

Öykü

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
5 Ocak 2012
Mesajlar
15
Tepkime puanı
1
Bir kalpte Allâh sevgisi yoksa,
zikirden faydalanamaz. Tohum olmayan yeri sulamaktan fayda hâsıl olmaz.


Allah Razi Olsun
 
Üst Alt