• Forumda Rüya yorumu YAPILMIYOR! Mesaj göndermeyiniz! Mesajınız silinir!

Melekler Nasıl Varlıklardır?

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,801
Melekler Nasıl Varlıklardır?
Melekler Allah`ın nurdan yarattığı, gözümüzle göremediğimiz ruhanî varlıklardır. Melekler, sırf hayır işlemek ve Allah`a ibadette bulunmak için yaratılmışlardır. Kötülük yapmaya kabiliyetleri yoktur. Çünkü Allah onlara, şehvet ve gazap gibi kötülüğe itici duygular vermemiştir. Meleklerin bizim gibi yemeleri içmeleri, yatıp uyumaları, evlenip çoğalmaları da yoktur. Onlar için erkeklik – dişilik söz konusu değildir. Gökte, yerde, her tarafta bulunurlar; kısa zamanda en uzak mesafeleri aşıp gitmeye, diledikleri şekil ve surette görünmeye güçleri yeter. Allah, onlara bu kuvveti vermiştir. Melekler, gece gündüz Allah`a ibadetle, zikir, tesbih ve takdis ile meşgul olurlar. Bu, onların gıdası hükmündedir. Allah`a asla isyan etmez, onun emirlerinden zerre kadar dışarı çıkmazlar. Masum ve itaatlidirler.

Meleklere İman

Meleklere iman, iman esasları içinde önemli bir yer işgal eder. Çünkü melekler, ALLAH’tan aldıkları İlahi vahyi peygamberlere ulaştıran birer elçi durumundadırlar. Bu bakımdan vahye ve peygamberlere inanmak, önce onlara vahyi ve peygamberliği getiren meleklerin varlığına inanmayı gerektirmektedir. Meleklere inanmamak, peygamberlere de inanmamayı netice verecektir. Meleklere imanın ALLAH’a imandan hemen sonra zikredilmesinin sebebi de budur.

Büyük Melekler ve Görevleri

1) Cebrail: Meleklerin en büyüğüdür. Görevi: ALLAH ile peygamberler arasında elçilik yapmak, ALLAH’ın kitaplarını peygamberlere getirmektir. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’i ALLAH’tan Peygamberimize getiren Cebrail’dir.

2) Mikail: Tabiat olaylarının idaresi ile görevlidir. (Yağmur yağması, rüzgar esmesi, ekinlerin bitmesi v.s. gibi)

3) İsrafil: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri ile görevlidir.

4) Azrail: Ömrü sona eren insanların canlarını almakla görevlidir.

Bu dört büyük melekten başka, diğer meleklerden bazıları da şunlardır:
Kiramen Katibin: Her insanın biri sağında, diğeri solunda iki melek bulunur. Bunlara Kiramen Katibin denir. Sağındaki melek, insanın yaptığı iyi işleri, solundaki ise kötü işleri yazar. Böylece her insana ait iyiliklerin ve kötülüklerin yazıldığı “Amel defteri” meydana gelir.
Münker ve Nekir: Bunlar, öldükten sonra kabirde insanlara soru sormakla görevli meleklerdir.
Rıdvan: Cennetteki meleklerin başkanıdır.
Malik: Cehennemde görevli olan meleklerin başkanıdır.


Melek, Allahü teala tarafından yaratılmış, erkeklik ve dişilikleri olmayan ve Allahü teala’ya itaatten ayrılmayan gözle görülmeyen nuranî varlıklardır. Melekler nurdan yaratılmışlardır. Yemezler, içmezler uyumazlar, doğuğ doğurmazlar. Yüce Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. Hiçbir günah işlemezler. Devamlı Allah’a ibadet ederler. Bizler ruhumuzu göremediğimiz gibi melekleri de göremeyiz.

“Şüphesiz Rabbin katındaki (Melek)ler O’na ibadet etmekten büyüklenmezler. O’nu tesbih ederler, yalnız O’na secde ederler.” (A’raf, 7/206)

Melekler her an Allah’ın emrettiği bir mekândan diğer bir mekâna intikal edecek, hatta yerleri ve gökleri dolaşacak bir kabiliyette yaratılmışlardır. Kur’ân-ı Kerim’de meleklerin kanatlarının olduğu belirtilmektedir. Melekler son derece kuvvetli ve süratli varlıklardır. İnsanların yapamadıklarını kolayca yaparlar, ulaşamadıkları yerlere çabucak ulaşırlar. Melekler, Allah’ın emirleriyle farklı şekillere girebilirler.
 

Ashab

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
58
Burada Cebrail as görevi sadece vahiy getirmekle sınırlı değildir Bedir savaşı sırasında Allah Resul’üne nişaneli meleklerle yardım etmiştir

bir hadisi şerifinde Allah Resulü şöyle buyurdu bir Meleyin kulak ve ümüzün arası yediyüz bin senedir insan bunları duyunca Allaha karşı kulluk azmi artıyor böyle bir Rabbe kulluk ve ibadet edilmez mi”
 
Üst Alt