Malatya Battalgazi İlçesi

ceylannur

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
3,874
Malatya Battalgazi İlçesi

Malatya’nın ikinci yerleşim yeri olan ve 1988 yılına kadar Eskimalatya ismi ile anılan İlçemizin tarihi çok eskidir. Malatya şehrinin ilk kuruluş yeri bugünkü Bahçebaşı Kasabası içinde yer alan Aslantepe Höyüğüdür. Bu alan özellikle M.Ö.XX ve XIX. yüzyıllarda işlek kervan yollarının kesiştiği bir bölümdür. O zaman ki Asur ve Urartu kaynaklarında bu yöre MALDİA, MELİT, MELİDE ve MELİTEA olarak değişik biçimlerde isimlendirilmiştir. M.S. I. y. y.da Aslantepe Höyüğündeki bu yerleşim birimi bugünkü Eskimalatya üzerine kaymıştır. Dolayısıyla bu tarihten itibaren 1836 yılına kadar geçen ve Malatya tarihi olarak anlatılan bölüm aslında Battalgazi İlçesinin tarihidir.

Romalılar ve Bizanslılar döneminde büyük bir şehir haline gelen Eskimalatya etrafı surlarla çevrilmiş, doğuda askeri bir üs olarak önem kazanmıştır. Bizans egemenliğinde olduğu halde yıllarca Sasanilerin akınına uğramış, VII. y.y.dan X.y.y.a kadar Araplarla Bizanslılar arasında el değiştirmiştir. Araplar tarafından MALATİYA adıyla anılan kent 1101 yılında Danişmentlilerin, 1105 yılında Anadolu Selçuklularının, 1399 yılında ise Osmanlıların eline geçmiştir. 1401 yılında Timur’un ordusu tarafından yağmalanmıştır. Daha sonra Osmanlılarla Memluklular arasında çekişmeye konu olmuş ve Dulkadiroğullarının yönetimine girmiştir. 1515’de I. Selim’in Osmanlı topraklarına kattığı kent daha sonra Dulkadiriye Eyaletine bağlı Malatya Sancağının Merkezi yapılmıştır.

XIX.y.y.ın başında sürekli ayaklanma ve eşkiya saldırıları yüzünden şehir harap duruma düşmüş ve halk kent çevresindeki bağlarda yaşayınca kentin gelişmesi durmuştur. Doğu Anadolu’daki Osmanlı orduları komutanı Hafız Mehmet Paşa karargahını Harput’tan Malatya’ya taşıyınca halk kenti terketmiş ve boş kalan evlere askerler yerleştirilince bağların yoğun olduğu Aspusu yöresine giden halk geri dönmemiş ve bu mahalde yeni Malatya gelişmeye başladı. Ordu Nizip savaşı için Eskimalatya’dan ayrılınca kent boş kaldı. Halk harabeye dönmüş evlere dönmedi. 1839 Mayıs’ından sonra Eskimalatya eski bir yerleşim birimi olarak varlığını sürdürdü.

Cumhuriyet Döneminde Malatya’nın il olmasından sonra Eskimalatya’da 1928 yılında belediye, 1932 yılında nahiye oldu. 1987 yılında Eskimalatya Belediyesi Encümeninin ittifakla aldığı kararla “ESKİMALATYA” ismi ünlü Türk İslam Komutanı ve Kahramanı Battalgazi’nin burada yaşamasından dolayı değiştirilerek “BATTALGAZİ” adını aldı. Eskimalatya Kasabası 19.06.1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla (04.07.1987 tarih ve 19507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) ilçe oldu. 01.05.1988 tarihinden itibaren İlçede kuruluşlar faaliyetlerini sürdürmeye başladılar.

ESKİMALATYA KALESİ:

Bugünkü Battalgazi-Malatya karayolunun Doğu kenarı ile Derme Çayı arasında kalan ovanın geniş düzlüğünde yer alır. M.S.79-81 yıllarında Roma İmparatoru Titus zamanında bir garnizon olarak yaptırılmıştır.

Roma İmparatoru Trajan (M.S.98-117) tarafından büyütülmüş ve daha sonra inşaat geliştirilerek MELİTENE’nin şehir suru şekline dönüştürülmüştür.

Abbasiler, Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Memluklular ve Osmanlılar zamanında çeşitli onarımlar ve eklemeler yapılmıştır. Bugün harap vaziyette olmakla birlikte tek tük kalıntılarına rastlanmaktadır.

ESKİMALATYA:

1838 yılına kadar şehir Merkezi olup, yarım metreden çıkabilecek uygarlık izlerini yansıtan seramik parçaları ile ilgi çekmekte, çevrede bulunan han, camiler, türbeler, Namazgah ve hamam kalıntıları ile yıkılmış anıtlar mevcut olup, bunların çoğunun İslam Uygarlığı yapıtları olduğu yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır.

U L U C A M İ:
Türkler, Selçuklu İmparatorluğu döneminde İran’daki dikdörtgen bir avlunun dört yanına birer eyvan olan Medrese şemasını camilere uygulamışlardır. Bu nedenle böyle camilere Eyvanlı veya Medrese planlı camiiler denmiştir. İran’da bu plan camilerin ana planı olmuş, malzeme olarak tuğla tercih edilmiştir. Anadolu’nun fethinden sonra Anadolu Selçukluları teni yurtlarında daha bol olan taşı kullanmışlar, yeni planlar uygulamışlardır.

Ulu Camii Selçuklu geleneğini ilimizde temsil eden tek eser olarak önem taşımaktadır. 1224 yılında Anadolu Selçuklu hükümdarı 1.Alaeddin Keykubat tarafından Mimar Yakup Bin Ebubekir El Benna El Malati’ye yaptırılmıştır. Bu camiinin kitabesini hala Malatya Saray Mahallesi Camiinde olduğu bilinmektedir. Ulu Camiinin 1247 yılında tadilatı ve tamiratı yapılmıştır. 1515 yılında Memluklular, 1649 yılında Osmanlılar, 1903 ve 1966 yıllarında ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarımı yapılmıştır. Avlulu, Eyvanlı, Mihrapönü, Tuğla Kubbeli, Çini İşlemeli, Taş Duvarları ince işçiliği bakımından zengin, Kubbesi 16 köşeli, tavanı Nesih yazılı bir Ayet, koyu kahverengi parlak çini Mozaiklerle süslüdür. Yazı Ustası Ahmet Bin Yakup’tur. Minberi hala Ankara Etnografya Müzesindedir. Büyük ölçüde restorasyona ihtiyaç vardır.

MELİK SUNULLAH CAMİİ / Vaiz Baba / Vaiz Ocağı:

Bazı kaynaklarda Karacaköy Camii ismi İle anılmakta olan bu esere halk arasında, Vaiz Baba veya Vaiz Ocağı ismi de verilmektedir. (A.Gabriel'in Adile Camii ismi ile andığı bu eseri "Koca Vaiz Türbesi" şeklinde adlandıranlar da vardır.) Korkusu olanları buraya götürürler. Önemli bir ziyaretgahtır. Son zamanlarda yeniden inşa ile küçük bir mescit haline getirilmiştir. Minare kaidesi üzerindeki Memluk kitabesi 796 h.(1394 m.) tarihlidir. Bu kitabe, minarenin Memluk Sultanı Melikül-Zahir Berkuk zamanında Abdullah Hüsnü oğlu Çerkeş tarafından yaptırıldığı bildirilmektedir

AKMİNARE CAMİİ:
Surun dışında Derme Deresi kenarında tek minaresi ve tek kubbesi vardır.1573 yılında Zaim Yusuf oğlu Hikmet Bey tarafından yaptırılmış bir Osmanlı eseridir. Meydanbaşı Mahallesindedir. Gelecek kuşaklara kalabilmesi için restore edilmesinde yarar vardır.

KARAHAN CAMİİ :
1589 yılında Abdullah oğlu Hüsrev Bey tarafından yaptırılmış olup, İlçemiz Karahan Mahallesinde bulunmaktadır.

TOPTAŞ CAMİİ :
Surlar dışındadır. Toptaş mahallesinde olup kimin veya kimler tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. 1581 yılında Miralay Hüsrev Bey tarafından 1827 yılında Musullu İsmail ve Mustafa Efendiler tarafından onarılmıştır. Klasik bir Osmanlı Camisidir.

ALACAKAPI CAMİİ :
Alacakapı Mahallesindedir. 1585 yılında mescit olarak yaptırılan bir Osmanlı eseridir.

SÜTLÜ MİNARE CAMİİ :
Meydanbaşı mahallesinde surların dışında tek kubbeli ve minareli camiidir. Yapılış tarihi bilinmemektedir. 16.y.y Osmanlı dönemi eseridir.

HALFETİH MİNARESİ :
Selçuklular zamanından kalmıştır. Tamamen tuğladan yapılmıştır. Ulu camiinin benzeridir. 13.y.y’da yapıldığı sanılmaktadır. Sekizgen tuğla kaide üzerine silindirik olarak yükselir. Firuze renkli çiniler ve Şerefe altındaki Kufi Kitabe
i çekmektedir. Restore edilmesinde yarar vardır.

EMİR ÖMER CAMİİ VE TÜRBESİ :
1556 yılında yapılmış bir Osmanlı eseridir.

ALİ BABA NAMAZGAHI :
1243 tarihinde Sacettin İshakoğlu Kemalettin Kamyol tarafından yaptırılan bir Selçuklu eseridir. Şehir surları dışında Meydanbaşı mahallesindedir.
SAHABİYYE KÜBRA MEDRESESİ :
13.y.y’da Alaeddin Keykubat dönemi Selçuklu eseri karakterinde olmakla birlikte 14.y.y’da Emir Cemalettin Hızır tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. Ulu Camiinin güneyindedir.

AHMET DURAN TÜRBESİ :
18.y.y’da yapıldığı sanılan bir Osmanlı eseridir. Seyit Battalgazi’nin arkadaşı Ahmet Duran’a ait olduğu bilinir.

ALİ BABA TÜRBESİ :
İlçemizde aynı adı taşıyan mezarlığın içinde bulunmaktadır.
KARABABA TÜRBESİ :
Battalgazi Türbesi girişinde aynı adı taşıyan mezarlığın içindeki türbedir. Karababa’nın asıl adının Şeyh Hasan olduğu son zamanlarda ele geçen bir şiirden anlaşılmıştır.

EDİR İLE BEDİR TÜRBESİ :
Battalgazi İlçesinde Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nun kuzey batısında bulunmaktadır. Dairesel bir duvarın önünde bulunan tek mezardır.
BEŞ KARDEŞLER :
Battalgazi İlçesinde Ulu Camii karşısındadır. Harap bir vaziyette bulunmaktadır. Seyit Battalgazi’nin çocuklarının bu yerde yattığı söylentisi yaygındır.

ÜÇ KARDEŞLER :
Battalgazi İlçesi Ulu Camii ile Hötüm Dede Türbesinin arasında bulunmaktadır.

SEYİT GAZİ :
Seyit Battalgazi’nin namaz kıldığı yer olarak bilinmektedir. Kırklar Tepesi altında Orduzu yolu üzerinde olup İlçe Merkezine uzaklığı 2 Km’dir.

HASAN-İ BASRİ TÜRBESİ :
M.S.7.y.y’da Basra’dan geldiği, Malatya çevresinde yaşadığı rivayet olunur. Ermiş bir kişi olarak bilinmektedir. Türbesi Korucuk üzerindeyken Karakaya Baraj Gölünün oluşmasıyla Battalgazi İlçesi Kırkkardeşler mevkiindeki yere taşınmıştır. Türbeye çok sayıda ziyaretçi, gelmektedir.

SIDDI ZEYNEP KÜMBETİ :
12.y.y Selçuklu eseri olduğu sanılmaktadır. Battalgazi’nin hanımı olan Zeynep adlı bir kadına ait olduğu söylenir.

KANLI KÜMBET :
13. ve 14.y.y ‘a ait mimarisinden Selçuklu eseri olduğu anlaşılmaktadır.

SİLAHTAR MUSTAFA PAŞA KERVANSARAYI :
637 yılında IV.Murat’ın Vezirlerinden Silahtar Bosnalı Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 68x76 metrelik bir alanda yer alır. Avluya giriş doğusundadır. Kervansaray kesme taştan yapılmış üzeri Tonoz sistemi ile örtülmüştür. Yazlık (açık) ,kışlık (kapalı) mekanları vardır. Her ikisi de dikdörtgen planlıdır. Doğudaki giriş üzerinde yer alan ve bir yandaki basamaklarla çıkılan mescidin konumu özgündür. Revaklı cephenin ortası havuzludur. Ana kapının iki yanında iki hancı odası bulunur. Doğuya bakan Revaklı cephede altısı bir yanda , altısıda diğer yanda olmak üzere 12 ocaklı dükkan veya oda vardır.


TURİZM :
Battalgazi turizm bakımından zengin bir ilçedir. Özellikle tarihi eserlerin her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından gezilir.

COĞRAFİ DURUMU :
Battalgazi İlçesi; Malatya İlinin Kuzey Doğusunda, Kuzey Yarımkürede 38-39 Derecelik Doğu Meridyenleri ile 38-39 Derecelik Kuzey Paralelleri arasında yer almaktadır. Doğusu: Elazığ İli (Bugünkü Karakaya Baraj Gölü) Batısı : Akçadağ Ovası (Dilek Kasabası)Kuzeyi : Arguvan İlçesi, Tohma Çayı (Bugünkü Karakaya Baraj Gölü) Güneyi : Malatya İli Hanımın Çiftliği Kasabası, Bahçebaşı Kasabası

DAĞLAR-OVALAR-AKARSULAR :
Yer şekilleri bakımından Güneydoğu Torosların devamı olan Beydağlarının çevrelediği Malatya Ovasının kuzeyinde yer almakta ve önemli bir dağı olmayıp tamamen düzlüktür. Önemli akarsuyu yoktur.

İKLİMİ :
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Yağışları Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sağlar. Doğu Anadolu üzerinde bulunan basınç etkisiyle alçak basıncın hareketini ağırlaştırarak devamlı yağış alır. Bununla beraber hangi mevsim olursa olsun her türlü iklim hareketine elverişlidir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13.5 derece civarında olup en sıcak günler Haziran-Temmuz aylarında 27-30 derece olduğu görülür. En çok yağış İlkbahar ve Sonbahar aylarında yağar. Yıllık ortalama yağış miktarı 400-500 mm’yi bulmaktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 900 metredir.

NÜFUS :
Battalgazi İlçesinin 2000 yılı Nüfus Sayımına göre İlçe Merkezinin köylerle birlikte toplam nüfusu 28.085’ dır. Nüfusun 15.154’ ü İlçe Merkezinde 12.931'i ise köylerde yaşamaktadır. Nüfusun %85’i tarım, %10’u ticaret, %5’i çeşitli işlerle uğraşmaktadır.

SOSYAL DURUM :
Eskimalatya Türkler tarafından alındıktan sonra bölgeye Türk boyları yerleştirilmeye başlanmıştır. Bundan sonra hızla gelişen şehirde nüfusun büyük bir bölümü Türk ve Müslüman halktan meydana gelmiştir. 17 ve 18.y.y’larda oldukça hareketli bir şehir görünümü alan Eskimalatya 19.y.y’ın yarısına kadar bu hareketliliğini sürdürmüştür. 1838 yılında şehrin bugünkü Malatya’ya nakledilmesiyle sosyal yönden büyük bir gerileme başlamıştır. Bu durum yakın zamana kadar devam etmiştir.

İlçe kurulduktan sonra sosyal yaşantı hızla gelişmeye ve değişmeye başlamıştır. İlçemize son yıllarda diğer şehirlerden, özellikle Adıyaman ve Şanlıurfa’dan büyük ölçüde göç olmakta ve çevre illerden gelen vatandaşlar “yarıcılık usulü” ile yerleşmektedirler.

İlçe tarımsal sahaların çok olduğu geniş bir ova üzerine kurulmuştur. İlk yerleşim yeri surlar içerisinde olup, çoğunluğunu eski yapılar oluşturmaktadır. Dağınık bir yerleşmeye sahip olan İlçemiz evleri tipik köy evi niteliğindedir. Evlerin çoğunluğunun bahçe içerisinde yapılmış olması dışarıdan gelen yabancıların kiralık konut bulmasında zorluk çekmesine yol açmaktadır.

İlçemiz evlerinin yapı ortalamalarını şöyle sıralayabiliriz. Kerpiç yapılar %60’ ını, karkas yapılar %25’ini, yığma binalar %15’ini kapsamaktadır. İlçemizin tümünde elektrik sorunu tamamiyle çözümlenmiştir. İlçemiz İmar Planı 30.05.1980 tarihinden itibaren uygulanmaya konmuş olup imarlı yapılaşmaya geçilmiştir. İlçemizde içme suyu sorunu tamamen çözümlenmiştir. İlçemiz kanalizasyonu 1970 yılında yapılmış olup, günün şartlarına göre yeterli değildir. İlçemiz kanalizasyonuna ait plan, proje ve etüdleri İller Bankası Genel Müdürlüğünce Belediyemiz adına yaptırılmıştır. Bu güne kadar belediye imkanlarıyla 270 km. kanalizasyon şebekesi yapılarak hizmete sunulmuştur.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :
İlçemizde Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı 1 adet ziraat meslek lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 adet lise, 1 adet imam-hatip lisesi, 1 adet yatılı ilköğretim bölge okulu, 12 adet birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okulu ve 10 adet de ilköğretim okulu vardır. Bu okullardan 1 lise, 1 imam-hatip lisesi, 1 ziraat meslek lisesi, 1 yatılı ilköğretim bölge okulu, 10 ilköğretim okulu ilçe merkezinde, 1 lise, 5 ilköğretim okulu, Hatunsuyu Kasabası’nda, 1 ilköğretim okulu Hasırcılar Kasabasında, 12 ilköğretim okulu da köylerimizde bulunmaktadır.

İSTATİSTİKSİ BİLGİLERİ :
İlçemizde okuma çağında 5378 öğrenci bulunmaktadır. Bunun İlköğretim okullarının (1-8) toplam 5251 öğrenci okula devam etmektedir. Okula devam etmeyen 78 öğrenci bulunmaktadır. Okula devamlarıyla ilgili olarak:

a- Okul Müdürlerince öğrenci velileriyle görüşülüp, rehberlik yapılarak devamları sağlanılmaya çalışılmış. İlgili çalışmalar yıl boyunca devam etmektedir.

b- Okul yönetimi ve Muhtarlıklarca yapılan resmi tebligatlar sonucunda ise 2 öğrencinin devamı sağlanmıştır.

c- 222 sayılı Kanuna göre “Okula velisi bulunduğu öğrencilerin devamını sağlamayanlara” uygulanan cezai müeyyide uygulanması hususunda 78 kişiye tebligat yapılmıştır.

d- Okuma çağında olup ilçemizden ayrılarak başka yerde ikamet eden öğrenci sayısı 14’ tür.


İlçemizde sinema veya tiyatro salonu yoktur. Spor faaliyetleri açısından tatmin edici bir düzeyde olduğumuz söylenemez. Okullarımızın kendi aralarında yaptıkları faaliyetlerin dışında saha ve malzeme yokluğu nedeniyle kayda değer bir çalışmadan söz edilemez. Tüm bu olumsuzluklara rağmen İlçemizi Malatya 1.Amatör Kümede temsil eden bir futbol takımımız vardır.

EKONOMİK DURUM :
İlçemiz halkının % 85’i geçimini tarımla uğraşarak kazanmaktadır. 4613 adet çiftçi ailesi mevcuttur. Malatya İlinin en verimli arazileri Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunmaktadır. Malatya İlinin bir bölümünün sebze ihtiyacı Battalgazi ilçesinden karşılanmaktadır. Son yıllarda sebzecilik konusunda başta domates olmak üzere biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, ıspanak, marul, maydanoz vb. yetiştiriciliği fazlası ile yapılmaktadır.

Tarla ürünlerinde başta buğday olmak üzere en fazla arpa ve pancar yetiştirilmektedir.

İlçemiz merkez ve köylerinde 385.469 kayısı ağacından 18.000 ton yaş kayısı üretilmekte olup, 15.000 ton kurutmalık olarak ayrılmakta ve bundan yaklaşık 4.000 ton kuru kaysı elde edilmektedir. Ağaç başına verim miktarı ortalama 50-60 kg.dır.

Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın kredileriyle İlçemizde ilk defa 1999 yılında seracılık başlatılmış ve bugün itibarıyla toplam 32 adet seraya ulaşılmıştır. Burada amacımız vatandaşlarımızı kaysı dışında alternatif bir üretime yönlendirmek ve ayrıca kış aylarında sebze yetiştirmeye yönlendirerek daha fazla kazanmalarını sağlamaktır.

İlçemizde besi hayvancılığı yanında süt hayvancılığı da geliştirilmeye çalışılmaktadır. 21 aileye 168 Koyun ile 10 adet Koç ve 58 adet Damızlık Süt ineği dağıtılmış bulunmaktadır.

Küçük sanayiin kollarından olan her türlü esnaf kendi bünyelerinde kendilerine ait iş yerlerinde mesleklerini icra etmektedirler. İlçemizdeki un fabrikasının günlük üretimi 21 tondur.

İki adet kayısı kurutma fabrikasından her biri yılda 2.000. ton kayısı işlemekte ve tamamı ihraç edilmektedir.

İlçemizin tarımsal yapısı bağ,bahçe ve sebzeciliğe dayanmaktadır. Sulanabilir arazi fazla olduğundan İlçemizde tarım ürünlerinin hemen hemen tamamı yetiştirilmektedir. Sebzecilik üretimi İlçemizde yaygın olduğundan patlıcan,marul,ıspan ak, domates,biber,kabak, salatalık vb.tarla bitkilerinin tamamı makineli tarım şeklinde yapılmaktadır. Arazilerin % 95’i sulanabilmektedir. Sulu alanların bir kısmı Şahnahan Regülatöründen, bir kısmı Derme Suyundan, bir kısmı sulama maksatlı açılan kuyulardan ve bir kısmı da Medik Barajı suyu ile Pınarbaşından sulanmaktadır. Dekara 6 ton olarak Şeker Pancarı üretimi gerçekleşmektedir.

Malatya İli genelinde olduğu gibi İlçemizde de en önemli geçim kaynağı kayısı yetiştiriciliğidir. Bu sebeple İlçemizdeki yeşil alanların büyük bir kısmını bahçeler oluşturmaktadır. Kayısı ağacı sayısı son yıllarda büyük bir hızla artarak 385.469’i geçmiştir. Yeni tesis edilen kayısı bahçelerinde 80.000 adet kayısı fidanı bulunmaktadır. Henüz sulama imkanı bulunmayan arazilerin sulanması ile büyük kayısı bahçeleri oluşacağı bir gerçektir.


Tarla ürünleri olarak başta buğday ve arpa gelmektedir. Buğday ekiliş alanı olarak 1.897 Hektar, arpa ise 467 Hektar olarak tespit edilmiştir.

İlçemizde 1935 yılında 1450 Dekar arazi üzerine pamuk deneme ve üretme çiftliği olarak kurulmuş, 1963 yılından itibaren de Ziraat Okulu adı altında öğretimle birlikte faaliyetlerini sürdüren Pamuk Deneme ve Üretim çiftliği,1979 yılında kaldırılarak Ziraat Okulunun ismi Ziraat Meslek Lisesi olarak değiştirilmiş,zirai ve hayvan varlığı ile demirbaşları okula devredilmiş, döner sermaye işletmesine dönüştürülmüştür.

Ziraat mühendisleri ve teknisyenleri tarafından okul ve öğrencilerinin pratik eğitimleri hizmet içi kurslarla yürütülmektedir. Bu kurslarda; tarla, bağ, bahçe ziraatı ve büyükbaş hayvancılığı ile tavukçuluk bölümlerinden oluşturulmuştur.

Tarımın diğer bir kolu hayvancılığa gelince; ağırlıklı olarak sığır besiciliği yapılmaktadır. Besiciliğin yanında son yıllarda İlçe Tarım Müdürlüğümüzce yürütülen ırk ıslahı çalışmaları için inek ithal edilmesiyle süt inekçiliği oldukça iyi potansiyel oluşturmuştur. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma Vakfımızca da süt sığırcılığını geliştirmeye yönelik projelerle hem fakir insanlarımıza gelir imkanı sağlanmakta ve hem de inek ırkı geliştirilmektedir. Otlak ve meralarımızın azalmasından dolayı küçükbaş hayvan varlığımız fazla değildir.

Karakaya Baraj Gölü’nün oluşmasıyla, baraj gölünde yapılan su ürünleri avcılığı baraj kıyılarımızdaki köylerimize gelir kaynağı oluşturmuştur. Bu amaçla iki adet su ürünleri kooperatifi 250 üyesi ile birlikte faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

SANAYİİ DURUMU :
İlçemizde küçük sanayiinin kollarıyla uğraşan her türlü esnaf vardır. Bunlar kendi bünyelerinde kendilerine ait işyerlerinde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

İlçemiz bünyesinde iki adet kayısı kurutma ve bir adette paketleme fabrikası vardır. Fabrikaların her birinde ortalama yılda 2000 ton kayısı işlenmekte ve tamamen ihraç edilmektedir. Fabrikaların her birinde 100 İşçi çalışmaktadır. Kayısı ürünlerini değerlendirilmesinde önem arzetmektedir.

İlçemizde 1987 yılında kurularak faaliyete geçen özel sektöre ait bir adet un fabrikası vardır. Un ve kepek imalatı yapmaktadır. Günlük üretim miktarı 21 tondur. Vardiyeli olarak 24 saat açık olup, ortalama 13 işçi çalışmaktadır.

İlçemizde ayrıca ÖZNESİL Tavuk Çiftliği adı altında 1992 yılında faaliyete geçen, yılda 2.000 000 adet yumurta, 1.600.000 adet civciv kapasiteli tavuk çiftliği vardır. Günde ortalama 7 kişi çalışmaktadır.

Mormaş Mobilya Fabrikası Orman Ürünleri, Ağaç ve Mobilya işletmeciliği. Tam kapasite ile çalıştığı zaman yılda 2.500 adet yatak odası, 1.000 adet yemek odası, 1.500 adet oturma odası, 1.000 adet gardırop, 1.000 adet kitaplık, 1.000 adet sandalye 660.00 m2 pencere üretimi yapılabilir.

KOOPERATİFLER :
İlçemizde 1341 sayılı Tarım Kredi Kooperatifi vardır. Kendi binasında İlçe merkezine, Hatunsuyu ve Hasırcılar Kasabaları ile 12 köyümüze hizmet vermektedir.Karakaya baraj gölünün oluşması ile Boran ve Toygar köyleri ile Hasırcılar Kasabasında, Ağılyazı, Kadıçayırı. Kuluşağı Köylerinde 2 adet su ürünleri (balıkçılık) kooperatifi vardır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI DURUMU :
Battalgazi İlçesinin il merkezine 8 km. uzaklıkta asfalt karayolu bağlantısı vardır. Ayrıca Hatunsuyu Kasabamızın Malatya ile direkt bağlantılı yolu vardır. Bütün köylerimizin yolu mevcut olup, ihtiyaca yeterlidir. Ağılyazı, Adagören, Meydancık ve Şişman köylerinin yolları kısmen asfalt ve kısmen stabilizedir. Diğer köy yollarımızı tamamı asfalttır. 1992 yılında Karakaya Baraj Gölü kenarında sahil yolu yapımı çalışmalarına başlanmış, 1993 yılında yapıma devam edilmiş fakat bitirilememiştir.

İlçemizin doğu-batı-güneydoğu istikametlerine giden demiryolu vardır. Türkiye’nin en uzun demiryolu köprüsü Karakaya Baraj Gölü üzerinde İlçemiz sınırları içerisindedir. 2030 metre uzunluktadır. İlçemiz merkezinde ve Kuluşağı Köyü’nde olmak üzere 2 demiryolu istasyonu vardır.

Ayrıca İlçemiz Kadıçayırı Köyü Atabey feribot iskelesi ile Elazığ İli Baskil İlçesi arasında 1 adet feribot ile baraj gölü üzerinde ulaşım sağlanmaktadır.

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ:

1- İlçemizde mevcut bulunan 2753 kapasiteli otomatik santralı yeterli derecede mevcuttur.

2- Hasırcılar Kasabası santralı Levent tipi santral olup, 320 kapasiteli santral yeterlidir. Sistem kanallıdır. Fiber optik hattı çekilmiştir.

3- Hatunsuyu Kasabası santralı levent tipi santral olup 499 abonelik santral yeterlidir. Fiber optik kanalla çalışır. Yeni şebeke yapılmaktadır.

4- Kemerköprü köyünde dicle markalı otomatik sayısal santral kurulu olup 192 abonelik santral mevcuttur. Optik kanaldan çalışmaktadır.

5- Alişar köyünde dicle markalı otomatik santral kurulu olup 248 abonelik santral mevcuttur. Fiber optik kanalla çalışır.

6- Kadıçayırı köyüne levent santral kurulmuş olup, 392 abone bulunmaktadır.

7- Kuluşağı köyünde levent tipi 328 hat kapasiteli abone bunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ :
Battalgazi İlçe Merkezinde bir sağlık ocağında 5 doktor, 2 sağlık memuru, 2 çevre sağlığı teknisyeni, 6 hemşire, 8 ebe, 1 memur ve 2 hizmetli olmak üzere toplam 26 doktor personelle hizmet vermektedir.

Hasırcılar Kasabası Sağlık Ocağında 1 doktor 3 ebe , 1 hemşire, 1 sağlık memuru ve 1 hizmetli görev yapmaktadır.

Hatunsuyu Kasabası Sağlık Ocağında 2 doktor, 2 hemşire, 1 sağlık memuru, 4 ebe ve l hizmetli görev yapmaktadır.

Çolakoğlu 1 Ebe, Kuluşağı 1 Ebe, Alişar 1 Ebe, Kemerköprü ve Toygar köylerimizde birer sağlık evi mevcuttur.
 
Üst Alt