La İlahe İllallah Ne Demektir

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
La İlahe İllallah Ne Demektir

“İlah”
Ne Demektir?
İslam kültürünün en önemli kavramlarından biri olan ‘İlah’ kavramı ne yazık ki günümüz insanı tarafından anlaşılmamaktadır
Tevhid inancını ve onun karşıtlarını yeterince bilmek için bu kavramı iyi tanımak gerekir Tevhid kelimesinin içinde yer alan bu kavram, iman ile şirk (ortak koşma) arasındaki farkı ortaya koyar

İlah; arapça bir kelime olup “İbadet (itaat-kulluk) edilen varlık” demektir (Lisanul Araba bak c:13 s:467)
Her ibadet edilen varlık ilahtır, fakat her ilah Allah değildir

İbni Receb şöyle dedi:
“İlah;
Kendisinden korkulan,
Çekinilen,
Umut beklenilen, (ihtiyaç duyulan)
İstenilen,
Yüceltilen,
Sevilen,
Tevekkül edilen,
Dua yapılan
Dolayısıyla kendisine itaat edilip isyan edilmeyendir Bunların hepsi sadece Allah (cc)’a yapılır Bunlardan bir tanesini yaratılmışa yapan kimse, Allah (cc)’a ibadette ortak koşmuş ve la ilahe illallah sözündeki ihlasını bozmuştur Bu söylenilenlerden her ne kadarı Allah (cc)’tan başkasına yapılırsa o kadar da Allah (cc)’tan başkasına ibadet edilmiş olunur” (Kurreti Uyunil Muvahhidin s: 25


“La İlahe İllallah”
Ne Demektir?
La İlahe İllallaha iman;
Allah’ın itaat edilmesi gereken tek varlık olduğuna inanmak, sadece O’nun bildirdiği şeriatı hayat nizamı olarak kabul etmek, O’nun şeriatı dışındaki bütün fikir ve sistemleri reddetmekle başlar İslama girmiş olan bir kişi Sadece Allah’ı ilah olarak kabul etmiş ve ibadetlerin sadece Allah’a yapılması gerektiğine inanmıştır İslama girmekle hüküm verme yetkisinin bir ibadet olduğunu kabul etmiştir Bunu kabul etmeyen kişi Allah’ı tam olarak birlememiş ve tevhid akidesine sahip olamamıştır

İslam’a girebilmek için Tevhidin birinci kısmı İslamın ilk şartı; ‘La İlahe İllallah’ın’ ‘red’ kısmı olan “tağutu red ve inkar” yani ‘La İlahe’ kelimesinin ne manaya geldiğini açıklayalım ki artık bundan sonra inananlar bilerek inansınlar inkar edenler de bilerek inkar etsinler
Dikkat edilmesi gerekir ki ‘La İlahe İllallah’ sözü önce Allah’tan başka diğer ilahları reddetmekle başlıyor
Müslüman önce Allah’tan başka bütün ilahları reddetmeli ve ilah olarak sadece Allah’ı kabul etmelidir
“La ilahe” dediğin zaman, bütün tağutları red etmiş ve onların ibadet edilmeye hakları olmadığını söylemiş olursun
Şöyle ki;
Bütün sahte ilahları reddediyorum yani; tağutu ve kendini ilahlaştıranları tanımayıp inkar edeceğime, onlarla ilişkimi keseceğime, kalbimi bu pisliklerden temizlemek için bütün gücümü kullanacağıma dair Allah’a söz veriyorum
Bu kelimeyi söyleyen kimse genel olarak şöyle demek istemiştir:

Ey Rabbim! Ben, insanları kendisine ibadet etmeye yani; hükümlerini dinlemeye, kendisine saygı göstermeye, yüceltmeye çağıran tüm sahte ilahları reddediyor ve bunları kabul etmiyorum

Ey Rabbim! Ben Senin mülkünde, Senin dışında kendisini hüküm koyucu gören, Senin hükümlerin dışında hükümler koyan, insanların sözünü dinlediği, kanun ve hükümlerine itaat ettiği, haram ve helallerine, emir ve yasaklarına riayet ettiği hiçbir sahte ilahı tanımıyor; Sana yönelmeyen insanların kanun ve hükümlerini, yasa kitaplarını, uydurdukları sistemlerini, yollarını, yaşam biçimlerini, eğitim, evlenme, boşanma anlayışlarını, kazanma-harcama anlayışlarını, ekonomi anlayışlarını, siyasal yapılanmalarını, hukuklarını, hayat anlayışlarını ve proğramlarını, onların peşine takılıp dediklerini yapan yandaşları müşrikleri de reddediyorum, onları kesinlikle sevmiyorum, onlardan nefret ediyorum ve onlara düşmanlık duyguları besliyorum, bütün imkanlarımı bunları yok etmek için kullanacağım
 
Üst Alt