Kutsal kitapların sırası

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,822
Kutsal kitapların sırası
Kutsal kitapların sırası nasıldır, kutsal kitapların indiriliş sırası hakkında bilgi

Kutsal kitap, indirilen dinin özelliklerini, emir ve yasaklarını bildiren kitaptır. Dinimizde kutsal kitapların tümüne iman etmek şarttır. Yani biz müslümanlar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran-ı Kerim’in Yüce Mevla katından indirildiğine şüphesiz iman ederiz.
Kutsal Kitapların indiriliş sırası şöyledir:

TEVRAT-HZ MUSA (A.S)
ZEBUR-HZ DAVUT (A.S)
İNCİL-HZ İSA (A.S)
KUR’AN-I KERİM-HZ MUHAMMED (S.A.V)


TEVRAT : Allah-ü Teala tarafından Hz. Musa (a.s)a indirilen Kutsal kitabın da adıdır.
ZEBUR : Allah-ü Teala tarafından Hz. Davud (a.s)a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır.
İNCİL : Allah-ü Teala’nın Hz. İsa (a.s)a indirmiş olduğu Kutsal kitaptır.
KUR’AN-I KERİM : Allah-ü Teala’nın Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) e indirmiş olduğu Kutsal kitapdır.

İlahi kitapların indiriliş amaçları:

Kur’an’a göre kitapların gönderiliş amacı anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmedilmesi, (Bakara, 2/213), insanlar arasında adaletin yerine getirilmesi (Hadid, 57/25), ayrılığa düşülen konuların açıklanması ve inanan insanlar için yol gösterici ve rahmet olması (Nahl, 16/64), insanları karanlıktan aydınlığa çıkarıp onları Allah’ın yoluna iletmek (İbrahim, (14/1), zulmedenleri uyarmak ve güzel davrananları müjdelemektir. (Ahkaf, 46/12).
Kutsal kitapların ortak özellikleri:

1. İman ve Tevhid’in esaslarını bildirmede birleşirler.

2. Allah Teâlâ, zat ve sıfatlarında tektir. O, yegane Halıktır (Yaratıcı). Allah’dan başkasına ibadet edilmez.

3. Namaz, zekat, oruç gibi ibadet asılları. Bunların şekilleri değişik olabilir. (Enbiyâ, 21/73; Bakara, 2/183).

4. Zina, adam öldürme, hırsızlık gibi ırz, namus, can ve mal haklarına tecavüz haram ve büyük günahtır.

5. Bütün hayırlar ve güzel ahlâk esasları emredilir.

6. Hz. Muhammed (asv)’in Allah’ın Rasûlü olarak geleceğini ve sıfatlarını haber verirler.

7. Allah yolunda can ve mal ile cihada teşvik etmektedirler.

Yüce Allah, önceki kitaplarda indirdiği esas ve bilgilerin pek çoğunu Kur’an-ı Kerim’de indirmiştir. Mâide suresinin 48. âyeti bu hususa işaret eder:

Mâide suresi 48. âyet
“(Ya Muhammed), sana da kendinden önceki kitabları tasdik edici ve onlar üzerine bir kontrolcü (gözetleyici) olmak üzere bu kitabı indirdik. O halde onlar arasında Allah’ın indirdiği ile hükmet.”
 
Üst Alt