Kutsal kitaplarda Hz.Muhammed (s.a.v)

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Katılım
17 Mart 2019
Mesajlar
825
Tepkime puanı
277
Konum
Türkiye
Peygamberimiz Muhammed sav şöyle buyururlar.

Benim Kuranda ismim Muhammed, İncilde ismim Ahmed, Tevratta ismim Ahyed olarak geçer.

Hz. Muhammed, Bizans İmparatoru Hristiyan Herakliusu İslama davet edince,
Heraklius Hz.Muhammedin isminin İncilde geçtiğini söylemiştir.

==

Hz.Muhammed bir başka zaman bir başka imparatoru İslama davet etmiş, o imparator iman etmemiştir. Bunun üzerine o imparatorun yakın bir arkadaşı -Neden Muhammede iman etmedin? Onun ismi İncilde geçiyor. Ona papazlarda inanıyor.- demiştir.

Hz.Muhammede bir zamanlar papazların -haham vs. dahildir- inandığı -Örneğin, Varaka, Bahira, Abdullah bin Selam- inandığı bir gerçektir.

Halbuki Hz.Muhammedin isminin kutsal kitaplarda geçmesi.. Biz kuran haricinde bir kitapta Hz.Muhammedin müjdelendiğini görmesek bile müjdelenir. O kitapları inceleyelim.

Hz.Muhammedi müjdeleyen kutsal kitaplar.

1. Kur'an-ı Kerim -Esas olarak İslam dininde, ayrıca Bahailik dininde de kutsal kabul edilen kitap- -Kuranı Kerim, Hz.Muhammede indirilmiştir.-

Hz.Muhammedin gelmesiyle beraber Allah ona Kuranı vermiştir. Kuranı Kerim, yaklaşık 1410 yıl önce indirilmiştir. Kuran esas olarak İslam dininde kabul edilse bile Bahailik dinide bu kitabın kutsallığını kabul eder. Kuranı Kerim 2110 yılında 1500 yaşına girecek. Ayrıca Hz.Muhammedin peygamber oluşunun 1500-cü yılıda 2110 yılına denk gelmektedir. İnen 4 büyük kitaptan -incil tevrat zebur ve kuran- sonuncusudur.

“Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kur'an ve hak din ile gönderen Allah’tır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler.”

“Yâ, Sîn. Kur'an-ı Hakim’e and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allah’ın indirdiği Kur'an’dır.”

“Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”

“ Ya Resulüm! De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O’ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah’ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah’a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah’a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”


--

2. Zebur -Esas olarak Yahudilikte, ayrıca Hristiyanlık, İslam ve Bahailik dinlerinde de kutsal olarak kabul edilen kitap- -Zebur, Hz.Davuda indirilmiştir.-

Zebur, Hz.Davuda inen bir kitaptır. Esas olarak Yahudiliğin kitapıdır ki, bu Yahudiliğin 2-ci kitabıdır 1-cisi Tevrattır. Yahudilik haricinde, bu kitabı Hristiyanlıkta kabul eder. Ayrıca Bahailikte. Ve İslamda.

İslam inancına göre, bu kitabın çoğu kısmı tahrif edilmiş yani değiştirilmiştir. Ayrıca yine İslam inancına göre, bu kitap zamanla farklı milletler tarafından tercüme edildiği için, bazı sözlerin anlamları -doğaldır ki- değişmiştir.

Zebur kitabı, Hz.Davudun dualarını, ilahilerini oluşturan bir kutsal kitaptır. Ayrıca 4 büyük kutsal kitap arasında -yani zebur incil tevrat ve kuran arasında- ikinci inen kitapta Zeburdur. Zebur yaklaşık 2987 yıllık bir kitaptır. Yani bu kitap 2033 yılında 3000 yaşına giriyor. Böylelikle 2033 yılında Hz.Davudun İsrail kralı oluşunun 3000-ci yılı olacak. Ayrıca Zebur kitabıda 3000 yaşına girecek. Zeburun neredeyse 3000 yıllık bir kitap olması, onu dünya tarihinde görülmüş en eski kitaplardan bir tanesi yapar. Zebur ile Tevrat birlikte Tanah kitabını yani Museviliğin -Yahudiliğin- İncilini oluştururlar.

Zebura Mezmurlar da denir. Ve Eski Ahitte yer alır. Zeburun 151.bölümü/kısmı vardır ki, Yahudiler bu kısmın Zebura sonradan eklendiğine inanır ve bu yüzden törenlerde o kısmı okumaz ve o bölüme pek inanmazlar. Hristiyanlarda zeburun 151. bölümünü kabul etmez çünkü o bölümün gerçek olup olmadığı belli değildir.

==

Zeburda Hz.Muhammed


Zebur, Mezmurlar 72 - Ad. Süleymanın Mezmuru:

Senin halkını doğrulukla, Mazlum kullarını adilce yargılasın! - Ki Hz.Muhammedde herkesi adaletle yargılardı ve birkeresinde şöyle buyurmuştu: Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.-

Dağlar, tepeler, Halka adilce sevinç getirsin! - Ki Hz.Muhammedde gelişiyle birlikte insanlara hakkı müjdeleyerek sevinç getirdi.

Mazlumlara hakkını versin, Yoksulların çocuklarını kurtarsın, Zalimleriyse ezsin! - Ki Hz.Muhammedde yoksullara karşı adaletle davranmayı sever ve zalimlerle de hep savaşırdı.

Güneş ve ay durdukça,Kral kuşaklar boyunca yaşasın ; - Ki Hz.Muhammed vefat ettikten sonra bile hep namazlardan sonra zikredildi ve zikrediliyor. İnsanların kalbinde yaşamaya devam ediyor ve milyonlarca Müslüman onu anmaya devam ediyor.

Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! - Ki Hz.Muhammedde gelişiyle bereket ve sevinç getirdi. Hz.Muhammede bir vakit bakan bir aile, develerinin -Hz.Muhammede baktıkları zamandan beri- sütle dolup taştığını görmüşler.

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! - Ki Hz.Muhammed okadar dürüst ve doğru bir insandı ki ona El-Emin derdi. Onun Rabbi yalan söylemeyi yasakladı.

Egemenlik sürsün denizden denize,Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek! - Ki Hz.Muhammed gelince de gelişiyle halkı birleştirdi.

Çöl kabileleri diz çöksün önünde,Düşmanları toz yalasın. - Öyle de oldu. Hz.Muhammedin düşmanları hep kaybeden oldular ve hepside helak oldular. Örneğin ebu cehil ile ebu leheb.

Tarşiş'in ve kıyı ülkelerinin kralları Ona haraç getirsin,Saba ve Seva kralları armağanlar sunsun! - Hz.Muhammedin İslama davet ettiği kralların peygamberimize sav hediyeler verdiği bilinir.

Bütün krallar önünde yere kapansın, Bütün uluslar ona kulluk etsin! - Tarih boyu yüzlerce ülke Hz.Muhammed ve onun Rabbına iman etmiştir.

Çünkü yardım isteyen yoksulu,Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. - Hz.Muhammedde fakire, yoksula yardım etmeyi, sadaka vermeyi, zekat vermeyi severdi. Bunun sevabı da vardır.

Yoksula, düşküne acır,Düşkünlerin canını kurtarır. - Hz.Muhammed hep yoksula yardım etmiştir. Ve düşkünleri saplandıkları bataklıktan çekip HAKKa davet etmiştir.

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. - Hz.Muhamedde insanları zorbalık ve baskıdan kurtararak HAKKa davet etmiştir. Müslüman etmiştir. Onların kanı değerlidir, çünkü onlar şehid olsalar birgün, büyük bir makama ereceklerdir.

Yaşasın kral!Ona Saba altını versinler;Durmadan dua etsinler onun için,Gün boyu onu övsünler! - Hz.Muhammed ve Rabbi günboyu insanlar tarafından övülerek zikredilir.

Ülkede bol buğday olsun,Dağ başlarında dalgalansın!Başakları Lübnan gibi verimli olsun,Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın! - Hz.Muhammed gelişiyle birlikte bereket getirmiştir.

Kralın adı sonsuza dek yaşasın,Güneş durdukça adı var olsun,Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,Bütün uluslar “Ne mutlu ona” desin! - Hz.Muhammed Allahın seçtiği son peygamberdir, Allah onu yüce bir makamla üstün kılmıştır. Bu yüzden diğerlerinin ona NE MUTLU ONA! dedikleri bir gerçektir.

Zeburdaki ayetler açıkça efendimiz Muhammedi sav tarif etmektedir.

==

3. Tevrat -Esas olarak Yahudilikte, ayrıca Hristiyanlıkta ayrıca Bahailikte ve İslamda kabul edilen kutsal kitaptır- -Bu kitap Hz.Musaya indirilmiştir.-

Bu kitap Yahudiliğin ilk yani ana, esas kitabıdır. Ama hristiyanlık bahailikte ayrıca Hak Din İslamda bu kitabın kutsallığını kabul eder. Bu kitapsa Hz.Musaya indirilmiştir. Ve inen 4 büyük kitaptan 2-cisidir. Tevrat ve Zebur birlikte Tanahı oluşturur. Tevrat ve İncil ise birlikte Kitab-ı Mukaddesi oluştururlar. Tevrat 4 büyük kitap arasında inen en eski kitaptır. Tevrat ve Zebur birlikte hemde Eski Ahiti oluşturur. Yani Tevratta Eski Ahittendir.

Tevrat yaklaşık 3400 yıllıktır. Yani bu yıl -2020- Tevrat tam 3400 yaşına bastı.
Çoğu kişi Zeburun Tevrattan önce indirildiğini savunur. Halbuki kaynaklarda Hz.Musanın M.Ö. 1400-lerde, Davudun ise M.Ö. 1000-lerde yaşadığı söylenir. Dolayısıyla Zebur Davuda verildiyse, Tevratın Zeburdan sonra indirilmesi imkânsızdır.

Zeburda olduğu gibi, Hz.Muhammed Tevratta da geçer.

==

Eski Ahit - Haggay 2, 6-7 ayetler,

Herşeye egemen olan Efendiniz diyor ki, bir kere daha! Vakit azdır.. Ben göklerle yeri, denizle karayı sarsacağım.. Ve bütün milletleri sarsacağım ve bütün milletlerin Himadası gelecek ve bu mabedi şansa, şerefle dolduracağım. Der. - Himada Muhammed ismiyle aynı köklerden gelir. Ayrıca Himada Ahmed isminin harflerinden, Ha mim dal harflerinden oluşur. Ayette de gelecekte alemlerin Himadasının geleceği söylenir ki, Allah Hz.Muhammedi alemlere rahmet olarak gönderir ve Himadanın, Hz.Muhammedin isimleriyle aynı kökten gelmesi, burda Hz.Muhammedin kastedildiğini açıkça gösterir.

Tesniye, BAB 33 ve ayet 2

Rab, Sinadan geldi ve onlara Sâirden doğdu. Paran -Mekke- dağlarında parladı ve mukaddeslerin on binleri içinden geldi. Onlar için sağında ateşli ferman vardı. - Sinadan gelme Hz.Musaya işarettir ki, Hz.Musaya Sina dağında bazı hükümler indirilmiştir. Sairden doğması, Hz.İsaya ve İncile işarettir. Paran yani Mekke dağlarında parlamasıysa, Hz.Muhammede işarettir. Diğerleriyle değilde, Hz.Muhammed ile PARLAMASI, Hz.Muhammedin makamını bildirir.

Tevrat yaratılış 21
Tanrı'nın meleği göklerden Hacer'e, "Neyin var, Hacer?" diye seslendi, "Korkma! Çünkü Tanrı çocuğun sesini duydu. Kalk, oğlunu kaldır, elini tut. Onu büyük bir ulus yapacağım." Sonra Tanrı Hacer'in gözlerini açtı, Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu doldurdu, oğluna içirdi. Çocuk büyürken Tanrı onunlaydı. Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu. Paran Çölü'nde yaşarken annesi ona Mısırlı bir kadın aldı.” - Burda geçen ulus Hz.Muhammed ve onunla birlikte devam eden ümmettir. Çünkü, Hz.İsmailin soyundan gelen Hz.Muhammed dışında bilinen bir peygamber olmadığı bilinir.

“Ahir zamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orada hakka ibadet etmek üzere mübarek bir dağı seçerler. Ve her iklimden bir çok halk orada toplanıp, bir Rabbe ibadet ederler, ona şirk koşmazlar... - Bu yine eski ahit miha bab 4 ayet 1-2-5 de geçiyor. Burda geçen Arafat dağıdır ki, buraya hep hacılar, müminler gelip ibadet ederler. Eğer böyledirse, ümmeti merhume, ümmeti muhammeddir. Buda Hz.Muhammedi müjdeler.


Bozkır ve bozkırdaki kentler, kedar köylerinde yaşayan halk sesini yükseltsin. sela'da oturanlar sevinçle haykırsın, bağırsın dağların doruklarından. - Burda Kedar köylerinden bahsedilir. Hristiyanlarda kabul ediyor ki, ve yine kaynaklarda geçiyor ki, Kedar soyu, hz.ismail soyudur. Dolayısıyla Hz.Muhammed Hz.İsmail soyundan olduğu için, burda Hz.Muhammede işaret ediliyor.

Tesniye Tevrat 18/18

“Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi Onun ağzına koyacağım ve Ona emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek..” - Burda kardeşleri derken Hz.Musa gibi bir peygamber yani Arap bir peygamber çıkarılacağı söylenir. Burda kesinlikle Hz.Muhammede işaret edilir. Çünkü Hz.Muhammedde Arap ve okuma-yazma bilmiyor bu ayette de sözlerimi onun ağzına koyacağım diye geçiyor. Yani o kişide okuma-yazma bilmiyor diye rab sözleri onun ağzına koyuyor. Ayrıca burda Hz.Muhammed harici başka bir peygamber kastedilemez çünkü yine Tesniyede Artık İsrailoğullarından Hz.Musa gibi -yani Arap- bir peygamber çıkmayacağı söylenir. Hz.Muhammed ise Hz.Musadan sonrasında İsrailoğullarına gönderilmemiş tek Arap peygamberdir. Ayrıca Hz.Muhammedde okuma-yazma bilmediği için vahiy geldiğinde sözler sanki onun kalbine yazılırdı oda gidip bu sözleri diğerlerine tıpatıp söylerdi.

--


4. İncil -Esas olarak Hristiyanlığın kitabıdır, ama Bahailer ve Müslümanlarda kabul eder.-

Yeni Ahiti oluşturan kitaptır. Hz.İsaya indirilmiştir. Esas olarak Hristiyanlığın kitabıdır ama Bahailer ve Müslümanlarda kabul eder. İncil Tevratla birlikte Kitab-ı Mukaddesi oluşturur. İncil 1957 yıldır inmiştir. 2063 yılında İncil 2000 yaşına girecek. İncil 4 büyük kitap arasında inen 3-cü kitaptır. Zaten 4-cü ve sonuncusu Kurandır.

İncilde de Hz.Muhammed vardır. Tıpkı diğer 3 büyük kitapta olduğu gibi.

==

Yeni ahit YUHANNA bab 16 ayet 14


“Ama size gerçeği söylüyorum, benim gitmem sizin için yararlıdır. Çünkü gitmezsem, Faraklit gelmez... Ama gidersem onu size gönderirim.” - Hristiyanlar burda geçen Faraklitin Hz.Muhammed değilde Kutsal Ruh olduğunu düşünür. Peki Peygamberlerin art-arda geldiğini biliriz birisi gitmesse diğeri gelmiyor. Peki İsa gitmezse neden Kutsal ruh gelmiyor? Ve ya İsa -Hristiyanlığa göre dersek Tanrı- neden Kutsal ruhu gönderiyor? Kutsal Ruh bununla neden peygamber yerine konuyor? Burda ap-açık bir peygamberden bahsettiği gerçeği varken, neden boşu-boşuna kutsal ruh diyorlarki. Faraklit Hakkın -Tanrının- Ruhu anlamına gelir evet ama diğer manasıda Hak ile Batılı ayırandır ki, Hz.Muhammedde böyle yaptı. Bunları bir kenara bırakırsak Faraklit Yunanca Piriklitos ve ya Paraklitos anlamlarına gelir. 100-200 yıl öncesine ait İslami kitaplarda ve ya bazı kaynaklarda Hz.Muhammedin kutsal kitapta isminin Münhamenna diye geçtiğini söyler. Lüğate baka bilirsiniz bu söz Osmanlıcada da yer alıyordu ve Muhammed anlamını veriyor. Yani Hz.Muhammedin isimlerinden, lâkaplarından bir tanesidir. Faraklit, Süryanice de Münhamenna anlamını vermektedir ki kaynaklarda hz.muhammedin kutsal kitaplrda isminin Münhamenna diye geçtiği söylenir. Münhamennanın Arapçadaki anlamı ise Ahmeddir ki Hz.Muhammed kendisi benim İncilde ismim Ahmed diye buyurmuştur. Dolayısıyla burda müjdelenende Odur. Ayrıca ne işitirse onu söyleyecekten kastın vahiy olduğunu herkes anlar. Ne yani Kutsal Ruhadamı vahiy veriliyor? Ki Kutsal Ruh 3-lü 1-likten bi tanesi. Baba, Oğul, Kutsal Ruh.

İncil, Yuhanna Bab 16 ayet 7

İsa dedi; “Size gerçeği söylüyorum; benim gidişim size faydalıdır. Zira ben gitmezsem, tesellici size gelmez. - O tesellici Hz.Muhammeddir. Zira Hz.İsadan sonra gelen tek peygamber Hz.Muhammeddir.

İncil Yuhanna 14 ün 30-cu ayeti

İsa dedi; “Artık sizinle konuşmayacağım: Çünkü bu dünyanın reisi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur.” - Peki İsa nasıl bir Tanrıdır ki, onda kendisinden sonra gelecek olan tesellicinin hiçbirşeyi yoktur? Bu isanın sadece bir nebi olduğunu gösterir. Hz.Muhammedin Hz.İsadan makamca yüksek olduğu bilinir.

Yuhanna Bab 1 ayet 20-21

Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu; açıkça konuştu, inkâr etmedi: "Ben Mesih değilim" diye açıkça konuştu. Onlar da kendisine: "Öyleyse sen kimsin? Sen İlyas mısın?" diye sordular: O da "Değilim" dedi. "Sen O Peygamber misin?" dediler. Yahya: "Hayır" diye cevap verdi. - Burda Hz.Yahyaya, sen İSA MESİH misin diye sorulmuş oda mesih değilim yani isa değilim demiş. sonra sen Hz.İlyas mısın diye sorulmuş. Hz.Yahyada Değilim demiş. Sonra Hz.Yahyaya SEN O PEYGAMBER MİSİN? diye sorulmuş Yahya yine hayır demiş. Peki O Peygamber kim? İsimlerini söylememelerinden daha o peygamberin gelmemiş olduğu açıktır. Hz.İsadan sonra gelen tek peygamber Hz.Muhammed olduğu için burda sen o peygamber misin sorusundanda kastedilen hz.muhammed oluyor.

İncilde Hz.Musanın size içinizden benim gibi bir peygamber gelecek diye buyurduğu yazılıdır. Ama bir başka kısımda İsrailoğullarından Hz.Musa gibi bir peygamber çıkmayacağı yazılıdır. - Hz.Musaya benzer peygamberden tabikide kastedilen çöllerde, develerle birlikte olan yani bir Arap peygamberdir. Hz.Musadan sonra gelipte Arap olup ama İsrailoğullarına gönderilmeyen tek peygamber Hz.Muhammeddir.

--

5. Zend-Avesta -Esas olarak Zerdüştlüğün kitabı olsa bile, bir kısım Müslüman tarafından, ayrıca Bahailik, Manicilik, Kadıyanîlikte kabul görür- -Bu kitab, Zerdüşte aittir.-

Zerdüştün dininde 5 vakit namazın farz kılınması ve İslam inancına göre her peygamberin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldığı, Zerdüştün gerçekten peygamber olabileceğini gösteriyor. Zira zerdüştlük dini dünya üzerindeki en eski dinlerden bir tanesi olarak kabul görmüştür. Zend-Avesta kitabı 2608 yıl önce yazılmıştır. Bu kitap 2112 yılında 2700 yaşına girecek.

Zerdüştlüğün İslamla benzerliği -Örneğin zerdüştiler Miraç mucizesine inanırlar- bu dinin gerçektende bir zamanlar hak olarak kabul edilip sonradan bozulduğunu göstere bilir.

Ayrıca, Burçları ortaya atan ilk kişide Zerdüşttür. Zerdüşt zamanında bir sıra astroloji ile ve başka bir takım konularla ilgili şeyleri keşfetmiştir. Zerdüştlük İran dinidir ve Zerdüştün aslen Kürt olduğu söylenir. Ama sadece İranlı olduğunu söyleyenlerde vardır. Avesta da açıkça Arabistanda doğacak bir Peygamberden bahsetmesi, Zerdüştün gerçekten bir peygamber olabileceğini gösterir. İslamdışı metinlerde geçtiğine göre, Avesta kitabı bozulmuştur.

--

Avesta kitabında Hz.Muhammed

==

Desatir, günümüzde pek az bilinen bir metindir. Çok Eski İran dinlerinin kutsal metinleri bu Avesta kitabı ve içerisindeki Desatirden toplanırdı.
Desatir, Zend-Avesta kitabının bir parçasıdır. Yani Avesta kitabına bağlı olan bir metindir.

Avestanın Desatir "bölümünde" özetle şu metin de yer almaktadır.

İranlıların ahlak seviyesi düştüğü vakit, - Yani, İranlılar dinlerini terkettiği zaman.

Arabistanda bir nur doğacaktır. - Nurdan kastedilen Nurlu bir İnsandır, bir Peygamberdir bu arada.

Takipçileri onun tahtını, dinini ve herşeyini yükseltecektir. - Dinini yükseltecektir demesinden Arabistanda doğacak bu Peygamberin kendi dinini kuracağı bellidir. Hz.Muhammedde öyle yapmıştı. Takipçilerden kastedilen tabikide ona iman edenlerdir.

Bir bina inşa edilmişti. Ve onun içinde ortadan kaldırılacak olan putlar vardı. - Burda binadan, Kabeye işaret edilir ki çevresinde pek çok put vardı ve Hz.Muhammed kırıp kaldırdı.

Halk yüzünü o binaya dönüp ibadet eder. - Yani Kabeye dönüp namaz kılarlar.

Onun Takipçileri, İran, Taus ve Belh şehirlerini alacaklar ve İranın pek çok akıllı adamı, onun takipçilerine katılacaktır. - Burda o Peygambere iman eden şahısların İranı alacağı yazılıyor. 633 yılında İranın fethini Allahın kılıcı adlandırılan Hz.Halid bin Velid başlattı ve bu fetih 654-de kadar sürdü ve İran İslamlaştırılmaya başlandı ve pek çok İranlı akıllı adamlar iman ettiler. Belh Şehri, İslamın Egemenliğine girmiş bir şehirdir yani orayıda Müslümanlar almıştır. Taus şehrinden kastedilen herhalde Tus şehridir. Zira buda İran şehridir. Ve bu şehirde Müslümanlar tarafından alınmıştır. Dolayısıyla bu metnin açıkça Hz.Muhammede işaret ettiği besbellidir.

--

6. Hinduizm kutsal kitapları -Hinduizm- -Kitaplar 10.000, 5.000 ve 2.000 yıllık geçmişe sahipler bu yüzden yazarları tam bilinmez.-

Hinduizm dini tarihin bildiği en eski dindir -Tengricilik daha eski olsa bile Hinduizm en eski kabul edilir nedense-.

Bu din ne az ne çok 10 bin yıl önce ortaya çıktı. Bu dinde namazın olması, İslamla benzer bir yönüdür.
Bu dinin mensupları -dilleri gereği- Namaza -Namaskar- diyorlar.
Ve Hinduizm en eski namaz metinlerine sahip.

Yani 10.000 yıllık taşlara kazınmış secde, ruku yapan resimler bulundu.

Yani 10.000 yıl önceki Hinduist halk, Namaskar yani Namazı taşlara çizmişler.

10.000 yıl önce, daha gelişmemiş insanların, böylesine bir din kurup üstüne üstlük ibadet sistemi geliştirmeleri gariptir.

İşte bu yüzden bu dine -Hz.Ademin Dini- deniyor. Çünkü Hz.Ademde Hindistana gönderildi ve Hinduizmde bir hint dini ve çok eski.

Hatta bazı Hinduist araştırmacılara göre, Hinduizm dini tam 1.300.000.000 yıldır var. Ama böyle birşeyin olması mümkün değildir.

Hinduizm çok köklü bir dindir, yani ne sorsan var bu dinde. Birçok binlerce yıllık kutsal metinlerden tut kutsal sayılan rütbelere kadar herşey ama herşey yer alır.

Dinin kendisi çok eski olsa bile, kutsal metinleri dinin kendisi kadar eski değildir. Hinduizmin kutsal metinleri birçok kez değişime uğradı haliyle. Hala Hinduizmde bazı değişimler yapılıyor. Yani bu din 10.000 yıldır kendini güncelleyerek hayatta kalıyor. Ve Hinduizm, dünyadaki en çok mensubu bulunan 3-cü din. 900.000.000 mensubu vardı ama 100.000.000 kişide katılarak şuan bu dinin 1.000.000.000 mensubu var. Kutsal metinleri zor ve eski bir dil olan Sanskritçe ile yazılmıştır.

Hinduizmin kutsal metinleri:

1. Upanişad kitabı, birçok Upanişad kitabı var. En eskileri 2820 yıllıktır. Upanişad kitapları, felsefi ve daha çok mistik kitaplardır.

2. Vedalar kitabı, Aryan din edebiyatının tamamı bu kitapta yer alır. İnanması güç olsa bile bu böyledir. Vedalar kitapıda tek değil birçok vardır. En eskisi, 3520 yıllıktır.

3. Brahmana kitabı, buda diğerleri gibi tek bir kitap değil. En eskisi 2920 yıllıktır.

4. Bhagavat Gita kitabı, bununda tek kitap olduğu söylenemez doğrusu ama tek kitap diyenlerde vardır. Bazı araştırmalara göre bu kitap İncilden daha ünlüdür, ama bu bilgi kesin değil. Bhagavat Gita kitabı 5020 yıllık bir kitaptır.

5. Ramayana kitabı, büyük ve elden ele dolaşmış bir kitaptır. Bazı bölümlerden oluşur ve 2420 yıllıktır. Eski Hindistanda yazılan en önemli ikinci destandır.

6. Mahabhara kitabı, Eski Hindistanda yazılan en önemli birinci destandır. Kitabın bölümleri farklı zaman dilimlerinde meydana gelmiştir. Bu kitapta elden-ele dolaşmıştır. Ve 3322 yıllık bir kitaptır.

7. Puranalar kitabı, evrenin yaratılması, mitsel hikayeler, tanrı ve krâlların hikayeleri gibi şeylerden bahsedilir. Bu kitap bir değildir. Birçoktur. Ve bu metinler bir destan değillerdir. 2220 yıllık bir kitaptır.

8. Aranyaka kitabı, bu kitap 3020 yıllık bir kitaptır.

9. Shikshapatri kitabı, 3902 yıllık bir kitaptır.

10. Vachnamrut kitabı, 3849 yıllık bir kitaptır.

-


Hinduizm kutsal metinlerinde Hz.Muhammed.

==

Puranalar

Peygamber bir öğretici kendi dostlarıyla zuhur edecektir. Onun adı Mohammad olacaktır. Raca ona bütün saygılarını sunar ve şöyle der: Sana bağlı kalacağım. Sen ey İnsanlığın efendisi, Arabistanın sakini. Sen şerri yok etmekden ötürü büyük bir güç toplamışsındır.

Vedalar Mantra 1-11

O deveye binen Rişidir. Arabası göklere ulaşır. - Burda geçen araba, Attır. Bilindiği üzere Hz.Muhammed miraç gecesinde atıyla göklere ulaşır.

Kendisine 10 buket, 100 altın sikke, 300 safkan at ve 10.000 inek verildi. - Burda geçen buket gibi şeyler mecazi anlam taşırlar. 10 buket cennetle müjdelenen 10 sahabe, 100 altın sikke, Habeşistana göç eden ilk sahebeler, 300 safkan at Bedir ashabı -ki Bedir savaşında 300 müslüman vardı-, 10.000 inek ise Mekkeyi fetheden sahabelerdir -ki onların sayısı 10.000di-.

Ondan insanları uyarması istenir. - Kİ Hz.Muhammed insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderilmiştir.

--

Puranalar, Vişnu Puran

Ve Tanrının son tenasühü, bir cenkçi müharib şeklinde tezahür eder. Bu muharib Kumlu adada -Kumlu ada çöl manasında mecazi anlam taşıyor olabilir buarada- namlı bir aileden dünyaya gelir. Babasının adı Vişnuyasa -Sanskritçe bir kelime olup Allahın kulu anlamını verir, Arapçası Abdullahtır-. Anasının adı Somti -Sanskritçe bir kelime olup Emin OLUNAN KİŞİ anlamını verir ve arapça anlamı Aminedir- olacaktır. - Ki Hz.Muhammedinde annesinin adı Amine ve babasının adı Abdullahtır ayrıca namlı bir aileden gelir Hz.Muhammed.

Kuntap

O Mamah -Hz.Muhammed- Rishiye 100 altın para, 10 taç, 300 savaş atı ve 10.000 sığır verdi.- 10 taç cennetle müjdelenen 10 sahabe, 100 altın para habeşistana göç eden ilk sahabeler 300 savaş atı bedir ashabı 10.000 sığır mekkeyi fetheden sahabelerdir.

Puranalar

Bir beklenen peygamber, bir ruhani rehber.. O dostlarıyla zuhur eder. Onun adı Mohamed olacaktır. Senin önünde hürmetle eğildim. Ey sen, sen ki insanların övünç kaynağısın, senki Arabistanda ikâmet edersin.. Sen pis iblisi mahveden büyük bir kuvvet toplamışsın ve sen kendin putperestlerden korunmaktasın.

Ey Raja, senin tevhid dinin diğer tüm dinlere üstün kılınır. Benim dostum -yani Hz.Muhammed- sünnetlidir, başında saç kuyruğu olmaz -yani saçını örmez-, sakallıdır, yüksek sesle ibadete çağırır -yani ezan-. O domuz eti haricinde tüm etleri yer.


Atharva, Veda.

O, yüksek yapılı, duvarları dümdüz ve aynı hizada olsa da olmasa da onun her köşesinde Tanrı tecelli eder. Tanrının evini -Kabeye işaret ediliyor- bilen, orada tanrının anıldığını da bilir. Bu meleklere ikametgahının sekiz çemberi -yani tavaf- ve dokuz kapısı bulunur. O başkası tarafından asla ele geçirilemez. Onda ebedi bir hayat bulunur. Ve o ilahi bir nurla ışıl-ışıl parlar.

Kuntap

Mekkenin fethinde olanlar.. O herkesi görüp gözeten zat.. Tahta çıkar-çıkmaz dünyaya barış ve güven hediye eder. Kuru ülkesinin halkı onun beytinin inşası sırasındaki arabuluculuğunu anlatıp dururlar. - İbranicede bir evi koruyan kişiye kuru denir. Korunan eveyse Kore denir. Burda Kabeye işaret edilir. Onu inşa edenlereyse -Kuru ülkesi- halkı filan denir. Kurunun Arapça söylenişi Koreish yani Kureyştir. Hz.Muhammed Kureyşlerdendir.

Hinduizm kitaplarında açıkça Hz.Muhammed ile ilgili yazıların olması üzerine,
Hinduist bilginler bu metinlerin tahrif edildiğini iddia ettiler. Ama böyle bir tahrifin 1400 yıl içerisinde gerçekleşmesi ve bu yıllar içerisinde kimsenin böylesine birşeyi farketmemesi -zira Hinduizm çok geniş, köklü bir dindir- imkansızdır.

Bu müjdelerin yarısıdır daha birçok kitapta Hz.Muhammede dair işaretler bulunur..
 
Üst Alt