Kurban Nasıl Kesilir?

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
7,426
Kurban Nasıl Kesilir?

I.
Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur.

Sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye gelecek şekilde sol tarafına yatırılır.

Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak şartıyla diğer ayakları bağlanır.

Bundan sonra tekbir ve tehlîl getirilir.

Arkasından "Bismillâhi Allâhü ekber" denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir.

Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür.

Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir müslümana kestirir. (1) II.
Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan:

"Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ılâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber'' der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser.

Sadece "Bismillâhi Allahü ekber'' diye kesse de olur.

Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir.

Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekat namaz kılar, sonra da dua ederek Cenâb-ı Hak'tan dileklerde bulunur.
Kurban Niçin Kesilir?

Kurban Allah'a yaklaşmak maksadıyla ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için kesilir. Allah'tan başkası adına hayvan kesmek haramdır ve böyle yapanlara Peygamber Efendimiz (s.a.v) "Allah'tan başkası nâmına hayvan kesene Allah lânet etsin" şeklindeki ifâdeleriyle uyarmıştır. (1)

Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, şamil ıslam Ansiklopedisi
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,649
Kurban bayramının yaklaştığı günlerde kardeşlik duygusu da senenin sair zamanlarına nazaran daha derinden hissedilir. Bayram günleri geldiğinde ise zirveye ulaşır. Bayramlar ve dinî açıdan mana taşıyan muayyen zaman dilimlerinde açığa çıkan o ulvî hisleri sadece ihya edildiği günlere tahsis etmek, hem fert planında hem de cemiyet planında büyük bir eksikliktir. Aslolan, senenin tamamında o ulvî hislerle düşünüp yine o ulvî hislerle hareket edebilen fertler ve bu olgunluğa sahip bir cemiyet oluşturabilmektir.
 
Üst Alt