Kuranda gayb ile alakali tahmini 39 ayet geçiyor

gözyaşi

Katılımcı Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
9 Mart 2011
Mesajlar
56
Tepkime puanı
1
2:3 - Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah yolunda) harcarlar.

2:33 - (Allah): "Ey Âdem, bunlara onları isimleriyle haber ver." dedi.
Bu emir üzerine Âdem onlara isimleriyle onları haber verince, (Allah): "Ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim, sizin açıkladığınızı da, içinizde gizlediğinizi de bilirim" dememiş miydim?" dedi.

3:44 - İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir.
(Yoksa) "Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak?" diye kalemlerini (kur'a için) atarlarken sen yanlarında değildin.
(Bu hususta) Tartışırlarken de yanlarında bulunmadın.

3:179 - Allah, müminleri içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir, pisi temizden ayıracaktır.
Ve Allah sizi gayba vakıf kılacak da değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçip (gaybı bildirir).
O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

6:50 - De ki: "Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum.
Gaybı da bilmiyorum. Ve size, ben bir meleğim de demiyorum.
Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum." De ki: "Kör ile gören bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?"

6:59 - Gaybın anahtarları O'nun katındadır, onları O'ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.

6:73 - Gökleri ve yeri, yerli yerince yaratan O'dur.
Bir şeye "ol" dediği gün hemen oluverir. O'nun sözü haktır.
"Sûr"a üfürüldüğü gün de mülk ancak O'nundur.
O, gizliyi ve açığı bilendir.
O, hikmet sahibi, her şeyden haberdardır.

7:188 - De ki, ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye, ne de bir zararı önlemeye malik değilim.
Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı.
Ben iman edecek bir kavme müjde veren ve uyaran bir peygamberden başka biri değilim.

9:94 - Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde size özür beyan edecekler. De ki: "Özür beyan etmeyin.
Size kesinlikle inanmayız. Allah bize, sizin durumunuzdan haberler verdi".
Bundan sonra da Allah ve Resulü yaptıklarınızı görecektir.
Daha sonra da gizliyi ve âşikârı bilen Allah'a döndürüleceksiniz.
O vakit O, size neler yapmış olduğunuzu tek tek haber verecektir.

10:20 - Bir de "Ona Rabbinden daha başka bir âyet indirilse ya!" diyorlar.
De ki: "Gaybı bilmek ancak Allah'a mahsustur, bekleyiniz bakalım, ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz."

11:31 - Ben size "Allah'ın hazineleri benim yanımdadır." demiyorum ki.
Ben size "Ben bir meleğim." de demiyorum.
O sizin kendinize göre, hor gördükleriniz hakkında "Allah onlara hiçbir hayır vermez." de demiyorum.
Onların içlerindeki niyeti, en iyi Allah bilir.
(Bu söylediklerimin aksini iddia etseydim) asıl o zaman zalimlerden olurdum.

11:123 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek yalnızca Allah'a mahsustur.
Her iş O'na döndürülür. Sen yalnızca O'na ibadet et ve yalnızca O'na dayan.
Rabbin yaptıklarınızın hiçbirinden gafil değildir.

12:102 - İşte bu, sana vahiyle bildirdiğimiz gayb haberlerindendir.
Yoksa onlar yapacaklarına karar verip mekir (oyun) yaparlarken sen yanlarında değildin.

13:9 - Allah görünmeyeni de bilir, görüneni de.
Büyüktür ve yücelerden yücedir.

16:77 - Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir.
Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir.
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

18:26 - De ki: "Onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir."
Göklerin ve yerin gaybı O'na aittir.
O ne güzel görendir! O ne mükemmel işitendir!
Onların, O'ndan başka bir yardımcısı yoktur.
O, kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez.

19:61 - O cennet, Rahmân (olan Allah)ın kullarına görmedikleri halde vadettiği "Adn" cennetleridir.
Şüphesiz O'nun vaadi mutlaka yerini bulacaktır.

21:49 - Onlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar, kıyamet saatinden de titrerler.

23:92 - Allah, gaybı da, açık olanı da bilir.
O, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok yüce ve münezzehtir.

27:65 - De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez.
Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

32:6 - İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.

34:3 - İnkâr edenler: "Bize o kıyamet saati gelmez." dediler.
De ki: "Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir.
O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz.
Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır."

34:53 - Halbuki daha önce (dünyada) O'nu inkâr etmişlerdi.
Uzak yerden gayba taş atıyorlardı.

35:18 - Hem günah çeken bir kimse, başkasının günahını çekmeyecek; yükü ağır basan, onun yüklenilmesine çağırsa da ondan bir şey yüklenilmeyecek, isterse bir yakını olsun.
Fakat sen ancak o kimseleri sakındırısın ki, gaybda Rablerinin korkusunu duyarlar, namazı dürüst kılarlar.
Temizlenen de sırf kendisi için temizlenir.
Nihayet dönüş Allah'adır.

35:38 - Şüphe yok ki Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir.
Elbette o, sinelerin içinde olanları da bilir.

36:11 - Sen ancak Kur'ân'a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi sakındırırsın.
İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.

39:46 - De ki: "Ey gökleri ve yeri yaratan, görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'ım!
Kulların arasında, o ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında sen hüküm vereceksin."

49:18 - Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin görülmeyen esrarını bilir.
Allah yaptıklarınızı görür.

50:33 - Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

52:41 - Yoksa gayb kendilerinin yanında da onlar mı yazıyorlar?

53:35 - Gaybın bilgisi kendi yanındadır da, o mu görüyor?

57:25 - Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik.
Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır.
Bu, Allah'ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir.
Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.

59:22 - O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

62:8 - De ki: "Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra görünmeyeni ve görüneni bilene döndürüleceksiniz.
O size (bütün) yaptıklarınızı haber verecektir.

64:18 - Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.

67:12 - Fakat daha görmeden Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.

68:47 - Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

72:26 - O bütün gaybı bilir. Fakat gaybını hiç kimseye açmaz.

81:24 - O, gayb hakkında cimri de değildir.


 
Üst Alt