Konya Taşkent İlçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Taşkent İlçesi

Yüzölçümü : 468 km2
Nüfusu : 53.635
İlçe Merkezi : 12.891
Köyler : 40.744
Rakım : 1460 m.


Taşkent, Konya ilinin 31 ilçesinden birisi. Konya’nın en güney ucunda yer alan ilçe, Karaman ve Antalya illerine ve diğer bir Konya ilçesi olan Hadim ile komşudur.

Tarihçe
Taşkent, Orta Toroslar Taşeli Platosunda, Göksu vadisi kanyonları üzerinde yer alan küçük, ama şirin bir ilçemizdir. Tarihi kayıtlarda "Komesettin İli" olarak anılan Ermenek civarının 1227-1228 yıllarında Karamanoğulları'nın yerleşimine açılması ile yöredeki Türkmenler daha rahat hareket eder duruma gelişmişlerdir. Toros dağlarında kalan Ermenilerin Kilikyada (Çukurova) toplamaya başlamaları ile doğan boşluk Türkmen boylarından özellikle Avşar, Çetmi, Köseliler vb. boylarının yöreye iskanı ile doldurulmaya başlamıştır.

Ekseriyeti Avşarlardan oluşan Türkmenlerin Taşkent'e yerleşim tarihleri takriben 1225-I250 yılları arasındadır. Taşkent yanında şu an çevre kasabalar olan Avşar, Çetmi, Balcılar ve Bolay'ın da yerleşimi göçebe olarak buralara gelen Türk boylarının zamanla yerleşik hayata geçmeleri ile olduğu düşünülmektedir. İlçe merkezi yörede en eski yerleşim yeri olup, tarihi yapılarda da bu doğrulanmaktadır. 1570 tarihli tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığı üzere Pirlerkondu (Taşkent'e) da 400 vergi mükellefinin bulunduğu kaydı mevcuttur. Taşkent, Alanya ile Karaman arasındaki kervan yolu güzargahında yer alan müstahkem bir mevkiye sahiptir. Bu özelliğinden dolayı eski tarihlerde ticaret ve zanaatkarlık oldukça gelişmiştir.

Genellikle Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent ve civarına yerleşmeleri 1225-1250 yılları arasında olmuştur.Taşkent ve çevresindeki yerleşim birimleri buradaki Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesiyle oluşmuştur. Taşkent Fatih Sultan Mehmet’in Karamanoğulları Beyliği’ne son vermesiyle Osmanlı Devleti’ne iltihak etmiştir.

Taşkent’in daha önceki ismi Pirlerkondu’dur. 1930 yılında Konya Valisi İzzet Bey tarafından Taşkent olarak isimlendirilmiş ve daha sonraları bu isimle anılmıştır. Taşkent nahiyesi 4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı kanun gereğince ilçe olmuş, 11 Ağustos 1988 tarihinden itibaren resmi olarak faaliyete geçmiştir.

Coğrafi durumu ve iklimi
Konya’nın Taşkent ilçesi, heybetli bir kayalığın üzerinde Taşeli Platosu’nu seyrediyor. Hadim Göksu, Çoğlağı Kapızı içinde “süzek”lerden geçiyor. Suyun yatağına yamaçlardan taşların dökülmesiyle oluşan süzekler, muhtemelen uzun yıllar sonra yerköprüye dönüşecek. Taşkent ilçesi Konya il merkezinin 133 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Rakımı 1620 metredir. Coğrafi bölge olarak Akdeniz Bölgesinde yer alan ilçenin, Akdeniz’e kuş uçuşu uzaklığı yaklaşık 100 kilometredir. İlçe Akdeniz Bölgesi’nde yer almasına rağmen, Orta Torosların yüksek rakımlı bir bölgesinde bulunmasından dolayı hem Akdeniz hem de Karasal iklimin özelliklerini gösterir. Taşkent’te genellikle kışlar soğuk ve karlı, yazlar sıcak ve kurak geçer.

Nüfus yapısı
Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2007 nüfus sayımına göre ilçenin kadın ve erkek nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir. 7197′si köyde, 1300′ü ilçe merkezinde olmak üzere ilçede toplam 8.497 kişi yaşamaktadır.

İdari ve sosyal durum
Taşkent İlçesi’nin şu anda 5 kasabası, 3 köyü ve ilçe merkeziyle beraber toplam 9 yerleşim birimi mevcuttur. Taşkent’in kasabaları Afşar, Balcılar, Bolay, Çetmi ve Ilıcapınar’dır. Köyleri ise Kecimen, Kongul ve Sazak köyleridir.
Taşkent İlçesi diğer bir çok yer gibi ataerkil bir yapıya sahiptir. İlçenin temel geçim maddesi tarım ve hayvancılık olduğu için, sosyal hayat da ona göre şekillenmiştir. Ancak bu durum ilçedeki nüfusun özellikle büyük kentlere gitmesine yol açmaktadır.

Taşkent İlçesi’ndeki çalışabilir nüfusun %55′i tarım ve hayvancılıkla geçimi temin etmektedir. Geri kalan nüfusun %13′ü ticaretle uğraşmakta, %12′si serbest meslek yapmakta ve %20′si diğer sektörlerde çalışmaktadır.[4]İlçenin dağlık ve sarp bir kesimde yer alması tarım alanlarını ve iş sahasını kısıtlamaktadır. Bu nedenle ilçe dışarıya göç vermektedir.

Eğitim öğretim ve kültür
İlçe genelinin okuma düzeyi çok yüksek olup %99′lara kadar ulaşmıştır.Taşkent İlçesinin hiç bir köyünde okullar açık değildir ancak bu köylerdeki öğrenciler taşımalı sistemle eğitim görmektedirler. İlçe Merkezi’nde iki adet lise faaliyet göstermektedir. Taşkent İmam Hatip Lisesi’ne 39, Taşkent Lisesine ise 90 öğrenci devam etmektedir. Ayrıca şu anda ilçede çok programlı lise yapma faaliyetleri devam etmektedir. İlçenin bütün kasabalarında ilköğretim okulları mevcut olup, ilçe merkezindeki tek ilköğretim okulu olan Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu’na 260 öğrenci devam etmektedir.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksek Okulu

Selçuk Üniversitesi Taşkent Meslek Yüksek OkuluTARİHÇE
Taşkent Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Akademik yılında Dış Ticaret ve Harita ve Kadastro programlarına 30′ ar öğrenci kontenjanı ile eğitim ve öğretime başlamıştır.
 
Üst Alt