Konya Selçuklu ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,120
Yüzölçümü : 2056 km2
Nüfusu : 365.805
İlçe Merkezi : 345.135
Köyler : 20.670
Rakım : 1016 m


Selçuklu'nun tarihi geçmişi, kültür, sanat, eğitim, bilim ve askeri hayatı Konya'dan ayrı düşünülemez.

Tarihi Konya ile 20. Yüzyıl Konya'sının sentezi olan Selçuklu; Anadolu Selçukluları'na başkentlik yapmış, bağrında Sultanlar yetiştirmiş,hakimiyetini 6 asır sürdürecek Osmanlı Devleti'ne kılavuzluk ve beşiklik yapmış şerefli bir maziye ve tarihe sahiptir.

Bir dizi devlete ve XI. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar hakim olan "Selçuk" kelimesinin aslı ile ilgili iki görüş ileri sürülmektedir. Bu konuda uzman tarihçilerimizden rahmetli Osman Turan'a göre kelimenin aslı"Selçuk" değil "Salçuk" tur. Eski Türkler, "Sal" ekli "Saltuk, Salpur,Salur..."gibi kelimeleri kullanmaktadırlar. Burada " Selçuk" isminin aslının "Selçuk" olduğunu belirtir. Selcük "Küçük sel" anlamındadır.

"Selçuk"da "Selcük" de Türkçe ses uyumuna uygun kelimelerdir. Kelime yapısı biryana Selçuk, Oğuzlar Devleti (Yabguluğu) içinden kopup, gelerek İslamgazisi olan bir Kınık Beyi'nin adıdır. Yüzyedi yaşında ölen SelçukBey'in adı, torunları devrinde istiklalini ilan eden devletin ismi olmuştur. O devlet, Büyük Selçuklular veya Selçuklu Cihan Devleti'dir. Adı üstünde Türkistan'dan Anadolu'ya kadar eski dünya kıtalarını elinde tutan bu devlet, yeni filizler vermeden göçmez. Verdiği ilk filizlerden birisi Anadolu Selçuklu Devaleti'dir. Alp Arslan Gazi yani Büyük Selçuklularla asıl Anadolu kapıları; Anadolu Selçukluları ile vatanlaştırılıp elde tutulmuştur.

Konya’nın kuzeyinde yer alan Selçuklu; Sarayönü, Kadınhanı, Derbent, Beyşehir, Güneydere, Meram ve Karatay ilçeleriyle sınırdır.

Selçuklu bir göl tabanı olan ovada kurulmuştur. Hemen batısında Takkeli ve Loras dağları yükselmektedir.

Selçuklu kurak bir iklime sahip olup, yazları çok sıcak, kışın kar, ilkbaharda bol yağmur yağar. Yağış ortalaması çevre illere göre daha düşüktür. Bununla birlikte kurak geçmeyen yıllardaki yağış, ziraat için yeterli olmaktadır.

Sulama amacıyla kullanılan Sille ve kısmen Altınapa barajlarını bünyesinde bulunduran Selçuklu, genel konumu itibari ile ovalık, batı tarafı kısmen dağlıktır. Bitki örtüsü, bozkır iklimi özelliklerindedir.

Büyüme hızı bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Selçuklu; İstanbul, Ankara, İzmir ve birkaç Akdeniz bölgesi ilinin dışında Anadolu’da en hızlı nüfusu artan ilçelerin başındadır. Selçuklu ilçe merkezinin nüfusu 2000 yılı nüfus sayımına göre 331.048 dir. Hizmet nüfusu ise 450.000′den fazladır. Gelişmişlik açısından Türkiye ortalamasını yakalayan Selçuklu, ilçeler arasında Türkiye’de 9. sıradadır. Selçuklu ilçesi Konya’daki GSYİH’nın yani üretimin % 25’ini karşılamaktadır. Bu nedenle Konya’da katma değeri en yüksek olan yer Selçuklu’dur. Şehirleşme oranı % 80’in üzerindedir. Selçuklu’da önemli belediyecilik hizmetleri planlanmış ve uygulanmış, şehrin geleceğine yön veren ve planlı gelişmesini öngören çalışmalar yapılmıştır. Konya, Türkiye’de gecekondusu olmayan tek şehirdir. İmar uygulamaları, altyapı asfalt, çevre, turizm, kültür-sanat ve sosyal içerikli çalışmalarla Selçuklu ilçesi yaşanabilir, bir kent olma özelliğini sürdürmektedir.

Turizm
Konya, Türk kültür ve uygarlığının Anadolu’da kökleşip yaygınlaşmasında en büyük etken olmuştur. Selçuklu’da, 3000 yıl öncesine ait otantik yerleşim birimi olan Sille ve birçok tarihi yapı yer almaktadır.

Rakamlarla Selçuklu
Selçuklu ilçesinde toplam 87 adet eğitim kurumunun yanı sıra, Türkiye’nin 4. büyük üniversitesi olan Selçuk Üniversitesi kampüsü ile bağlı fakülte, yüksek okul ve araştırma enstitüleri bulunmaktadır.

Ayrıca belediyemiz hizmet sınırları içerisinde; 87 adet eğitim kurumu, 207 adet cami, 8 adet tam teşekküllü hastane bulunmaktadır.

Sanayi
1., 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri ile Tümosan Traktör Fabrikası ve Konya Çimento Fabrikası gibi önemli sanayi tesisleri ve 15 adet küçük sanayi sitesi, gıda toptancıları sitesi, yaş sebze meyve hali Selçuklu’da yer almaktadır.

Sosyal Durum
Selçuklu’da, yoğun nüfus ve gelişmişliğe paralel olarak insanların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik alışveriş ve eğlence merkezleri de oluşmuştur. İlçede her türlü alışveriş imkânları bulunmaktadır.

Halkın ihtiyaçlarını karşılayabileceği 16 adet semt pazarı kurulmaktadır. Konya’daki tüm Alışveriş Merkezleri Selçuklu ilçesindedir. Toplam 7 adettir. Bunlar; Afra, KuleSite, M1 Tepe Real, Truva, Kipa, Selçuklu ve Gökkuşağı Alışveriş Merkezleridir. Selçuklu’da; sinema salonları, eğlence merkezleri ve kültür merkezleri de halkın vakit geçirebileceği önemli mekanlardır.

Ulaşım
Konya tarih boyunca ve günümüzde Anadolu’nun en önemli ve merkezi geçiş noktalarından biridir. Konya başkent Ankara’ya yakın mesafede olması nedeniyle de önemli ulaşım aksına sahiptir. Karayolu ve demiryolu ile Konya’dan bir çok merkeze ulaşmak mümkündür.

Konya havaalanı Selçuklu ilçesindedir. Uluslararası hava taşımacılığı yapılmaktadır.

Şehir içi toplu ulaşım sağlayan tramvay Selçuklu ilçemizin bir ucundan diğer ucuna kadar hizmet vermektedir.

Belediyesi
Selçuklu Belediyesi; 20.06.1987 tarih ve 3399 sayılı kanunla kurulmuştur. Kuruluş çalışmalarını 8 Ağustos 1988 tarihinde tamamlayan, Selçuklu İlçesi`nin ilk Belediye Başkanı Makine Mühendisi İsmail Öksüzler`dir. İsmail Öksüzler iki dönem (1989-1994, 1994-1999) Belediye Başkanlığı yapmıştır.

18 Nisan 1999 günü yapılan seçimlerde Doç. Dr. Adem Esen Selçuklu Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 2004 yılında yapılan seçimlerde Doç. Dr. Adem ESEN yeniden Selçuklu Belediye Başkanlığına seçilmiştir,iki dönem (1999-2004, 2004-2009) Belediye Başkanlığı yapmıştır.

29 Mart 2009 günü yapılan seçimlerde ise Uğur İbrahim Altay Selçuklu’nun yeni belediye başkanı seçilmiş,belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

Selçuklu İlçesi, gerek nüfus ve yüzölçümü gerekse ilimizin önemli sanayi, iş, sağlık ve eğitim merkezlerini bünyesinde bulunduran büyük bir ilçedir. İlçemiz belediyecilik hizmetlerini 137 memur, 374 işçi personelle gerçekleştirmektedir.

Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni Belediyenin karar organıdır. Belediye Meclisinin 37 üyesi bulunmaktadır.

Selçuklu Belediyesi, diğer ilçelerden büyük olması ve sürekli gelişmesi sebebiyle önemli bir yere sahiptir. İlçemizde altmışaltı 66 mahalle bulunmaktadır.

Selçuklu ilçesi merkez itibarıyla kuzeyinde Selçuk üniversitesiyle güneyinde ki Belediye binasına 25 kilometrelik uzunluğuyla Türkiyenin en büyük ilçelerindendir

Selçuklu ilçesindeki beldeler Tepeköy, Başarakavak, Aşağıpınar, Yükselen
 
Üst Alt