Konya Merkez Meram ilçesi

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,119
Yüzölçümü : 1949 km2
Nüfusu : 281.728
İlçe Merkezi : 241.256
Köyler : 40.472
Rakım : 1016 m.


Konya İlitarihi ile Meram'ın tarihçesi arasında bir paralelik vardır. Tarihdevirlerinde Konya ili Hititler, Frigler, Lidyalılar ve Persler tarafından yönetilmiştir. Büyük İskender ve Romalılar tarafından ele geçirilen Konya Selçukluların başşehri olur; daha sonra Konya’da Karamanoğullarını müteakiben Osmanlı devletinin hakimiyeti görülür. İşte Meram da, madde ve mana alanlarındaki gerçek güzellik, cazibe, kişilik ve şöhretini, Selçuklu asırlarında bulur. Karamanoğulları ve Osmanlı devirlerinde giderek serpilip, güzelleşir. Cumhuriyet döneminde modern bir görünüm kazanır.

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her defasında “Bağ-ı Meram” ifadesini kullanmaktadır; hatta buraların Konya’nın Meramı gibi olduğunu ifade etmektedir. “Peçevi şehrinin baruthane Mesiresi, Kırım’ın Sudak bağı, İstanbul’un yüzyetmişbeşten fazla bahçe ve gülistanları, Tebriz’in Şah-ı Cihan Bağı, Konya’nın Meram mesiresinin yanında bir çemenzar bile değildir.”

Meram ilçesi 26.06.1987 günü T.B.M.M.'de kabul edilen Kanun gereği Konya il Merkezinin Büyüşehir hüviyetine kavuşturulmasıyla kurulmuştur. Meram ilçesi kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 08 Ağustos 1988 tarihinden itibaren hizmete başlamıştır.

27 Haziran 1987 gün ve 19500Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 Sayılı Kanunla ilçe hüviyetine kavuşan Meram ilçesi, 1112 Km2' lik yüzölçümüyle Konya'nın önemli biryerleşim merkezidir.

Adını Meram Bağlarından alan Meram ilçesi;T.B.M.M.'nin 20 Haziran 1987 tarihli oturumunda Konya il merkezinin Büyükşehir hüviyetine kavuşturulmasıyla Karatay ve Selçuklu ilçeleriyle birlikte doğmuştur.

Meram ilçesi, konum itibariyle Konya'nıngüney ve güney batısında yer alır. İlçenin kuzeyinde Selçuklu; güneyinde Çumra; Akören ve Bozkır, batısında Beyşehir ve Seydişehir; doğusunda Karatay ilçeleriyle çevrelenmiştir.

İlçenin kuzeyive batısı dağ ve tepeleri çevrilidir, güneyi açık geniş bir ovalıktır.İlçemizin sulama suyu ihtiyacı Altınapa Barajı'ndan karşılanmaktadır.
Karaiklimin görüldüğü Meram ilçesinden akarsuların yok denecek kadar azolması sulanan arazi miktarının az olması sorununu doğurmaktadır.

Meram Bağları :
Konya şehir merkezine 8 km. uzaklıkta Meram Çayının dabulunduğu türkülere konu olmuş eşsiz bir mesire yeridir. Meram'daSelçuklu Devrinde Hasbeyoğlu Mescidi, Hamamı ve Dar'ülhuffazı ileTavusbaba türbesi bulunmaktadır.

Kızılviran Hanı:
Konya-Beyşehir karayolu üzerinde olup, il merkezine 44 km. uzunlukta,kışlık ve yazlık bölümleri bulunan bir handır.
Çayırbağı. Dere,Dutlukırı ve Ordu Çeşmesi, Hatıp, Gökyurt Köyleri (Gilistra) Meram ilçemerkezinde havası, suyu ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıturistlerce aranan yerler arasındadır.

Yemin Ormanı:
TavusbabaTürbesinin de bulunduğu tepe üzerinde Cumhuriyet Döneminde yapılanağaçlandırma çalışmaları sonucu kazanılan Yemin Ormanı, piknikyerlerine ve 2 ayrı dinlenme tesisine sahip bulunmaktadır.

Arkeloji Müzesi:
1962 yılında açılan Arkeloji Müzesinde Neolitik, Erken Bronz,Hitit, Frig, Grek, Roma ve Bizans devirlerine ait eserler teşhir edilmektedir. Sahipata Camii bitişiğinde yer alan Arkeloji Müzesinde Çatalhüyük, Canhasan, Erbaa Sızma, Karahüyük ve Alaeddin Tepesindeki kazılarda bulunan eserler bulunmaktadır.
 

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Mesajlar
9,119
Atatürk ve Sırçalı Medrese Müzesi

Atatürk Müzesi:

Konya Meram ilçesi,Atatürk Caddesi’nde, Anıt Meydanı’nda bulunan Atatürk Müzesi 1912 yılında Vali Konağı olarak yapılmıştır. Konyalılar tarafından 19 Temmuz 1928’de Atatürk’e bağışlanmıştır. Atatürk Konya’ya geldiği zamanlarda bu binada kalmış, çalışmalarını burada sürdürmüştür.

İki katlı ahşap çatılı bu yapı, 1940-1963 yıllarında Vali Konağı olarak kullanılmış, 17 Aralık 1964’te de Atatürk Evi-Kültür Merkezi olarak ziyarete açılmıştır. Atatürk’ün doğumunun 100.Yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı bu binayı restore etmiş, teşhir ve tanzimini yaptıktan sonra 17 Nisan 1982’de Atatürk Müzesi olarak ziyarete açmıştır.

Müze oldukça sade bir yapı olup, bodrum, zemin ve üst kattan meydana gelmiştir. Yapımında kesme taş, moloz taş ve tuğla kullanılmış, üzeri meyilli ahşap bir çatı ile örtülmüş, kiremitle kaplanmıştır.

Atatürk Müzesi’nde Atatürk’ün kişisel eşyaları, giysileri, ve Konya’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki yerini içeren fotoğraf, belgeler ve gazete küpürleri sergilenmektedir. Müze içerisindeki panolarda Atatürk’ün konya’ya gelişleri, şehirde yaptığı ziyaretler ve bu evde tuttuğu günlük notlar ve aldığı kararları gösteren fotoğraf ve belgeler bulunmaktadır. Vitrinler içerisinde Atatürk’ün anılarını yasıtan, günlük yaşamında kullandığı elbise, kürk, şapkalar, çizme ve ayakkabıları, bastonu, av tüfeği, hokka takımı ve yaşamının son günlerinde istirahat koltuğu ile çeşitli mutfak malzemeleri burada teşhir edilmektedir. Atatürk’ün anılarını yaşatan eşyaların çoğu Anıtkabir Müzesi’nden getirilmiştir.

Sırçalı Medrese Müzesi:
Sırçalı Medrese veya diğer adı ile Mezar Anıtlar Müzesi Anadolu Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in lalası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yıllarında Hanefi Mezhebine bağlı din adamlarının yetiştirilmesi için yaptırılmıştır. Konya'nın ve Anadolu'nun önemli medreselerinden biri olan Sırçalı Medrese Konya İli, Meram İlçesi, Gazialemşah Mahallesi'ndedir. Açık avlulu, iki eyvanlı ve iki katlı medreselerden olan Sırçalı Medrese'nin önemli bölümlerinde kesme taş diğer kısımlarda moloz taş kullanılmıştır (The Sırçalı medrese or Museum of Funerary Monuments was built by Bedreddin Müslih, a servant of the Anatolian Seljuk Sultan Kaykhusraw II (Turkish: II.Gıyaseddin Keyhüsrev) between 1242-1243. Sultan Kaykhusraw II was the last to exert control over the Seljuk Empire and by the end of his reign had to give in to raiding Mongols. The seminary was built in the Seljuk capital of Konya in attempt to cement the status of the Hanefi school of Islam.)

Sırçalı Medrese Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese olarak kullanılmıştır. XVII. yüzyılda terk edilmiş olan medresenin talebe odaları yıkılmıştır. XIX. yüzyılda ise kerpiçle yapılan bu odalarda eğitime devam edilmiştir. Doğu-batı yönünde uzanan medresenin dikdörtgen biçimindeki ön cephesi kesme taştandır. Öne çıkıntı yapan taç kapı çeşitli geometrik ve rumi süslerle bezenmiştir. Giriş kapısının üstüne rastlayan kısımda kitabe bulunmaktadır.

MERAM İLÇESİ VAKIF ESERLERİ

TahtatepenCamii, Emir Halil Camii, Kadı Mürsel Camii, Kürkçü Mescidi, FahrünnisaMescidi, Yaka Mahallesi Mescidi,Faruk Camii,Yolcuoğlu Camii, Selma-ıPak Camii, B.Kovanağzı Camii, K.Aymanas Mühürcü Camii, Serame Camii,Aşkan Camii, Araböldüren Camii, Pürümcekbaşı Camii, Mecidey Camii,Ayanbey Camii, Emir Nurettin Camii, Nasuhbey Camii, Ateşbaz Türbesi,Aski Camii, Übeyit Camii, Saatçi Camii, Telli Mescidi, Tarhan Mescidi,Turut Cemal Ali Dede Camii ve Külliyesi, Şeyh Ebrul Vefa Camii, AvgınCamii, İplikçi Camii, Şükran Camii, Şeyh Osman Rumi Camii, Tahir PaşaCamii, Abdülmümin Camii, İhtiyarettin Mah. Vakfı, Hasbey Mescidi, HocaHasan Camii, Abdülaziz Camii, Amberreis Camii, Turgutoğlu Türbesi,Furkan Dede Mescidi, Ak Camii, Kömürcüler Camii, Kapu Camii, HavzanBuzhaneleri, Hoca Fakih Türbesi, Cemel Ali Dede Türbesi, Tahir ileZühre Türbe ve Mescidi.
 
Üst Alt