Kişi Sevdiği İle Beraberdir

Mekkavi

Başarılı Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
140
Bismillahirrahmanirrahim
Esselâmu aleykum.

Konu : Kişi Sevdiği İle Beraberdir…

“ Kişi (Dünyada ve ahirette) sevdiği ile beraberdir.” ( Faydul kadir hadis no 9191 )

Yukarıdaki 9191 nolu Peygamber s.a.v.’in sahih hadisi şerifinde buyurduğu gibi: Kişi dünyada iken Yüce Allah’ın dostlarını Allah için severse, Allah düşmanlarını da Allah için sevmez ise âhirette de sevdikleri ile beraber olacaktır. Buyruğunda mutlaka bir hikmet vardır.

Çünkü mümin kişi dünyadaki yaşam biçimini hal ve hareketlerini Yüce Allah’ın ve Hazreti Peygamberin emir ve buyruklarına göre tanzim etmektedir. İmanın esası olan, (Hubbu fillâh, buğzu fillâh) Türkçe anlamı ise ‘Allah Teâlâ için sevmek, Allah Teâlâ için buğuz etmektir.

Hadisi şerifler şöyle buyurmaktadır : “Hubbu fillah buğzu fillahtır.” (Ebu Davud).

Diğer hadisi şerifte;
“İmanın temeli Müminleri sevmek İslâmiyet’i yerenleri (din düşmanlarını) sevmemektir.”(İmamı Ahmed).

Allah’u Teâlâ, Hz. Musa’ya sordu: “Ya Musa, benim için ne yaptın?” Dedi ki: “Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekât verdim, zikrettim.”

Dedi ki: Musa, kıldığın namazlar, seni Cennete kavuşturacak yoldur, kulluk vazifendir. Oruçların, seni Cehennemden korur. Verdiğin zekâtlar, kıyamette sana gölgelik olur. Zikirlerin de, sana kıyamette ışık olacaktır. Bunların hepsinin faydası sanadır senin içindir. Benim için ne yaptın?”. Dedi ki: “Ya Rabbi, senin için ne yapmam gerekir bana bildir.”

Allah’u Tealâ dedi ki: “Dostlarımı benim için sevdin mi, düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi?” Böylece Musa aleyhisselâm, Yüce Allah’a sevgili kul olmak için en kıymetli amelin, (Hubbu fillâh, buğzu fillâh) olduğunu anladı. (İmamı Gazali)

Demek oluyor ki, kişi dünyada iken Allah için sevdiği kişi ile ahirette de beraber olacaktır. Ya bu kişi dünyada iken Yüce Allah’ın buyruklarını sevmeyen inkâr eden veya hafife alan bir kişiyi sevdi ve onun yanında yer aldıysa, o takdirde ahiretteki beraberlikleri ne kötü bir beraberlik olacaktır.

“O gün zalim kimse ellerini ısıracak: “Eyvah!” diyecek, “keşke Peygamberin yanında bir yol tutsaydım. Eyvah!” diyecek, "keşke falancayı dost edinmeseydim.”(Furkan süresi 27. 28. âyetler)

Peygamber s.a.v.’e gelen bir sahabe dedi ki: Ya resul Allah ben seni çok seviyorum. Evime gidince seni özlüyorum tekrar görmek istiyorum, geliyorum ve seni görüyorum. Fakat Cennette senin makamın ayrı olacaktır, bende eğer Cennete girersem benim yerim de ayrı olacaktır. Seni çok özleyeceğim. Seni nasıl görebilirim?

Resul Allah s.a.v bu soruya yanıt vermemiş bir süre sessizce beklemiştir. Peygamber s.a.v.’e vahiy geleceği zaman yüzünün rengi değişirmiş ciddi ve heybetli olurmuş bulundukları ortamda bir takım değişiklikler meydana gelirmiş. Ağırlık çöker ve bazı sesler oluşurmuş. Yine aynı ortam oluşmuş ve Cebrail a.s. Şu Mübarek âyeti kerimeyi Peygamber s.a.v.’e bildirmiştir.

“Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, (Cennette) Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Salih kişilerle beraberdir (Olacaklardır). Bunlar ne güzel arkadaştır.”(Nisa sûresi 69. âyet)

Hazreti Musa a.s. Cenabı Allah ile Vahi veya perde arkası yolu ile en çok konuşan peygamberdir. Yaklaşık Kuran’ı kerimdeki 18 adet ayeti kerimede direk olarak yüce Allah ile konuşması yer almaktadır.

“Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu.” (Nisa sûresi 164.âyet)

“Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur, yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir.” (Şura sûresi 51.âyet)

Yüce Rabbim hepimizi Kuran ve peygamber yolundan ayırmasın. Hepimize dünya ve ahiret güzellikleri nasip etsin. Hepimizi peygamberimiz s.a.v. me Cennette komşu eylesin.

Sevgiler ve saygılar. Hoşça kalın. Mekkavi…
 
Üst Alt