Kadına Boşama Hakkı Vermek

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,502
Müslüman hanımlarımız da dahil, hanımlarımızın tamamına zor gelse de İslam'da boşama hakkı sadece erkeğindir! İslam bu hususu böyle karara bağlamıştır. Dolayısıyla yapacak bir şey yoktur. Bu hükmün biz erkeklere tevdi edilmesi, bizi kibirlendirip yükseltmez, kadınlarımızı da aşağı bir hal kılmaz. Onun için, kadınlarımızın olmadık kompleksler içine girmelerine gerek yoktur.
Çünkü, mahkemeler, kadılar, halife naipleri kadınların birinci derecede "vekilleri"dirler. Sevgili Peygamberimiz Dönemi'nde dahi kadınlar şikayetlerini ya direk Peygamberimiz'e ya da O'nun görevlendirdiği kimselere şikayetlerini iletiyorlardı.
Hal böyle olmasına rağmen bir istisna olarak kadına da "talak" verilmemiş midir..? Verilmiştir. Ama onun yeri sadece "nikah akdi" esnasındadır. Nikah akdi anında kadına bir talak hakkı erkek tarafından verilmemişse, ölünceye dek kadın kocasından talak hakkı alamaz. Çünkü, kadının bir boşama yetkisi alabilmesi sadece nikah esnasında caiz görülmüştür.
Nikah akdi esnasında (İslami Nikah) o meclis içinde kadın:
"Ben 3 boşama yetkisinin birini kendime almak istiyorum" diyebilir.
Eğer koca buna razı gösterirse o da evleneceği kadına:
"Ben kendime ait olan 3 boşama yetkisinin birini kadınım olacak olan "falan"a veriyorum, aldın kabul ettin mi?" der.
Kadın da: "Aldım kabul ettim" diye cevap verir.
İşte bu ameliye ancak nikah esnasında icra edilebilir. Fıkıh kitaplarımızdaki hüküm bu haliyledir.
Erkek kadınını bin kez de boşasa kadın da kocasını boşamadığı sürece "talak" gündeme gelmez..! Çünkü erkek kadınını en fazla 2 kez boşayabilir. Sebebi de talak'ın tekini kadınına teslim etmesindendir
Hayırlı evlilikler dilerim.
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,502
Boşamanın erkeğe verilmesinin bir hikmeti de, erkeğin iradesinin güçlülüğüyle alakalı bir husustur. Erkek duygusal değildir ve genel manada duygu'larıyla hareket eden değildir. Anında kararlar değiştirmez ve karar merkezli zikzaklar içersinde değildir. Kadına göre biraz daha irade anlamında, sabır anlamında mukavemet sahibidir. vs.
Yani bir şeyler daha yazabilirsiniz..?
Burada bir soru sormak istiyorum:
Bazı ailevi huzursuzlukların akabinde, genel kaide olarak, aile saadetininin devamını sağlamak adına, "talak"tan değil de "nikah"tan yana olmak,
Erkeklerin bir güzelliği midir yoksa kadınların mı?
Günümüzdeki boşanmaları dikkate alarak da cevap verebilirsiniz..?
 

ihvan

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
1,502
Kadınlardan cevap istemem şuydu. Görev icabı çok hadiselere şahit oluyoruz ve çoğu hanım da, ki onlar da bizim mahallenin tesettürlü insanları, ailevi problemler yaşamalarına rağmen kocalar kadınlarını boşamıyor daha da sıkıntılı hale düçar oluyorlar ve bilmeden İslam'ın bu hükmüne de, en azından üzülüyorlar diyeyim, ki içlerinden daha ileriye gidenler de vardır.
Onlara da hak vermemek elde değil ama yapacak bir şey yoktur, İslam "boşama" yetkisini erkeğe (kocaya) vermiştir.
Buyuırunuz... :) :) :)
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,433
Eğer kadına doğrudan boşanma hakkı verilseydi ,her ufak bir mesele için yada her kızdığında her ay hali olduğunda hemen boşanmaya giderdi...cddvb..agla..:,

İslâm dini hiç sevmediği fakat zarurete binaen kapısını açık bıraktığı boşama görevini kesin olarak sadece erkeğe vermiştir. Bu husus Kur'anı Kerîm, sünnet-i seniye ve icmâ-ı ümmetle sabit olmuştur.

Erkeğe talâk görevinin devredilmesinin iki önemli sebebi vardır:
l- Kadın, hissi ve heyecanlıdır. Boşama görevi kendisine verilseydi ufak bir mesele için hemen boşanmaya başvurabilirdi.
2- Evlilik yuvasını korumak için çalışıp büyük masraflara katlanan erkektir. Bunun için kadından sıkıntısı da olsa kolay kolay boşamayı düşünmez. Güçlüklerle kurduğu yuvayı dağıtmak istemez.

evet İslâm boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı, yuva yıkımı sık sık gerçekleşir, her öfke ve hiddet zamanında boşama kelimesini kullanacak kadın yuvayı ayakta tutamaz, yıkıverirdi.

Kadının bu hissiliğindendir ki, hissîliği fazla olan tarafa boşama hakkı ilk anda verilmemiştir.
Bununla beraber kadın, bu haktan büsbütün mahrum da bırakılmamıştır. Nikâh sırasında kadın isterse boşama hakkının kendisine de verilmesi şartıyla nikâha evet diyebilir. Bu hak, ömür boyu olabileceği gibi, belli bir müddet için de olabilir. Bu müddet zarfında erkeğinden emin olan kadın, boşama hakkını gününden önce de terk edebilir.

Kadınlar erkeklere göre olaylara daha duygusal yaklaşabilirler. Evlilik gibi önemli bir müessesenin kadına verilmesi boşanmaların daha sık yaşanmasına neden olacaktır. Allah insanları kendilerinden daha tanıdığından en doğrusunu onlar için yapmaktadır.
 
Üst Alt