İslam'ın 5 Şartı İle Kurtulacağını Zannedenler

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,107
Tepkime puanı
81
İslam'ın 5 Şartı İle Kurtulacağını Zannedenler...

Yetersiz amelli inananlar İslam'ın 5 şartını yerine getiren ve bu amellerle kurtulacağını cennete gireceğini zannedenlerdir. 100 sene ibadet etseler İslam'ın 5 şartının hepsini 100 yıl yerine getiseler Allah'a HİDAYETE ERMEYİ dilemedikçe cennete giremezler.

10/ YUNUS -7: İnnelleziyne lâ yercûne likaâenâ ve radû bilhayâtiddünyâ vatme'ennû bihâ velleziyne hüm an âyâtinâ gaâfilûn.
Onlar ki bize ulaşmayı (hayatta iken Allah'a kavuşmayı ) dilemezler dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

10/ YUNUS- 8: Ülâike me'vâhümünnârü bimâ kânû yeksibûn.
İşte bunların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer cehennemdir.

Ashab-ı Meş-eme dediğimiz gurubun içinde mütalea edilen bu üçüncü kesim yetersiz amelli inananlardan oluşur.

ENFAL-72: Vellezîne âmenû ve lem yühâcirû mâ leküm min ve lâ yetihim şey-in hattâ yühâcirû ve inistensarûküm fiddîni fealeykümünnesru illâ alâ kavmin beyneküm ve beynehüm mîsâk vallâhü bimâ te'melûne besîr

İnanıp hicret etmeyenlerle hicret edene kadar sizin dostluğunuz yoktur. Fakat din uğrunda yardım etmeniz gerekir. Allah işlediklerinizi görür.

Bu âyet-i kerîmede Allah yolunda hicret etmekten imtinâ eden kimseler için Rabbimiz "Onlar üzerinde bir dostluğunuz yoktur." Buyuruyor. Dostluğun başladığı nokta ise Allah ve resûlü'nün her emrine mutlak itaat edildigi noktadır. Hicret emrinden geri kalıyorlarsa demek ki henüz kalben imân sahibi olmamışlardır.

TÖVBE-19: Ecealtüm sikâyetelhâcci ve ımâratelmescidilharâ mi kemen âmene billâhi velyevmil-âhıri ve câhede fî sebîlillâh lâ yestevûne indallâhi vallâhü lâ yehdilkavmezzâlimîn.
Hacca gelenlere su verenle Mescidi Haram'ı onaranları Allah'a ve Ahiret gününe( vuslata erdiği gün ) imân sahibi olan ve Allah yolunda cihad edenle bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar Allah zulmeden milleti hidâyete ulaştırmaz.

BAKARA-86: Ülâikellezîneşteravü lhayâteddünyâ bil-âhırah.
İşte bunlar; Ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır.

2/BAKARA-175 : Ülâikellezineşteravü ddalâlete bilhüda vel'azâbe bilmağfirati fema esberahüm alennâr
İşte onlar; onlar ki hidayet karşılığında dalâleti mağfiret karşılığında da azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar sabırlıdırlar!

2/BAKARA-85 : Efe tü'minune biba'dilkitabi ve tekfürûne biba'dın fe ma cezâü men yef'alü zalike minküm illâ hızyün filhayatiddünyâ ve yevmelkıyameti yuraddune ila eşeddilazab. Ve mallahü bigafilin amma ta'melün .

Yoksa Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden böyle yapanların cezası; dünya hayatında ancak rezilliktir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine reddedilirler. (Zaten) Allah yaptığınız şeylerden asla gafil değildir.

6/ EN'AM-158: Hel yanzurûne illâ en te'tiyehümülmelâiket ü ev ye'tiye rabbüke ev ye'tiye ba'du âyâti rabbik yevme ye'tiy ba'du âyâti rabbike lâ yenfe'u nefsen iymânühâ lem tekün âmenet min kablü ev kesebet fiy iymânihâ hayrâ kulintezirû innâ muntezirûn.

Onlar kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbin'in gelmesini yahut Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini bekliyorlar. Rabbin'in bazı âyetleri geldiği zaman bir kimse daha önce âmenû olmamışsa (Allah'a kavuşmayı dilememişse) veya îmânıyla (mü'min olup nefsi ıslah edici ameller işleyerek) hayır kazanmamışsa îmânı o anda ona fayda vermez.

(alıntı)
 
Üst Alt