İslamda Kaza ve Kader

Ekrem

Yönetici-Admin
Yönetici
Süper Mod
Üyemiz
Katılım
22 Şubat 2011
Mesajlar
9,111
Tepkime puanı
81
Kaza ve Kader!!

Kader

Yüce Allah'ın, ezelden ebede kadar olacakbütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezeli ilmiyle bilip sınırlaması ve takdir etmesi, demektir. Allah'ın ilim ve iradesı fatlarıyla ilgili bir kavram olan kader, evreni, evrendeki tüm varlık ve olayları belli bir nizam ve ölçüye göre düzenleyen ilahi kanunu ifade eder.

Kaza

Cenab-ı Hakk'ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı gelince, her birisini ezeli ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getirmesi ve yaratmasıdır. Kaza Allah'ın tekvin sıfatıile ilgili bir kavramdır.

Kaza ve Kadere İman

Kaza ve kadere inanmakdemek, hayır ve şer iyi ve kötü, acı ve tatlı, canlı ve cansız, faydalıve faydasız her ne varsa hepsinin Allah'ın bilmesi, dilemesi, kudreti,takdiri ve yaratması ile olduğuna, Allah'tan başka yaratıcı bulunmadığına inanmak demektir. Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey,Allah'ın ilmi, dilemesi, takdiri ve yaratması ile olur.

Herşeyin bir kaderivar

YüceAllah, insanları hür iradeleriyle seçecekleri şeylerin nerede ve ne şekilde seçileceğini ezeli yani zamanla sınırlı olmayan mutlak ilmiyle bilir ve bu bilgisine göre diler, yine Allah bu dilemesine göre takdir buyurup zamanı gelince kulun seçimi doğrultusunda yaratır.
Bu durumda Allah'ın ilmi kulun seçimine bağlı olup, Allah'ın ezeli manada bir şeyi bilmesinin, kulun irade ve seçimi üzerinde zorlayıcı bir etkis yoktur.
Aslında insanlar,Allah'ınkendileri hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdirler ve pratik hayatta bu bilginin etkisi altında kalmaksızın kendi iradeleriyle davranmaktadırlar.
Yüce Allah bildiği için belli şeyleri yapmıyoruz.
Bizim bu işleriyapacağımız,O'nun tarafından ezeli ve ebedi ve mutlak anlamında bilinmektedir.
Allah, kulu seçen ve seçtiklerinden sorumlu olan bir varlık olarak yaratmış,onu emir ve yasaklarla sorumlu ve yükümlü tutmuştur. Ayrıca Allah Tealakulun seçimine göre fiilin yaratılacağı noktasında bir ilahi kanunda belirlemiştir.


Kader- İlahi Sır

Kader konusunda bilinmesi gereken bir başka husus da şudur:
Kader iç yüzünü ancak Allah'ın bilebileceği,mutlak ve kesin bir biçimde çözümlenmesi mümkün olmayan bir ilahisırdır.
Zaman ve mekan kavramlarıyla yoğrulmuş bulunan insan aklı,zamanve mekan boyutlarının söz konusu olmadığı bir ilahi ilmi, irade ve kudreti kavrayabilme güç ve yeteneğinde değildir. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlaması ve imkansıza talip olması demektir.


Kaderi bahane etmek

Kazave kadere inanmakiman esaslarındandır.
Ancak insanlar kaderi bahane edere kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar.
Bir insan"Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş, bu şekilde takdir etmiş, ben ne yapayım?" diyerek günah işleyemeyeceği gibi,günah işledikten sonra da kendisini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret olarak ileri süremez.
Çünkü bu fiiller, insanlar böyle tercih ettikleri için bu seçime uygun olarak Allah tarafından yaratılmışlardır.
Ayrıca sır olan kaderin içyüzü Allah 'tan başkası tarafından bilinemez.
O halde kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanmasıyada olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamakve tedbirleri almamak, İslam'ın kader anlayışı ile bağdaşmaz.
Allah herşeyi birtakım sebeplere bağlamıştır.
İnsan bu sebepleri yerine getirirseAllah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktır.
Bu da bir İlahi kanundur ve kaderdir.
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Katılım
26 Temmuz 2011
Mesajlar
19,432
Tepkime puanı
185
Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir.
Bu sebepten,”ne yapalım, kaderimiz böyle” deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir.
Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin, ne de hayat karşısında çaresizsin.
Şems-i Tebrizi
 
Üst Alt