İslamda ibadetin amacı ve önemi

elifgibi

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
28 Mart 2011
Mesajlar
2,123
Tepkime puanı
26
İslam dininde ibadetin önemi kısaca, İslamda ibadetin önemi, İbadetin önemi ve insana KAZANDIRDIKLARI, İslamda ibadetin yeri ve önemi kısaca
İBADETİN AMACI VE ÖNEMİ
Kullarını belli bir maksatla yaratan ALLAH Teala, onları yaratmasındaki sebebi, kendisine ibadet etmek olarak açıklamaktadır. İbadet; ALLAH Teala’nın huzurunda kulluk tavrını takınmaktır. İbadet, Rabbinin isteklerine boyun eğmek, O’na itaat etmek ve O’nun büyüklüğü karşısında küçüklüğü¬nü kabul etmek, O’nun kudreti karşısında kendi acizliğini bilmek demektir.
İnsanı diğer varlıklardan ayrı kılan özelliklerin en başında gelen, insanın ALLAH’ı tanıma kabiliyetine sahip oluşudur. ALLAH’ı tanıma¬nın ölçüsü de, emrettiği ibadetlere sarılmak, yasakladığı işlerden de kaçınmakla olur. Yapılan her iş, ALLAH’ın arzusuna ve rızasına uygun olursa, istisnasız olarak ibadet sayılır ve insanın kişisel olan ihtiyaçlarını gidermek noktasında dahi mükafat verilir. Her ibadet ALLAH’a yakınlık ifade eder ve her yakınlıkta taat demektir. Taat sınıfına giren her hareketin mükafatı da, dünyada şerefli bir hayat ve ahirette de cennettir. Bu derste İbadetin Önemini öğreneceğiz.
islamda_ibadetin_amaci_ve_onemi.jpg

İbadet İnsanın Yaratılış Gayesidir
İnsan niçin yaratılmıştır? Bu aleme gelişimizin sebebi nedir? Neden bir kısım insanlar ALLAH’a kulluk yapmaktalar? Bu sorular, herkesin aklından geçebilen sorulardır. Ancak bunların hiçbirisi cevapsız değildir. Bugün aklı olmayan bitki ve hayvanlara baktığımızda, onlarda son derece bir itaat kabiliyeti görürüz. Gece ve gündüzün birbirini takip edişine baktığımızda yine aynı ahengi görürüz. Hiçbir zaman geceyle gündüzün yer değiştiği olmamıştır. Hiçbir zaman mevsimlerin birbiri ile çatıştığı olmamıştır. Onlar, hepsi ne için yaratılmışsa, ona uygun davranış sergilemektedirler.
Yaratıklar içerisinde en kıymetli varlık insandır. İnsan da, bütün varlıklardan daha üstün bir performans göstermelidir ki, diğer varlıklardan farkı ortaya çıksın. İşte insanın yaratılış gayesi, bu aleme geliş sebebi, ALLAH’a kulluk etmektir. Bu gayesini anlayan kimseler ALLAH’a kulluk ederek, gerçek hürriyete kavuşurlar. Ama ALLAH’a kulluğu terk edenler ise, başkalarına kulluk etmiş olurlar.

İslam Dini Baştanbaşa İbadettir
Kişinin ALLAH’ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığı bütün işler, söylediği sözler, ortaya koyduğu düşünceler, yaptığı veya terk ettiği ameller, gizli ve açık her ne olursa olsun, insan hayatının tamamı ibadet olabilir. Burada mühim olan husus; kulun bu hareketlerinin ALLAH’ın emrine uygun düşmesidir. Bu hali ile kul daima ibadet halinde demektir. İslam Dininde, ibadetin hayatın bütün yönlerine yansıması; evvela insan ile Rabbi arasında belirir, sonra kişiyle diğer insanlar arasında. Böylece hayatın her diliminde, Dinin belirlediği ölçüler İbadet olarak tanımlanmıştır.

İbadetlerin Çeşitleri
Dinimizde üç çeşit ibadet vardır.Bunlar: Bedenle yapılan ibadetler. Namaz ve oruç gibi. Mal ile yapılan ibadetler. Zekat ve sadaka gibi. Hem beden ve hem de mal ile yapılan ibadetler. Hac ve cihad gibi.
İbadetlerin Hem Kişisel ve Hem de Toplumsal Yönü Vardır
Bedenle yapılan ibadetlerde, kalbe ait bir kısım ibadetler vardır ki bunlar, ibadetin ruhunu oluştururlar. Tıpkı kemiğin içindeki ilik, damarın içindeki kan gibi. Bunlar: ALLAH ve Resulünü her şeyden fazla sevmek, ALLAH’tan saygıyla korkmak, Tevbeyle ona yönelmek, Din’de ihlaslı olmak, Hükümlerine sabır, Nimetlerine şükür, Kazaya rıza, Tevekkül, Rahmetinden ümitli olmak, Azabından korkmak gibi hususlardır.
Muhtaç olana el uzatmak, Başkasının ihtiyacını gidermek, Mü’minlerin derdi ile dertlenmek, Gönlü kırık insanlarla ilgilenmek, Zulme uğrayana yardımcı olmak, Sığınmasız kimseleri himaye etmek, Dul ve yetimleri gözetmek, Cahile dinini öğretmek, Garipleri savunmak, Yolcuya kılavuzluk etmek, İki kişi arasını barıştırmak, gibi toplumsal ilişkiler de ibadetin şümulü içerisine girer.
İyilikleri emretmek, Kötülükten vazgeçirmek, Kafir ve Münafıklarla cihad etmek, İslam memleketlerinin sınırlarını korumak gibi, hem ferdi ve hem de devleti ilgilendiren hususlar da İbadetin şümulüne giren hususlardandır.

İbadetleri Geçersiz Kılan Şeyler
Bütün bu güzel davranışları kökünden yok eden bir kısım şeyler vardır ki; Kendini ve Amellerini beğenmek, Riya’, ve Başkaları tarafından övülmeyi sevmek, Makam hırsına kapılmak, Başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmak, gibi hususlardır ki, insanı sonunda perişan eder, amellerini boşa çıkarır, ilahi lütuftan mahrum bırakır.
Hulasa; ALLAH Teala’nın razı olduğu herhangi bir söz, iş, gizli ve açık herhangi bir amel İbadettir. Bundan başka, Şirk, Küfür, Nifak, Fısk, Adam öldürmek, Zina, Yalan yere şahitlik, Yalan söylemek, Günah meclisinde bulunmak, gibi Din nazarında günah ve çirkin sayılan hal ve davranışlardan uzak durmak da ibadetin şümulü içerisine girer. Buna göre; namaz kılan bir Mü’min ibadet ettiği gibi, içki içmeyen bir Mü’min de ibadet etmiş olmaktadır. Yani emirlere riayet ve yasaklardan sakınmak, her ikisi de ibadetten sayılır.

İbadetleri Geçerli Kılan Şeyler
Bir kısım kaideler vardır ki, bunlara uyulduğu sürece ibadetler kaybolmaz ve kişinin ALLAH katında derecesi artar.
- Tevbeyi çoğaltmak.
- İstiğfara devamlı olmak.
- Duayı genelleştirmek.
- Helal yiyip içmek.
- Dünya sevgisini kalbe yerleştirmemek.
-Ahiret endişesini öne almak.
- ALLAH’ı sevenlerin yanında ve ALLAH’ı sevmeyenlerin karşısında olmak.
- Yaptığı ibadetini gözünde az görmek.
- İbadetini kabul olunacağına inanarak ve beğenerek yapmak.
Bu kaidelere uyularak yapılan herhangi bir ibadet, hem dünyada kalp temizliğine kavuşur ve ahirette de ebedi nimetlere erişir.
İbadetlerin Faydaları
İbadetin insana kazandırdığı pek çok faydalar vardır ki, bazıları şunlardır:
- İbadet, kalbe ve imana kuvvet verir.
- İbadet, insanı ahlak yönünden olgunlaştırır.
- Düşünce ufku geniş olur.
- Toplumda güvenilen bir şahsiyet olur.
- Dünyada en büyük mutluluğa sahip olur.
- ALLAH’a karşı görevini yapan, insanlara karşı da en güzel şekilde görevini yerine getirir.
- Kişi ruhen güçlü olur.
 
Üst Alt