Hz. Muhammedin (sav) yüceliği ve soyu

eMeKLi uYuSS

Çalışkan Kardeşimiz
Üyemiz
Katılım
18 Haziran 2011
Mesajlar
420
Tepkime puanı
5
Yaş
38
Hz. Muhammedin (sav) yüceliği ve soyu.

Peygamberimiz, soyları ve kendileri hakkında şöyle buyurmuşlardır:

‘Yüce Allah, İbrahim oğullarından, İsmaili seçti.
İsmail oğullarından Kinaneoğullarını seçti. Kinaneoğullarından ,Kureyşi seçti. Kureyşten, Haşimoğullarını seçti .Haşimoğullarından da Beni seçti.

‘Ben Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalibim!
Yüce Allah, mahlukatı yarattı ve Beni ,onların en hayırlılarının içinde bulundurdu.
Sonra, onları, iki firkaya ayırdı ve Beni, onların en hayırlılarının içinde bulundurdu.
Sonra, onları, kabilelere ayırdı ve Beni, en hayırlı olan kabilenin içinde bulundurdu.
Sonra, onları ailelere ayırdı ve Beni, onların en hayırlısı içinde bulundurdu.

Ben, sizin aile yönünden de en hayırlınızım, nefs yönünden de, en hayırlınızım!’
‘Ben Ademoğulları soylarının en hayırlı, en temiz olanlarından, devirden devire ,aileye geçe geçe ,nihayet şu içinde bulunduğum aileden vücuda getirildim’
‘Ben Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib, b. Haşim ,b. Abdi Menaf ,b. Kusayy, b. Kilab, b. Mürre, b. Ka’b, b. Lüey, b. Galib. b. Fihr, b. Malik ,b. Nadr, b. Kinane, b. Huzeyme ,b. Müdrike, b. İlyas, b. Mudar, b. Nizarım !

Halk ne zaman iki kısma ayrılsa ,muhakkak, Allah Beni , onların en hayırlı olanının içinde bulundurmuştur.
Ben Cahiliye devrinin kötülüklerinden hiç bir şeye bulaşmaksızın , Ana ve Babamdan meydana geldim!
Ben ta Ademden ,Babama ve Anneme gelip ulaşıncaya kadar ,hep nikah mahsulü olarak meydana geldim, asla zinadan meydana gelmedim !’

Ben sizin nefs yönünden de en hayırlınızım ,baba soyu yönünden de en hayırlınızım !’
Meyseretülfecr Peygamberimize ‘Ya Resulallah ! Sen ne zaman peygamber oldun ?’ diye sormuştu.
Peygamberimiz ‘Adem aleyhisselam ,daha Ruh ile ceset arasında bir varlıkken!’ buyurmuştur .
Katadeden rivayete de : Peygamberimiz ,yaratılışta Peygamberlerin evveli, Peygamber olarak gönderilişte ise sonuncusuydu.

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde de :
‘Adem daha balçık halindeyken, Ben Ümmülkitabda Abdullah ve Hatemul enbiya idim. Size bunun manasını haber vereyim

Ben Atam İbrahimin Duasıyım!
İsanın kavmine geleceğini müjdelediği Peygamberim!
Annemin de rüyasıyım ki, Annem bana hamile olduğu zaman rüyasında, Şam köşklerini, kendisine aydınlatan bir Nurun, kendisinden çıktığını görmüştü, zaten Peygamberlerin anneleri böyle rüya görürler’ buyurmuşlardır.
İbrahim ve İsmail(as) duaları ve dualarının gerçeklenişini Yüce Allah ,Kuranı Kerimde şöyle buyurur :
‘Hani İbrahim, O Beytin (Kabenin ) temellerini İsmail ile birlikte yükseltiyordu da ,şöyle dua ediyorlardı:

‘Ey Rabbimiz ! Bizden masruf olan şu hizmeti kabul buyur! Şüphesiz ki hakkıyla işiten ve gören Sensin Sen ! Ey Rabbimiz ! Bizi Sana boyun eğemekte sabit kıl ! Soyumuzdan da yalnız Sana boyun eğen bir ümmet yetiştir! İbadet edeceğimiz yerleri (Hacc amellerini ) bize göster ,öğret, tevbemizi kabul buyur . Çünkü tövbe en çok kabul eden ve hakkıyla esirgeyen Sensin Sen!

Ey Rabbimiz ! Onların (soyumuzdan getireceğin Müslüman Ümmetin ) içinden kendilerine Senin ayetlerini okuyacak ,Kitabı ,hikmeti öğretecek ,Onları iyice temizleyecek bir Peygamber gönder! Şüphe yok ki Aziz ve Hakim Sensin Sen ! (Bakara 2/127-129)
‘Allah uğrunda hakkıyla (nasıl savaşmak lazımsa ,öylece ) cihad ediniz ! Sizi O seçti . Din (işlerin )de, üzerinizde hiçbir güçlük de yüklemedi. (Tıbkı ) Babanız İbrahimin (Tevhid ) din (inde olduğu ) gibi . Size daha önce (gönderildiği kitablarda ) da , bu (Kuranda da ), Müslüman adını-Peygamber , sizin üzerinize şahid olsun , siz de bütün insanların üzerine şahid olasınız diye-(Allah) vermiştir.Artık namazı dosdoğru kılınız, Zekatı veriniz ,Allaha sarılınız ! O, sizin Mevlanızdır . O, ne güzel Mevladır , ne güzel yardımcıdır!’ (Hac 22/ 78 )

‘İçinizde bir Peygamber gönderdik ki, size ayetlerimizi okuyor ,sizi (müşrüklikten,günahlardan ,maddi manevi kötülüklerden kurtarıp) tertemiz yapıyor ,size Kitabı (Kuranı) ve Hikmeti (Kuranın içindeki hükümleri ) öğretiyor ,bilmediğiniz şeyleri öğretiyor’ (Bakara 2/151)
‘ Meryem oğlu İsa da bir zaman: : ey İsrailoğulları Ben size Allahın Peygamberiyim . Benden önceki Tevratı tasdik edici , Benden sonra gelecek bir Peygamberi ki adı Ahmeddir Müjdeleyici olarak geldim’ demişti...(Saf 61/6)
 
Üst Alt