Hz.İsa'nın Tanrı oğlu olmadığına İncil'den deliller

Rüya Tabircisi

Moderatör
Moderatör
Rüya Tabirleri
Mesajlar
825
Hristiyanlar, "sen kimsinde İncilden delil getiriyorsun?! Hem değiştirilmiş diyorsun, hem İncilde kanıt var diyorsun?!" diye bilirler,

burda maksadımız 2 şeydir:

1.İncilde bazı ayetler var, onlar değiştirilmemiş ayetlerdir. İncil ayetlerinden bazılarının değiştirilmemiş olduğunu Kuranı Kerime zıt olmamasından anlaya biliriz.

2.İsa tanrının oğludur diye iddia eden tahrifçilerin nasıl düzen baz olduklarını, ve İncilde nasıl hatalar bıraktıklarını göstermek istedim.

İsa el Mesih, Yüce Rabbin oğlu değildir, çünkü:

"Eskiden beri Kendi kutsal peygamberlerinin vasıtasıyla bize bildirdiği gibi, O, kulu Davudun neslinden Bize kudretli Kurtarıcı (Mesih) getirdi. Düşmanlarımızdan ve bütün nefret edenlerin elinden kurtardı bizi." - Luka 1: 69-71

Burda ap açık, Tanrı eskiden peygamberlerle bize doğruyu bildirdiği gibi o kulu davudun neslinden bize kudretli kurtarıcı gönderdi der.

İsa için Peygamberlerden misal çekerken İsanın peygamber olduğunu kastediyor.

Tanrı kurtarıcı gönderdi diyor. Mesih.

Ayrıca, nasıl bir Tanrı oğlu ki, Ölümlü Davudun neslinden gelir?!

--

"Davudun oğlu, İbrahimin de oğlu olan İsa Mesihin nesil (soy) ağacı böyledir." - Matta 1: 1-2

Bu hem, Davudun soyundan geliyormuş (demekki Davud Tanrının akrabasıymış, şu aptallara bak sen), üstüne üstlük, Davudun, İbrahimin hele birde Tanrının oğlu.

3-lü birliği, Davud, İbrahim ve Tanrı oluşturuyor desene? Bak sen şu işe.. Bu tanrı neden hep yarattığı insanlardan akrabalar seçiyor?! İşi gücü yok mu? Dünyayı akrabalık yapmak için mi yarattı?

Hz.İbrahim tanrının soyundansa, ondan sonrakilerde öyledir. Bizde Ademin soyundanız ademin soyunda İbrahim varsa demekki Tanrı da var.

Ozaman biz tüm insanlar Tanrının akrabasıymışız meğer vay be!??! Tanrı akrabalarını mı cehenneme atacak?!

--

"İsanın önünde giden ve arkasından gelen halk böyle diyordu: Davud oğluna hosanna! Rabbin ismiyle gelene alkış olsun (Rab derken kastedilen İsa değil Tanrı bu arada çarptırmayın)! En yücelerde (yükseklerde) hosanna! - İsa Kudüse girdiğinde bütün şehir: Bu kimdir? - diyerek sarsıldı. Cemaat (Halk) ise diyordu: Bu, Celilenin Nasıra şehrinden olan İsa Peygamberdir." - Matta 21:9-11

Ayet yeniden Davud oğlu diyor. Ayrıca, Tanrı İsaya ne zamandan "İsa" diye hitap ediliyor. Ve halk neden İsayı "Peygamber" olarak tanıtırda, "Bu Rab İsadır" demez?

--

"Bu adam, o marangoz değil mi? Meryemin oğlu, Yakubun, Yusufun, Yehudanın ve Şimomun kardeşi değil mi? Onun (kız kardeşleri) burada - bizim aramızda yaşamıyor mu?" - Markos 6:3

Herşey ap açık gözüküyor. Tüm sülalesini saymışlar adamın, bir babası eksik. Acaba neden?

--

Şu ayetler, İncilin değiştirildiğinin göstergesidir. Bir dediği bir dediğini tutmuyor. Çünkü bazıları değiştirildi, bazılarıysa aynı bırakıldı. Bunları okuyan İsanın bir peygamber olduğunu anlar. Hristiyanlar İncil okumayı sevmezler. Belli oluyor.

--

Hz.İsanında bizim gibi imtihan (sınav) kulu olduğu söyleniyor.

"Geçirdiğim sınavlarda Benimle kalanlar sizsiniz." - Luka 22:28

"Sonra İblis İsayı yukarıya çıkardı ve bir anda dünyanın sultanlıklarını Ona gösterdi. İblis İsaya dedi: Ben bütün bunların üzerindeki şan-şöhreti sana vereceğim. Çünkü bunlar bana verilmiştir ve ben kime istersem, ona vere bilirim. Bak, eğer sen bana secde etsen, bunların hepsi senin olacak. - İsa ona böyle cevap verdi: Allahın Rabbe secde et ve yalnız ona ibadet et - diye yazılmıştır." - Luka 4:5-8

"İblis sınavların (testleirn) hepsini bitirdikten sonra bir müddet onu terk etti." - Luka 4:13


Bunların hepsi, İsanın Tanrı oğlu olmadığını gösterir.
 
Üst Alt