Hatim dağıtmak ve Hacca gidene emanet hatım vermek doğrumu?

Elifgül

Uzman Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
7,400
Hatim dağıtmak ve Hacca gidene emanet hatım vermek doğrumu? Birisine hatim bağışlamak için mutlaka canlı olarak birini göndermek gerekmez. Hatim okunur ve niyet edilerek istenilen kişiye veya yere bağışlanıp hediye edilebilir. Bu şekilde bağışlanan hatim onlara ulaşır.

Ancak hacca giden bir kişiyede hatmi verip oraya hediye olarak göndermeninde dinen sakıncası yoktur. Buna bid'at denmez.

Bir kaç kişinin kur'an cüzlerini paylaşarak okuduğu kur'an hatminin sevabı bütün okuyanlara eşit miktarda verilir ve bu şekilde hatim olur.

İslam dini ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir fatihayı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Nur Külliyatından “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)


Okunan kur'an ve kur'an hatmi nurani olduğu için bir lamba gibidir. Bir lamba için birisi gazyağı, diğeri fitil, bir başkası cam, kibrit v.s getirse lamba yandığında herkes tam bir lambaya sahib olur ve lambadan istifade eder. Herbirinin elinde bir ayna olsa lamba benim yanımdadır diyebilir. Birinin istifadesi diğerinin istifadesine engel olmaz. Değişik cüzleri okuyup kur'anı hatmeden kimselerde böyle manevi bir lamba yakmışlardır. Bunun ışıkları da sevaplarıdır. Okunan hatime katılanlar bu manevi nurdan aynı şekilde sevap alırlar ve birinin sevap kazanması diğerine engel olmaz.

Kısaca; Cüzlerin dağıtılarak kur'anın okunmasıyla hatim yapılmış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyeBirisine hatim bağışlamak için mutlaka canlı olarak birini göndermek gerekmez. Hatim okunur ve niyet edilerek istenilen kişiye veya yere bağışlanıp hediye edilebilir. Bu şekilde bağışlanan hatim onlara ulaşır.

Ancak hacca giden bir kişiyede hatmi verip oraya hediye olarak göndermeninde dinen sakıncası yoktur. Buna bid'at denmez.

Bir kaç kişinin kur'an cüzlerini paylaşarak okuduğu kur'an hatminin sevabı bütün okuyanlara eşit miktarda verilir ve bu şekilde hatim olur.

İslam dini ibadetlerin cemaatle yapılmasını tavsiye etmektedir. Bunun en açık bir delili cemaatle kılınan namazlara yirmi yedi kat fazla sevap verilmesidir. Üç kişi cemaat olmuşlarsa her birisine dokuz değil, yirmi yedi kat sevap verilir. Bunun sebebi, nur ve sevabın bölünmeyi kabul etmemesidir. Nitekim okuduğumuz bir fatihayı yahut bir hatm-i şerifi bin kişiye bağışlasak, sevap bine bölünmez, her birine aynı sevap verilir.

Nur Külliyatından “İhlâs Risalesinde” bu hakikat şu misâlle çok güzel aydınlatılır:

Nasılki dört beş adamdan iştirak niyetiyle biri gazyağı, biri fitil, biri lâmba, biri şişe, biri kibrit getirip lâmbayı yaktılar. Herbiri tam bir lâmbaya mâlik oluyor. O iştirak edenlerin herbirinin bir duvarda büyük bir âyinesi varsa, herbirinin noksansız, parçalanmadan birer lâmba oda ile beraber âyinesine girer.” (Lem’alar)


Okunan kur'an ve kur'an hatmi nurani olduğu için bir lamba gibidir. Bir lamba için birisi gazyağı, diğeri fitil, bir başkası cam, kibrit v.s getirse lamba yandığında herkes tam bir lambaya sahib olur ve lambadan istifade eder. Herbirinin elinde bir ayna olsa lamba benim yanımdadır diyebilir. Birinin istifadesi diğerinin istifadesine engel olmaz. Değişik cüzleri okuyup kur'anı hatmeden kimselerde böyle manevi bir lamba yakmışlardır. Bunun ışıkları da sevaplarıdır. Okunan hatime katılanlar bu manevi nurdan aynı şekilde sevap alırlar ve birinin sevap kazanması diğerine engel olmaz.

Kısaca; Cüzlerin dağıtılarak kur'anın okunmasıyla hatim yapılmış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiye
 
Üst Alt