'Hak, Rabb'inden Gelendir'

hacı anne

Süper Kardeşimiz
Üyemiz
Mesajlar
995
Hak, Rabb'inden Gelendir

Cahiliye toplumlarındaki insanların din anlayışı oldukça çarpıktır. Kur'an
dışındaki kaynaklardan edindikleri ya da etraflarındaki kişilerden
duydukları bilgilerin din olduğunu zanneder, gerçek dinin güzelliklerinden
yoksun kalırlar. Herkesin doğruları farklı olduğundan, toplumda birden fazla
din yaşanır. Oysa dinin gerçek kaynağı, *"Gerçek (hak) Rabbinden (gelen)dir.
Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma.* *(Bakara Suresi, 147)* ayetiyle
de ifade edildiği üzere Kur'an'dır. Bu yanlış yolda yürüyenler, Rabb'imizin
tüm insanlara kurtuluş rehberi olarak indirdiği Kur'an'da neler yazılı
olduğunu merak dahi etmezler. Kafalarındaki soruların cevaplarını ise
Allah'ın hiçbir şeyi eksik bırakmadığı Kur'an'da değil, farklı kaynaklarda
ararlar. Oysa Kuran'a bir kitap gözüyle bakmamak gerekir. Allah insanlığa
oradan seslenir, sözü çok etkilidir. Kur'an ne diyorsa doğrudur; haktır,
emirdir, farzdır. Kuran'ı çok iyi anlamaya çalışıp, Allah'ın işaretlerini
takip etmelidir insan. Rabb'imiz hiçbir şeyi boş ve amaçsız
yaratmamıştır.

Kitap okudukça birçok insanın kibri, enaniyeti artar. Allah,* *
büyüklenenlerin* 'boyunlarına, çenelere kadar (dayanan) halkalar' *
geçirmiştir;* 'bu yüzden başları yukarı kalkıktır.'* *(Yasin Suresi,
8)** *Kur'an'ı
okumanın verdiği hissiyat ise farklıdır. *"İnsanlar başaklara benzerler,
içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler."* der Montaigne. Samimi
inananlar da Kur'an'la doldukça Allah'ın sonsuz gücünü kavrar, boyun büker,
Rabb'lerine teslim olurlar;* *onlar* **"çenelerinin üstüne kapanarak secde
ederler."* *(İsra Suresi, 107)* *"...Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim
olanlar 'içleri titreyerek-korkar'..."(Fatır Suresi, 28)** *İlim sahibi
olabilen, düşünen insanlar içindir Kur'an. Çünkü, gerçekte ilmin kaynağı da
Kur'an'dır. Okuduğu her kitapla kibirlenen kişinin aksine, Kur'an okuyan
insan, ayetler üzerinde düşünür, ürperen derileri ve kalbi yatışır, Allah'ın
eşsiz kudreti karşısında kendi aczini anlar, O'na kul olur!*Allah, müteşabih
(benzeşmeli), ikişerli bir Kitap olarak sözün en güzelini indirdi. Rablerine
karşı içleri titreyerek-korkanların Ondan derileri ürperir. Sonra onların
derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine (karşı) yumuşar-yatışır. İşte bu,
Allah'ın yol göstermesidir, onunla dilediğini hidayete erdirir. Allah, kimi
saptırırsa, artık onun için de bir yol gösterici yoktur. **(Zümer Suresi,
23)*

*Said Nursi de Kur'an'ın tüm insanlık için bir öğüt, sakınan kullar için de
bir hidayet kılavuzu olduğunu, "Kur'an-ı Hakim şuurlu insanlara imamdır, cin
ve insan topluluğuna mürşiddir, ehl-i kemale rehberdir, ehl-i hakikata
öğretmendir..." (Sözler, s. 185) sözleriyle ifade eder.*Kur'an yaşam
rehberidir. Rehberlik yapabilmesi için de bizim anlayacağımız bir dilde
olmalıdır ki, neyi işaret ettiğini/tanıttığını görebilelim. İnsan yabancı
bir ülkede kendi dilinde konuşan rehbere ihtiyaç duyarken, yaşamının rehberi
anlamadığı bir dilde olabilir mi?.. Anlamalıdır ki, *"(Bu Kur'an,)
Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar
diye sana indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır.* *(Sad Suresi, 29)* ayetiyle
emredildiği üzere ayetlerini iyiden iyiye düşünebilmelidir.Anlamalıdır
ki,* "Kendilerine
verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır...*
*(Bakara Suresi, 121)* ayetiyle tarfi edilen müminlerden
olmalıdır.Anlamalıdır ki, Kamer Suresi'nde 6 ayetteki, *"Andolsun Biz
Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt
alıp-düşünen var mı?* *(Kamer Suresi, 17)* çağrısına icabet etmeli, ayetleri
düşünüp öğüt almalıdır.

Aksi halde durumu, *"Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki
derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların
durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir...* *(Cum'a Suresi,
5)* ayetinde söz edilen kitap yüklü eşeğin durumuna benzeyecektir.Kur'an
Allah'ın kelamıdır; ülfetle değil, aşkla okuyalım. Kur'an'ı okutan,
Kendisini tanıtan, iman ettiren, imanı artıran Allah, Kur'an'ı üzerimizde
yük gibi taşımak yerine kalbimize yerleştirsin. Her okumamız, secdelerimizi,
kıyamlarımızı artırsın ve bizi karanlıklardan aydınlıklara çıkarsın.

Üzerimizdeki gaflet perdeleri kalktıkça aydınlığı, son perde kalktığında ise
-Rabb'in dilemesiyle-kurtuluş yollarını görebilmeyi umut edelim...
* Fuat Türker*
 

Turab

Teknik Ekip
Yönetici
Admin
Mesajlar
6,847
Emeğine Sağlık krdşmAllah Razı Olsun
 
Üst Alt