eyvALLAH

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Evelallah,Eyvallah,Fesübhanallah,Neuzübillah,Hasbü nallah,Maazallah,Maşallah,Hay Allah,İnşallah.. Nedir bu kelimelerin anlamları?

Evelallah: Önce Allah, Allah'ın izniyle manasına gelir.

Eyvallah: Hakla kabul ettik, haktandır. Memnuniyeti ifade eder.

Fesübhanallah: Allah her türlü noksandan münezzehdir.

Neuzübillah: Allah'a sığınırız.

Hasbünallah: Allah bize yeter.

Maazallah: Her türlü kötülüklerden Cenab-ı Allah`a sığınmayı ifade etmek için kullanılan bir terkip.

Maşaallah: Allah'ın dilediği şey veya Allah'ın dilemesi" demektir.

Hay Allah: Hay : f. Eyvah! Vay!, Hay allah: Vay Allah'ım, Allah'tan yardım dileme,

İnşallah: Allah dilerse manasına gelen "inşallah" kavramı "maşallah" lâfzından mana yönüyle farklılık arzeder. İnşAllah” kelimesi Türkçe’de, “eğer Allah dilerse” anlamına gelir...

Bu yüzden gelecekle ilgili bir dilek ya da niyet belirtecek olduğumuzda, mutlaka “inşaAllah” deriz. Çünkü geleceği ancak Allah bilir ve herşeyi dilediği gibi yaratır. Allah’ın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz.

Bu gibi ifadeler genel itibarıyla dua ve Allah'a sığınma manaları ifade ettiğinden bunları kullanmanın dinen sakıncası olmaz. Ancak manalarının bilinerek kullanılması uygun olur...
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438


Mevlam! Sen'den gelene gelmeyene; ne şekilde belirlemişsen kaderime bu oyundaki biçtiğin rolüme yürekten kocaman bir eyvALLAH
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Eyvallah '' ne güzel sözdür...
Bazen kabulleniş, bazen boşveriş, bazen yol veriş...

Ama sonunda hep bi rahata eriş...
O zaman Herşeye, Herkese EYVALLAH..!
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Dedi:
Sar beni kalbine ,

Dedim:
Eyvallah Cân, Kalbim üstüne
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438Günümüzde çoğu kimseler tarafından Eyvallah kelimesi yerli yersiz, gelişi güzel kullanılmasına rağmen yine de işitildiğinde veya
söylenildiğinde ruhlara serinlik ve rahatlama bahşeden tılsımlı bir söz.

Eyvallah, üç ayrı kelimeden oluşan Arapça bir cümle.
‘Ey’ veya ‘-iy’, ‘evet, tabii’ gibi anlamlara gelir. Bilhassa vav’la beraber kullanıldığında dilimizdeki ifadesiyle ‘aynen öyle, tastamam’ gibi manaları içine almaktadır.
‘Tamam, peki’ manasına pratik Arapça’da halihazırda ‘eyva’ şeklinde söylenişine halkımız aşinadır.

İkinci kelime olan “Allah” ki daha çok lafzatullah şeklinde ifade edilir. Cenab-ı Hakk’ın yüzlerce ismi olmasına rağmen Allah ismi gibisi yoktur.
Çünkü ‘Zât-ı Ehadiyyet’in kendisini tesmiye ettiği isimdir.

“Eyvallah” tasavvuftaki ıstılâhî sahasını mülahaza edersek bu gerçek daha bariz bir hal alacaktır.
‘Hakla kabul ettik, haktandır’ manasını ihtiva ettiğinden eyvallah, sufîyyede hemen hemen her halde zikredilir, bir virddir adeta.

“Her tecelli eden, mademki Cenab-ı Hakk’ın takdiri ve muradıyladır, o halde hakla kabul ettik, eyvallah.
Şu anda anlayabildiğime, yahut sonradan, idrak edeceğim irfana şimdiden eyvallah. Güzel-çirkin diye tavsif ettiğimiz velakin hepsinde gizli ve aşikar olan hikmete gördüğüm görmediğim esrar-ı ilahiyeye eyvallah.”

“Eyvallah”ın ruhuna nüfuz edebilirsek içinde samimi bir tasdik havası barındığını fark edebiliriz.
Samimi, içten kabulleniş ancak muhabbetle olur.
Muhabbetle teslimiyet gerçek birliği sağlar. Eyvallah böyle bir halin nişanesidir.

İnsan birçok musibete ‘ben’ belasından, çekişmekten dolayı uğramaz mı? Başka bir ifadeyle inayet-i Hak’la, halkla yaşamayı kendisine şiar edinerek eyvallah’ı vird edinen kolay kolay gaflete, hırsa, kavgaya düşer mi?
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
Eyvallâh kelimesini seviyorum, gelene de yakışıyor gidene de... sırıtık.:,
 

Gönül sızım

Özel Kardeşimiz
Yönetici
Süper Mod
Moderatör
Mesajlar
19,438
kaderimizde ne varsa onu yaşıyoruz ne bir eksik ne bir fazla.
Belkide kaderimizden kaçarken kaderimize koşuyoruz...
 
Üst Alt